Стратегія розвитку КНПФ НБУ на 2023–2025 роки

Правління Національного банку затвердило Стратегію розвитку Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України на 2023–2025 роки.

Рішенням Правління Національного банку від 22 серпня 2023 року № 292-рш затверджено Стратегію розвитку Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України на 2023–2025 роки (далі – Стратегія КНПФ НБУ 2023–2025).

У Стратегії КНПФ НБУ 2023-2025 визначено візію та місію Фонду, його ключові пріоритети, головні засади функціонування, а також стратегічні цілі та завдання на відповідний період.

Так, протягом найближчих трьох років стратегічними цілями Фонду визначено такі:

  • зростання вартості пенсійних активів;
  • довіра до Фонду, надання сучасних послуг;
  • управління ризиками;
  • упровадження кращих практик.

Для досягнення кожної стратегічної цілі передбачено відповідні завдання, заходи та очікуваний результат.

Стратегія КНПФ НБУ 2023–2025 має структуру, подібну до Стратегії КНПФ НБУ 2017–2022. Це має дозволити легше та звичніше сприймати інформацію, викладену в ній. При розробці Стратегії КНПФ НБУ 2023–2025, як і при обранні періоду, на який її розроблено (три роки), було враховано міжнародну практику, а також сьогоденні виклики та реалії, які впливають на вітчизняний фінансовий ринок і на діяльність Фонду.

Рішенням Правління Національного банку України традиційно передбачено щорічне подання Департаментом з управління діяльністю КНПФ НБУ на розгляд та затвердження Правлінням звітів про хід виконання Стратегії КНПФ НБУ 2023–2025, які оприлюднюватимуться на сайті Фонду.

Ознайомитися зі Стратегією КНПФ НБУ 2023–2025 можна за посиланням.

 

Звіти про хід виконання Стратегії розвитку КНПФ НБУ 20232025

Звіт про хід виконання Стратегії розвитку Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України на 2023-2025 роки (за 2023 рік)

 

Відгуки та пропозиції щодо :