Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України  – найбільший за обсягом активів пенсійний фонд в Україні. Одноосібним засновником Фонду є Національний банк України.

Наразі ми впроваджуємо  найкращу світову практику функціонування фінансових установ, вивчаючи діяльність НПФ  різних країн світу та адаптуючи їхній досвід до українських реалій. Історія нашого Фонду бере свій початок у травні 2006 року з рішення Правління Національного банку України про створення Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України.

Фонд було створено з метою забезпечення додатковою недержавною пенсією своїх працівників. Кожний працівник НБУ має можливість стати учасником Фонду. Учаснику Фонду відкривається персональний рахунок, на який Національний банк щомісяця перераховує пенсійні внески. Ці кошти інвестуються з метою отримання доходу на користь учасників Фонду, тож після досягнення пенсійного віку, учасник отримує додаткову пенсію. 

Сподіваємося, що для наших учасників участь у Фонді є почесною та корисною.

Наші досягнення, крок за кроком:

 • 2023

  Рішеннями Правління Національного банку України затверджено Звіт про виконання Стратегії розвитку КНПФ НБУ на 2017-2022 роки (за 2017-2022 роки) і Стратегію розвитку КНПФ НБУ на 2023-2025 роки. З метою подальшого вдосконалення системи корпоративного управління, розширено склад Ради Фонду.

 • 2022

  Успішно використовуючи розроблені раніше цифрові сервіси, а також бізнес-процеси, адаптовані до умов дистанційної роботи, КНПФ НБУ продовжує стабільно працювати в умовах запровадження воєнного стану. Забезпечується повне та своєчасне виконання Фондом своїх зобов’язань перед учасниками.

 • 2021

  В умовах введення карантину внаслідок поширення вірусу Cоvid-19, розроблено та впроваджено план заходів щодо забезпечення неперервності діяльності КНПФ НБУ та Департаменту з управління діяльністю КНПФ НБУ в умовах пандемії. Усі ключові бізнес-процеси адаптовано до умов дистанційної роботи.

 • 2020

  Розширено перелік послуг Персонального кабінету учасника Фонду шляхом доопрацювання електронного документообігу та впровадженням нових можливостей для учасників.

 • 2019

  З метою забезпечення доступності послуг, підвищення якості та ефективності їх надання було впроваджено електронний документообіг між КНПФ НБУ та його учасниками.

 • 2018

  Вперше за роки існування Фонду, проведено зовнішнє незалежне опитування учасників КНПФ НБУ щодо прозорості діяльності та якості надання послуг. За результатами опитування майже 80% респондентів вважають діяльність Фонду прозорою, а 93% - задоволені рівнем та якістю обслуговування.

 • 2017

  Рішенням Правління Національного банку від 30.08.2017 №558-рш затверджено Стратегію розвитку КНПФ НБУ на 2017-2022 роки.

 • 2016

  Уперше перевірку діяльності Фонду проведено міжнародною аудиторською компанією великої четвірки. Запроваджено систему управління ризиками.

 • 2015

  Створено Інвестиційний комітет, до складу якого увійшли керівники інвестиційного відділу, відділу адміністрування, головний бухгалтер, директор та заступник директора Департаменту з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду НБУ. Перехід на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.

 • 2014

  Змінено інвестиційну політику на консервативну, що передбачає здійснення інвестиційної діяльності в інтересах учасників Фонду з метою отримання стабільного доходу за мінімального рівня ризику для збереження та примноження пенсійних накопичень.

 • 2009

  Початок здійснення періодичних пенсійних виплат учасникам Фонду.

 • 2008

  Березень. Здійснено перші одноразові пенсійні виплати учасникам Фонду.

 • 2006

  Листопад. Розроблено та затверджено статут Фонду і Пенсійну схему Фонду. Утворено Раду Фонду, до якої Національним банком України делеговано 10 членів.

Відгуки та пропозиції щодо :