Звітність

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 31.12.2022

Фінансовий результат (наростаючим підсумком)

Фінансовий результат (наростаючим підсумком)

Фінансовий результат за місяць

Фінансовий результат за місяць

Стаття доходів/витрат

               Грудень
                 (тис. грн)

      Наростаючим
     підсумком

      (тис. грн)

Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП 416 416
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів 10 485 89 608
Депозити 10 901 90 024
Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок переоцінки  3 080 (57 569)
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів 10 008 99 667
ОВДП 13 088 42 098
Доходи від оренди інвестиційної нерухомості 132 1 564
Майнові податки (43) (520)
Зміна справедливої вартості інвестиційної нерухомості за рахунок переоцінки 3 183 3 183
Інвестиційна нерухомість 3 272 4 228
Дивіденди 0 871
Зміна справедливої вартості акцій за рахунок переоцінки (1 105) (1 105)
Інші активи (1 105) (234)
Інвестиційний дохід 26 157 136 116
Аудиторські послуги (145) (562)
Юридичні послуги 0 (110)
Адміністративні витрати (145) (672)
Доходи від переоцінки дебіторської заборгованості 1 2
Інші доходи/витрати 1 2
Прибуток (збиток) 26 012 135 446

 

Структура активів

Структура активів
Вид активу Валюта

               Вартість
                (тис. грн)

      Питома вага
      в портфелі
Поточний рахунок у НБУ UAH 184 0,0%
Депозити в державних банках та банках, які контролює держава UAH 272 759 15,3%
Депозити в банках з іноземним капіталом UAH 533 834 30,0%
 Всього грошові кошти 806 777 45,4%*
Облігації внутрішньої державної позики  UAH 888 277 49,9%
Всього облігації 888 277 49,9%**
Всього акції 6 987 0,4%
Всього інвестиційна нерухомість 76 339 4,3%
Всього дебіторська заборгованість 276 0,0%
Всього активи 1 778 656 100%

Примітки:

*згідно пп. 4 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів;


** згідно пп. 6 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50% загальної вартості пенсійних активів.

 

Зміна чистої вартості активів

Зміна вартості активів за їх видами

 

Зміна структури активів

Динаміка зміни структури активів КНПФ НБУ

 

Чиста вартість активів

Чиста вартість активів КНПФ НБУ

 

Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів
(
наростаючим підсумком)

Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів КНПФ НБУ

 

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

Зміна розміру щомісячної пенсії на визначений строк

 

Виплата пенсій на визначений строк (помісячно)

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ помісячно

 

Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ

 

Дохідність головних категорій активів

Дохідність цільових активів КНПФ НБУ

 

Вплив макроекономічних чинників на чисту вартість активів

Вплив макроекономічних чинників на чисту вартість активів

 

Номінальна та справедлива вартість ОВДП

Номінальна та справедлива вартість ОВДП

 

Зміна cправедливої вартості ОВДП за терміном погашення

Зміна cправедливої вартості ОВДП

 

                                       

 

Повернення (відшкодування) проблемних активів станом на 31.12.2022
pdf 315.8 Кб

Стан роботи з проблемними активами станом на 31.12.2022
pdf 258.7 Кб

Відгуки та пропозиції щодо :