Звітність

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 31.12.2019

Фінансовий результат за місяць

Стаття доходів/витрат Грудень (тис. грн)

Наростаючим підсумком (тис. грн)

Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок переоцінки - (12 433)
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП (дисконтування грошових потоків) (344) 5 271
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці (1 607) (17 079)
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів

6 441

68 903
Депозити 4 490 44 661
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок курсової різниці (1 603) (17 983)
Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок переоцінки  14 711 78 034
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів 6 859 70 171
Фінансовий результат від продажу ОВДП - 147
ОВДП 19 967 130 369
Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів 1 762 25 249
Амортизація премії/дисконту при погашенні корпоративних облігацій (98) (286)
Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок переоцінки 4 371 4 371
Корпоративні облігації 6 035 29 334
Доходи від оренди нерухомості 93 1 162
Майнові податки (20) (228)
Зміна справедливої вартості нерухомості за рахунок переоцінки 7 975 7 975
Нерухомість 8 048 8 910
Дивіденди - 305
Доходи від переоцінки акцій (890) (890)
Доходи від переоцінки дебіторської заборгованості (47) 1 848
Інші активи (937) 1 264
Інвестиційний дохід 37 604 214 537
Послуги з обслуговування активів - (647)
Аудиторські послуги (159) (794)
Послуги оцінювача 8 (446)
Юридичні послуги (20) (711)
Адміністративні витрати (171) (2 598)
Доходи від переоцінки обладнання  24 24
Уцінка/дооцінка дебіторської заборгованості - 0
Інші доходи/витрати 24 24
Прибуток (збиток) 37 457 211 963

Виплата пенсій на визначений строк (помісячно) 2018-2019 рр.

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ помісячно

                       

Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ

   

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

   

Чистий прибуток (збиток)

Чистий прибуток КНПФ НБУ за березень 2018 року

                      

Чиста вартість активів

Вартість активів КНПФ НБУ

                                

Зміна вартості одиниці пенсійних активів,  наростаючим підсумком

Зміна вартості одиниці пенсійних активів КНПФ НБУ

                                      

Структура активів, тис. грн

Структура активів, тис. грн

                                      

Вид активу Валюта Вартість активу
(тис. грн)
Питома вага у портфелі
Поточний рахунок у НБУ UAH 17 0,001%
Депозити у державних банках та банках, що контролюються державою UAH 177 743 11,9%
USD 108 470 7,3%
Депозити у банках з іноземним капіталом UAH 266 984 17,9%
Кошти в дорозі USD 1 0,0%
Всього грошові кошти

553 215

37,1%
Облігації внутрішньої державної позики  UAH 629 391 42,2%
USD 109 061 7,3%
Облігації корпоративні українських емітентів UAH 109 156 7,3%
Облігації корпоративні українських емітентів, щодо яких тривають роботи з повернення проблемної заборгованості UAH 16 180 1,1%
Всього облігації 863 789 58,0%
Всього акції 6 475 0,4%
Всього нерухомість 52 464 3,5%
Всього дебіторська заборгованість 1 532 0,1%
Всього інші активи 12 828 0,9%
Всього активи 1 490 303 100%

                                                                       


Динаміка зміни структури активів

Динаміка зміни структури активів КНПФ НБУ

Зміна вартості активів за їх видами

Зміна вартості активів за їх видами


   

Дохідність цільових активів

Дохідність цільових активів КНПФ НБУ

                                       

Вплив ключових макроекономічних показників на зміну чистої вартості активів

Вплив ключових макроекономічних показників на зміну чистої вартості активів КНПФ НБУ

Розкриття інформації про підсумки щорічної незалежної оцінки неринкових активів Фонду, проведеної ТОВ «Делойт і Туш» (тис. грн)

Вид активу Справедлива вартість активу до переоцінки

Результат переоцінки

Справедлива вартість активу після переоцінки
Облігації українських емітентів 125 122 4 371 129 493
Інвестиційна нерухомість 52 464 7 975 60 439
Акції українських емітентів 6 475 (890) 5 585
Інші активи   (23) (23)
Всього 184 061 11 433 195 494
 
 
Стан претензійно-позовної роботи з проблемними активами станом на 31.12.2019
pdf 238.4 Кб

Повернення (відшкодування) проблемних активів станом на 31.12.2019
pdf 189.1 Кб

Відгуки та пропозиції щодо :