Звітність

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 31.08.2019

Фінансовий результат за місяць

Стаття доходів/витрат Серпень (тис. грн)

Наростаючим підсумком (тис. грн)

Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок переоцінки - (5 848)
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП (дисконтування грошових потоків) - (1 112)
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці 707 (9 999)
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів

6 034

43 904
Депозити 6 740 28 057
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок курсової різниці 668 (10 922)
Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок переоцінки  5 685 38 824
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів 6 857 42 923
ОВДП 13 210 70 824
Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів 2 084 17 899
Амортизація премії/дисконту при погашенні корпоративних облігацій (78) (134)
Корпоративні облігації 2 006 17 765
Доходи від оренди нерухомості 95 792
Майнові податки (21) (151)
Нерухомість 74 641
Дивіденди - 305
Доходи від переоцінки дебіторської заборгованості - 1 895
Інші активи - 2 201
Інвестиційний дохід 22 031 119 488
Послуги з обслуговування активів - (647)
Аудиторські послуги - (462)
Послуги оцінювача - -
Юридичні послуги (100) (631)
Адміністративні витрати (100) (1 739)
Інші доходи/витрати - -
Прибуток (збиток) 21 931 117 748

Виплата пенсій на визначений строк (помісячно) 2018-2019 рр.

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ помісячно

                       

Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ

   

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії КНПФ НБУ

   

Чистий прибуток (збиток)

Чистий прибуток КНПФ НБУ за березень 2018 року

                      

Чиста вартість активів

Вартість активів КНПФ НБУ

                                

Зміна вартості одиниці пенсійних активів,  наростаючим підсумком

Зміна вартості одиниці пенсійних активів КНПФ НБУ

                                      

Структура активів, тис. грн

Структура активів КНПФ НБУ

                                      

Вид активу Валюта Вартість активу
(тис. грн)
Питома вага у портфелі
Поточний рахунок у НБУ UAH 99 0,007%
Депозити у державних банках та банках, що контролюються державою UAH 134 467 9,5%
USD 115 773 8,2%
Депозити у банках з іноземним капіталом UAH 234 655 16,6%
Депозити у банках, що ліквідуються UAH 18 752 1,3%
Всього грошові кошти

503 745

35,7%
Облігації внутрішньої державної позики  UAH 590 912 41,9%
USD 113 988 8,1%
Облігації корпоративні українських емітентів UAH 119 691 8,5%
Облігації корпоративні українських емітентів, щодо яких тривають роботи з повернення проблемної заборгованості UAH 14 906 1,1%
Всього облігації 839 497 59,6%
Всього акції 7 365 0,5%
Всього нерухомість 44 489 3,2%
Всього дебіторська заборгованість 1 487 0,1%
Всього інші активи 12 804 0,9%
Всього активи 1 409 387 100%

                                                                       


Динаміка зміни структури активів

Динаміка зміни структури активів КНПФ НБУ

Зміна вартості активів за їх видами

Звіт про зміну чистої вартості активів


   

Дохідність цільових активів

Дохідність цільових активів КНПФ НБУ

                                       

Вплив ключових макроекономічних показників на зміну чистої вартості активів

Вплив ключових макроекономічних показників на зміну чистої вартості активів КНПФ НБУ

 

Стан претензійно-позовної роботи з проблемними активами станом на 31.08.2019
pdf 253.9 Кб

Повернення (відшкодування) проблемних активів станом на 31.08.2019
pdf 187.6 Кб

Відгуки та пропозиції щодо :