Хто обслуговує Фонд

Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України  обслуговують:

     Департамент з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України щодо надання послуг з адміністрування та управління активами  на підставі ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів від 24.12.2007 серія АБ №115965  та ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) від 05.05.2012 серія АЕ№185336.

     Управління корпоративних прав та депозитарної діяльності Національного банку України забезпечує здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» та листа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.08.2013 №09/02/16843НК.

     ПрАТ «КПМГ Аудит» щодо проведення незалежного аудиту фінансової звітності Фонду (договір №119-SA/2021 від 07.10.2021 терміном на 3 роки).

     ТОВ «ЕССЕТ ЕКСПЕРТАЙЗ» щодо здійснення незалежної оцінки вартості активів Фонду (договір №АЕ 2021/320 від 23.09.2021 терміном на 3 роки).

     Адвокатське об’єднання «Еквіті» щодо надання юридичних послуг (договори №24/10/2017 від 24.10.2017 терміном на 1 рік, №07/06/2018  від 07.06.2018 терміном на 1 рік, з автоматичною пролонгацією).

Адміністрування Фонду

        Між Національним банком України та Фондом укладено Договір про адміністрування Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України (від 27.12.2007 № 2/2).

        Обов'язками адміністратора Фонду є:

 • Вести персоніфікований облік учасників Фонду;
 • Укладати пенсійні контракти від імені Фонду та договори на виплату пенсій на визначений строк;
 • Здійснювати пенсійні виплати учасникам Фонду у випадках, передбачених законодавством;
 • Надавати консультації учасникам Фонду;
 • Забезпечувати комунікацію з учасниками Фонду: надсилати СМС-повідомлення з інформацією про стан рахунку та розмір періодичної пенсійної виплати; проведення інформування учасників засобами електронного поштового зв'язку, консультування учасників, використовуючи гарячу лінію Фонду, надання виписок з індивідуальних пенсійних рахунікв тощо.

Управління активами Фонду

        Між Національним банком України та Фондом укладено Договір про управління активами Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України  (від 27.12.2007 № 3/3).

        Обов'язками управляючого є:

 • Здійснювати операції щодо управління активами відповідно до Інвестиційної декларації Фонду та укладеного Договору про управління активами;
 • Визначати найпривабливіші фінансові інструменти для інвестування активів Фонду відповідно до Інвестиційної декларації Фонду та з урахуванням обмежень щодо складу та структури активів недержавних пенсійних фондів, передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення;
 • Аналізувати інформацію щодо зміни вартості чистих активів, курсів цінних паперів та приймати на основі цих даних оперативні рішення щодо активів, які перебувають у власності Фонду;
 • Формувати інвестиційний портфель з метою отримання максимального доходу за мінімально можливих ризиків, із дотриманням вимог законодавства України щодо управління активами недержавних пенсійних фондів, умов, зазначених в Інвестиційній декларації Фонду, урахуванням кон'юнктури ринків, ризику вибору контрагента й інших факторів ризику;
 • Дотримуватися внутрішніх правил та процедур оцінки й управління ризиками, пов'язаних з інвестуванням пенсійних активів, що відповідають вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та погоджених із Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та інші.

Депозитарна діяльність

     Між Національним банком України та Фондом укладено Договір про обслуговування пенсійного фонду Зберігачем (від 27.12.2007 № 1/1).

     Обов'язки зберігача:

 • Відкриття та ведення рахунків Фонду;
 • Перевірка підрахунку чистої вартості активів Фонду і чистої вартості одиниці пенсійних внесків, здійсненого адміністратором та відділом з управління активами Фонду;
 • Виконання розпоряджень, згідно з інвестиційною декларацією Фонду;
 • Приймання, передача (переведення), облік та забезпечення зберігання цінних паперів, а також документів, які підтверджують право власності на пенсійні активи в інших формах, документів, пов'язаних із формуванням та використанням пенсійних активів;
 • Приймання та зберігання документів, які підтверджують право власності на активи Фонду в інших формах тощо.
Відгуки та пропозиції щодо :