Звітність

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 30.04.2024

Фінансовий результат (наростаючим підсумком)

Фінансовий результат за місяць

Стаття доходів/витрат

Квітень
(тис. грн)

Нарoстаючим
підсумком

(тис. грн)

Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП 1 727 (3 235)
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів 11 839 47 663
Депозити 13 566 44 429
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок переоцінки  4 757 18 259
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів 12 898 51 210
ОВДП 17 655 69 469
Доходи від оренди інвестиційної нерухомості 120 480
Майнові податки (15) (60)
Інвестиційна нерухомість 105 420
Інші активи 0 0
Інвестиційний дохід 31 326 114 318
Аудиторські послуги (10) (567)
Послуги оцінювача 0 0
Юридичні послуги 0 0
Адміністративні витрати (10) (567)
Прибуток (збиток) 31 315 113 751

 

Структура активів

Вид активу Валюта

               Вартість
                (тис. грн)

      Питома вага
      в портфелі
Поточний рахунок у НБУ UAH 711 0,0%
Депозити в державних банках та банках, які контролює держава UAH 659 840 30,2%
Депозити в банках з іноземним капіталом UAH 416 832 19,1%
 Всього грошові кошти 1 077 382 49,3%*
Облігації внутрішніх державних позик UAH 1 093 267 50,0%
Всього облігації 1 093 267 50,0%**
Всього акції 6 987 0,3%
Всього інвестиційна нерухомість 7 678 0,4%
Всього активи 2 185 314 100%

Примітки:

* згідно пп. 4 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів; ** згідно пп. 6 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50% загальної вартості пенсійних активів. При цьому, згідно з роз'ясненнями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, перевищення обмежень щодо структури активів пенсійного фонду, яке відбулося за рахунок коливань ринкової вартості активу або за рахунок зменшення загальної вартості активів пенсійного фонду, не є порушенням вимог ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» та не потребує вчинення зберігачем пенсійного фонду дій, передбачених ч. 4 ст. 44 вищенаведеного закону.

 

Зміна чистої вартості активів

 

Зміна структури активів

 

Чиста вартість активів

 

Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів
(
наростаючим підсумком)

 

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

 

Виплата пенсій на визначений строк (помісячно)

 

Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)

 

Дохідність цільових активів у валюті інвестиції

 

Вплив макроекономічних чинників на чисту вартість активів

 

Справедлива та номінальна вартість ОВДП за терміном погашення

 

Зміна cправедливої вартості ОВДП

 

                                       

Повернення (відшкодування) проблемних активів станом на 30.04.2024
pdf 308 Кб

Стан роботи з проблемними активами станом на 30.04.2024
pdf 254.5 Кб

Відгуки та пропозиції щодо :