Звітність

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 30.04.2019

Фінансовий результат за місяць

Стаття доходів/витрат Квітень (тис. грн)

Наростаючим підсумком (тис. грн)

Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці (2 881) (3 698)
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів

5 543

20 424
Депозити 2 662 16 726
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок курсової різниці (2 836) (4 555)
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів 4 658 19 615
Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок переоцінки  3 994 15 832
Фінансовий результат від продажу ОВДП - 0
ОВДП 5 815 30 892
Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів 2 123 8 765
Амортизація премії/дисконту при погашенні корпоративних облігацій (54) (120)
Корпоративні облігації 2 068 8 645
Доходи від оренди нерухомості 96 411
Фінансовий результат від продажу нерухомості - -
Майнові податки (21) (68)
Зміна справедливої вартості нерухомості за рахунок переоцінки - -
Нерухомість 75 343
Доходи від переоцінки дебіторської заборгованості 0 1 895
Інші активи 0 1 895
Інвестиційний дохід 10 621 58 501
Послуги з обслуговування активів (273) (655)
Аудиторські послуги (24) (462)
Послуги оцінювача - -
Юридичні послуги (120) (340)
Адміністративні витрати (417) (1 456)
Інші доходи/витрати - 0
Прибуток (збиток) 10 203 57 044

Виплата пенсій на визначений строк (помісячно) 2018-2019 рр.

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ помісячно

                       

Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ

   

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії КНПФ НБУ

   

Чистий прибуток (збиток)

Чистий прибуток КНПФ НБУ за березень 2018 року

                      

Чиста вартість активів

Вартість активів КНПФ НБУ

                                

Зміна вартості одиниці пенсійних активів,  наростаючим підсумком

Зміна вартості одиниці пенсійних активів КНПФ НБУ

                                      

Структура активів, тис. грн

Структура активів КНПФ НБУ

                                      

Вид активу Валюта Вартість активу
(тис. грн)
Питома вага у портфелі
Поточний рахунок у НБУ UAH 73 0,0%
Депозити у державних банках та банках, що контролюються державою UAH 120 042 8,8%
USD 122 117 8,9%
Депозити у банках з іноземним капіталом UAH 208 763 15,3%
Депозити у банках, що ліквідуються UAH 24 600 1,8%
Всього грошові кошти 475 595 34,8%
Облігації внутрішньої державної позики  UAH 556 083 40,7%
USD 120 352 8,8%
Облігації корпоративні українських емітентів UAH 133 998 9,8%
Облігації корпоративні українських емітентів, щодо яких тривають роботи з повернення проблемної заборгованості UAH 14 906 1,1%
Всього облігації 825 338 60,4%
Всього акції 7 365 0,5%
Всього нерухомість 44 489 3,3%
Всього дебіторська заборгованість 1 488 0,1%
Всього інші активи 12 804 0,9%
Всього активи 1 367 079 100%

                                                                       


Динаміка зміни структури активів

Динаміка зміни структури активів КНПФ НБУ

Звіт про зміну вартості активів

Звіт про зміну чистої вартості активів


   

Дохідність цільових активів

Дохідність цільових активів КНПФ НБУ

                                       

Вплив ключових макроекономічних показників на зміну чистої вартості активів

Вплив ключових макроекономічних показників на зміну чистої вартості активів КНПФ НБУ

 

Стан претензійно-позовної роботи з проблемними активами станом на 30.04.2019
pdf 261.4 Кб

Повернення (відшкодування) проблемних активів станом на 30.04.2019
pdf 187.3 Кб

Відгуки та пропозиції щодо :