Звітність

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 31.01.2020

Фінансовий результат за місяць

Стаття доходів/витрат Січень (тис. грн)

Наростаючим підсумком (тис. грн)

Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП (дисконтування грошових потоків) 2 949 2 949
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці 4 223 4 223
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів

7 260

7 260
Депозити 14 432 14 432
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок курсової різниці 5 694 5 694
Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок переоцінки  12 033 12 033
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів 6 215 6 215
Фінансовий результат від продажу ОВДП (419) (419)
ОВДП 23 523 23 523
Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів 1 262 1 262
Амортизація премії/дисконту при погашенні корпоративних облігацій (2 983) (2 983)
Корпоративні облігації (1 721) (1 721)
Доходи від оренди нерухомості 100 100
Майнові податки 0 0
Нерухомість 100 100
Доходи від переоцінки дебіторської заборгованості 0 0
Інші активи 0 0
Інвестиційний дохід 36 334 36 334
Послуги з обслуговування активів 0 0
Аудиторські послуги (159) (159)
Послуги оцінювача 0 0
Юридичні послуги 40 40
Адміністративні витрати (119) (119)
Уцінка/дооцінка дебіторської заборгованості 0 0
Інші доходи/витрати 0 0
Прибуток (збиток) 36 215 36 215

Виплата пенсій на визначений строк (помісячно) 2018-2019 рр.

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ помісячно

                       

Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ

   

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

   

Чистий прибуток (збиток)

Чистий прибуток КНПФ НБУ за березень 2018 року

                      

Чиста вартість активів

Вартість активів КНПФ НБУ

                                

Зміна вартості одиниці пенсійних активів,  наростаючим підсумком

Зміна вартості одиниці пенсійних активів КНПФ НБУ

                                      

Структура активів, тис. грн

Структура активів, тис. грн

                                      

Вид активу Валюта Вартість активу
(тис. грн)
Питома вага у портфелі
Поточний рахунок у НБУ UAH 10 0,0%
Депозити у державних банках та банках, що контролюються державою UAH 247 411 16,3%
USD 76 817 5,1%
Депозити у банках з іноземним капіталом UAH 307 482 20,3%
Всього грошові кошти

631 720

41,6%
Облігації внутрішньої державної позики  UAH 639 664 42,2%
USD 115 164 7,6%
Облігації корпоративні українських емітентів UAH 40 843 2,7%
Облігації корпоративні українських емітентів, щодо яких тривають роботи з повернення проблемної заборгованості UAH 16 180 1,1%
Всього облігації 811 850 53,5%
Всього акції 6 475 0,4%
Всього нерухомість 52 464 3,5%
Всього дебіторська заборгованість 1 440 0,1%
Всього інші активи 12 828 0,8%
Всього активи 1 516 777 100%

                                                                       


Динаміка зміни структури активів

Динаміка зміни структури активів КНПФ НБУ

Зміна вартості активів за їх видами

Зміна вартості активів за їх видами


   

Дохідність цільових активів

Дохідність цільових активів КНПФ НБУ

                                       

 
 
Стан претензійно-позовної роботи з проблемними активами станом на 31.01.2020
pdf 267.8 Кб

Повернення (відшкодування) проблемних активів станом на 31.01.2020
pdf 190.6 Кб

Відгуки та пропозиції щодо :