Звітність

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 31.08.2023

Фінансовий результат (наростаючим підсумком)

Фінансовий результат за місяць

Стаття доходів/витрат

Серпень 
(тис. грн)

Нарoстаючим
підсумком

(тис. грн)

Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП (431) 4 534
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів 14 075 104 804
Депозити 13 644 109 338
Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок переоцінки  7 425 48 338
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів 10 534 80 652
ОВДП 17 960 128 990
Зміна справедливої вартості інвестиційної нерухомості за рахунок переоцінки 0 1 748
Фінансовий результат від продажу інвестиційної нерухомості 0 2 534
Доходи від оренди інвестиційної нерухомості 122 1 019
Майнові податки (31) (313)
Інвестиційна нерухомість 91 4 987
Інші активи 0 1 049
Інвестиційний дохід 31 694 244 366
Аудиторські послуги 0 (637)
Послуги оцінювача 0 (96)
Адміністративні витрати 0 (733)
Прибуток (збиток) 31 694 243 632

 

Структура активів

Вид активу Валюта

               Вартість
                (тис. грн)

      Питома вага
      в портфелі
Поточний рахунок у НБУ UAH 13 490 0,7%
Депозити в державних банках та банках, які контролює держава UAH 528 097 26,5%
Депозити в банках з іноземним капіталом UAH 404 733 20,3%
 Всього грошові кошти 946 320 47,5%*
Облігації внутрішніх державних позик UAH 990 661 49,7%
Всього облігації 990 661 49,7%**
Всього акції 6 987 0,4%
Всього інвестиційна нерухомість 47 509 2,4%
Всього дебіторська заборгованість 12 0,0%
Всього активи 1 991 489 100%

Примітки:

*згідно пп. 4 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів;


** згідно пп. 6 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50% загальної вартості пенсійних активів.

 

Зміна чистої вартості активів

 

Зміна структури активів

 

Чиста вартість активів

 

Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів
(
наростаючим підсумком)

 

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

 

Виплата пенсій на визначений строк (помісячно)

 

Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)

 

Середня дохідність головних категорій активів

 

Вплив макроекономічних чинників на чисту вартість активів

 

Справедлива та номінальна вартість ОВДП за терміном погашення

 

Зміна cправедливої вартості ОВДП

 

                                       

Стан роботи з проблемними активами станом на 31.08.2023
pdf 259.4 Кб

Повернення (відшкодування) проблемних активів станом на 31.08.2023
pdf 319.1 Кб

Відгуки та пропозиції щодо :