Звітність

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 30.09.2020

Фінансовий результат за місяць

 

Фінансовий результат (наростаючим підсумком)

Чистий прибуток КНПФ НБУ за серпень 2020 року

Стаття доходів/витрат

Вересень
(тис. грн)

Наростаючим підсумком
 (тис. грн)

Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок переоцінки 0 615
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП (дисконтування грошових потоків) (1 419) 4 946
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці 0 4 180
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів

7 931

69 538
Депозити 6 512 79 280
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок курсової різниці 0 3 400
Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок переоцінки  (1 363) 4 977
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів 8 578 71 431
Фінансовий результат від продажу ОВДП 0 (419)
ОВДП 7 215 79 390
Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів 644 6 471
Амортизація премії/дисконту при погашенні корпоративних облігацій 167 (2 816)
Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок переоцінки 0 (220)
Корпоративні облігації 644 3 435
Доходи від оренди нерухомості 106 907
Фінансовий результат від продажі нерухомості 0 (1 676)
Майнові податки (31) (209)
Нерухомість 76 (977)
Дивіденди 0 405
Інші активи 0 405
Інвестиційний дохід 14 447 161 533
Послуги з обслуговування активів 0 0
Аудиторські послуги 0 (469)
Послуги оцінювача 0 0
Юридичні послуги (80) (240)
Адміністративні витрати (80) (709)
Фінансовий результат від продажу обладнання 0 (9 413)
Доходи від переоцінки дебіторської заборгованості 2 4
Інші доходи/витрати 2 (9 409)
Прибуток (збиток) 14 369 151 415

 

Різниця між номінальною та справедливою вартістю ОВДП

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ

   

Зміна cправедливої вартості ОВДП

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ

 

Структура активів, тис. грн

Структура активів, тис. грн

Вид активу Валюта Вартість активу
(тис. грн)
Питома вага в портфелі
Поточний рахунок у НБУ UAH 278 0,0%
Депозити в державних банках та банках, які контролює держава UAH 427 566 26,8%
Депозити в банках з іноземним капіталом UAH 257 945 16,2%
Всього грошові кошти

685 789

43,0%*
Облігації внутрішньої державної позики  UAH 797 574 50,0%**
Облігації корпоративні українських емітентів UAH 38 212 2,4%
Облігації корпоративні українських емітентів, щодо яких тривають роботи з повернення проблемної заборгованості UAH 14 420 0,9%
Всього облігації 850 206 53,3%
Всього акції 6 475 0,4%
Всього нерухомість 52 464 3,3%
Всього дебіторська заборгованість 82 0,0%
Всього активи 1 595 016 100%

Примітки:

*згідно пп. 4 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів;
** згідно пп. 6 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50% загальної вартості пенсійних активів.

                                                                      

Виплата пенсій на визначений строк (помісячно) 2019-2020 рр.

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ помісячно

                       

Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ

   

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

                         

Чиста вартість активів

Вартість активів КНПФ НБУ

                                

Зміна вартості одиниці пенсійних активів, наростаючим підсумком

Зміна вартості одиниці пенсійних активів КНПФ НБУ

                                      

Зміна структури активів

Динаміка зміни структури активів КНПФ НБУ

 

Зміна вартості активів за їх видами

Зміна вартості активів за їх видами

 

Дохідність головних категорій активів

Дохідність цільових активів КНПФ НБУ

                                       

Вплив макроекономічних чинників на чисту вартість активів

Дохідність цільових активів КНПФ НБУ

                                       

Повернення (відшкодування) проблемних активів станом на 30.09.2020
pdf 310.4 Кб

Стан роботи з проблемними активами станом на 30.09.2020
pdf 267.9 Кб

Відгуки та пропозиції щодо :