Звітність

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 31.08.2022

Фінансовий результат (наростаючим підсумком)

Фінансовий результат (наростаючим підсумком)

Фінансовий результат за місяць

Фінансовий результат за місяць

Стаття доходів/витрат

               Серпень
                 (тис. грн)

      Наростаючим
     підсумком

      (тис. грн)

Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП (1 821) (1 821)
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів 9 264 51 023
Депозити 7 443 49 202
Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок переоцінки  2 284 (10 181)
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів 6 874 64 812
ОВДП 9 158 54 631
Доходи від оренди інвестиційної нерухомості 131 1 036
Майнові податки (43) (347)
Інвестиційна нерухомість 88 689
Інші активи 0 871
Інвестиційний дохід 16 689 105 394
Аудиторські послуги 0 (417)
Юридичні послуги (110) (110)
Адміністративні витрати (110) (527)
Інші доходи/витрати 0 0
Прибуток (збиток) 16 579 104 867

 

Структура активів

Структура активів
Вид активу Валюта

               Вартість
                (тис. грн)

      Питома вага
      в портфелі
Поточний рахунок у НБУ UAH 34 0,0%
Депозити в державних банках та банках, які контролює держава UAH 284 212 16,1%
Депозити в банках з іноземним капіталом UAH 591 726 33,5%
 Всього грошові кошти 875 972 49,7%*
Облігації внутрішньої державної позики  UAH 806 485 45,7%
Всього облігації 806 485 45,7%**
Всього акції 8 092 0,5%
Всього інвестиційна нерухомість 73 155 4,1%
Всього дебіторська заборгованість 138 0,0%
Всього активи 1 763 843 100%

Примітки:

*згідно пп. 4 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів;


** згідно пп. 6 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50% загальної вартості пенсійних активів.

 

Зміна чистої вартості активів

Зміна вартості активів за їх видами

 

Зміна структури активів

Динаміка зміни структури активів КНПФ НБУ

 

Чиста вартість активів

Чиста вартість активів КНПФ НБУ

 

Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів
(
наростаючим підсумком)

Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів КНПФ НБУ

 

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

Зміна розміру щомісячної пенсії на визначений строк

 

Виплата пенсій на визначений строк (помісячно)

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ помісячно

 

Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ

 

Дохідність головних категорій активів

Дохідність цільових активів КНПФ НБУ

 

Вплив макроекономічних чинників на чисту вартість активів

Вплив макроекономічних чинників на чисту вартість активів

 

Номінальна та справедлива вартість ОВДП

Номінальна та справедлива вартість ОВДП

 

Зміна cправедливої вартості ОВДП за терміном погашення

Зміна cправедливої вартості ОВДП

 

                                       

 

Повернення (відшкодування) проблемних активів станом на 31.08.2022
pdf 314.5 Кб

Стан роботи з проблемними активами станом на 31.08.2022
pdf 259 Кб

Відгуки та пропозиції щодо :