Звітність

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 30.04.2020

Фінансовий результат за місяць

 

Фінансовий результат (наростаючим підсумком)

Чистий прибуток КНПФ НБУ за березень 2018 року

Стаття доходів/витрат

Квітень
(тис. грн)

Наростаючим підсумком
 (тис. грн)

Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок переоцінки 0 615
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП (дисконтування грошових потоків) (961) 5 116
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці 0 4 180
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів

7 555

29 770
Депозити 6 595 39 682
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок курсової різниці 0 3 400
Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок переоцінки  43 544 (75 496)
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів 8 401 27 784
Фінансовий результат від продажу ОВДП 0 (419)
ОВДП 51 945 (44 730)
Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів 643 3 190
Амортизація премії/дисконту при погашенні корпоративних облігацій 0 (2 983)
Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок переоцінки 110 110
Корпоративні облігації 643 317
Доходи від оренди нерухомості 99 398
Майнові податки (5) (68)
Нерухомість 94 330
Дивіденди 244 244
Доходи від переоцінки дебіторської заборгованості 0 0
Інші активи 244 244
Інвестиційний дохід 59 521 (4 157)
Послуги з обслуговування активів 0 0
Аудиторські послуги (35) (469)
Послуги оцінювача 0 0
Юридичні послуги 0 40
Адміністративні витрати (35) (429)
Уцінка/дооцінка дебіторської заборгованості 0 0
Інші доходи/витрати 0 0
Прибуток (збиток) 59 485 (4 586)

 

Різниця між номінальною та справедливою вартістю ОВДП

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ

   

Зміна cправедливої вартості ОВДП

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ

 

Структура активів, тис. грн

Структура активів, тис. грн

Вид активу Валюта Вартість активу
(тис. грн)
Питома вага в портфелі
Поточний рахунок у НБУ UAH 856 0,1%
Депозити у державних банках та банках, які контролює держава UAH 323 129 22,1%
Депозити у банках з іноземним капіталом UAH 284 776 19,5%
Всього грошові кошти

608 760

41,6%*
Облігації внутрішньої державної позики  UAH 720 788 49,3%**
Облігації корпоративні українських емітентів UAH 42 771 2,9%
Облігації корпоративні українських емітентів, щодо яких тривають роботи з повернення проблемної заборгованості UAH 16 180 1,1%
Всього облігації 779 739  53,3%
Всього акції 6 475 0,4%
Всього нерухомість 54 014 3,7%
Всього дебіторська заборгованість 114 0,0%
Всього інші активи 12 828 0,9%
Всього активи 1 461 929 100%

*Примітки:

*згідно п.п.4 п.1 ст.49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів
** згідно п.п.6 п.1 ст.49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50% загальної вартості пенсійних активів.

                                                                      

Структура портфелю депозитів, тис. грн

Структура активів, тис. грн

Назва банку Розмір активів банку станом на 31.12.2019, млн грн Місце за розміром активів Належність до переліку системно важливих банків Частка державної власності Найменування материнської групи Рейтинг материнської групи Розмір активів материнської групи станом на 31.12.2019, млн євро Географічна належність материнської групи
Ощадбанк АТ 314 296 2 + 100% - - - -
Укрексімбанк АТ 202 922 3 + 100% - - - -
Укргазбанк АТ 127 564 4 + 94,9% - - - -
ПроКредит
Банк АТ
24 322 15 - 13,2% ProCredit Holding AG&Co. KGaA BBB (Fitch) 6 698 Німеччина
Кредобанк АТ 19 868 18 + 31,4% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna A2 (Moody's) 81 463 Польща

Джерело: сайти банків-контрагентів.

 

Виплата пенсій на визначений строк (помісячно) 2019-2020 рр.

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ помісячно

                       

Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ

   

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

                         

Чиста вартість активів

Вартість активів КНПФ НБУ

                                

Зміна вартості одиниці пенсійних активів, наростаючим підсумком

Зміна вартості одиниці пенсійних активів КНПФ НБУ

                                      

Динаміка зміни структури активів

Динаміка зміни структури активів КНПФ НБУ

 

Зміна вартості активів за їх видами

Зміна вартості активів за їх видами

 

Дохідність головних категорій активів

Дохідність цільових активів КНПФ НБУ

                                       

Вплив макроекономічних факторів на чисту вартість активів

Дохідність цільових активів КНПФ НБУ

                                       

Повернення (відшкодування) проблемних активів станом на 30.04.2020
pdf 298.5 Кб

Стан роботи з проблемними активами станом на 30.04.2020
pdf 263.4 Кб

Відгуки та пропозиції щодо :