Звітність

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 31.12.2021

Фінансовий результат за місяць

Фінансовий результат за місяць

 

Фінансовий результат (наростаючим підсумком)

Фінансовий результат (наростаючим підсумком)

Стаття доходів/витрат

Грудень
(тис. грн)

Наростаючим підсумком
 (тис. грн)

Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок переоцінки 0 7
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів 5 190 62 594
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП (дисконтування грошових потоків)

0

(4 937)
Депозити 5 190 57 664
Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок переоцінки  (1 105) (32 166)
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів 8 828 105 962
ОВДП 7 723 73 796
Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів 0 2 535
Фінансовий результат від погашення/продажу корпоративних облігацій 0 19 421
Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок переоцінки  0 (23 509)
Корпоративні облігації 0 (1 553)
Доходи від оренди інвестиційної нерухомості 119 1 363
Майнові податки (44) (495)
Зміна справедливої вартості інвестиційної нерухомості за рахунок переоцінки  (6 264) (5 107)
Інвестиційна нерухомість (6 189) (4 238)
Доходи від переоцінки акцій 439 439
Дивіденди 0 780
Інші активи 439 1 219
Інвестиційний дохід 7 163 126 887
Аудиторські послуги (156) (897)
Послуги оцінювача (96) (95)
Юридичні послуги (30) (60)
Нотаріальні послуги 0 (63)
Адміністративні витрати (282) (1 116)
Інші доходи/витрати 0 0
Прибуток (збиток) 6 881 125 771

 

Структура активів, тис. грн

Структура активів
Вид активу Валюта Вартість активу
(тис. грн)
Питома вага в портфелі
Поточний рахунок у НБУ UAH 152 0,0%
Депозити в державних банках та банках, які контролює держава UAH 303 070 18,0%
Депозити в банках з іноземним капіталом UAH 456 482 27,2%
 Всього грошові кошти 759 705 45,2%*
Облігації внутрішньої державної позики  UAH 839 872 50,0%**
Всього облігації 839 872 50,0%
Всього акції 8 092 0,5%
Всього інвестиційна нерухомість 73 155 4,4%
Всього дебіторська заборгованість 79 0,0%
Всього активи 1 680 903 100%

Примітки:

*згідно пп. 4 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів;


** згідно пп. 6 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50% загальної вартості пенсійних активів.

 

Зміна вартості активів за їх видами

Зміна вартості активів за їх видами

 

Зміна структури активів

Динаміка зміни структури активів КНПФ НБУ

 

Чиста вартість активів

Чиста вартість активів КНПФ НБУ

 

Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів
(
наростаючим підсумком)

Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів КНПФ НБУ

 

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

 

Виплата пенсій на визначений строк (помісячно)

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ помісячно

 

Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ

 

Дохідність головних категорій активів

Дохідність цільових активів КНПФ НБУ

 

Вплив макроекономічних чинників на чисту вартість активів

Вплив макроекономічних чинників на чисту вартість активів

 

Номінальна та справедлива вартість ОВДП

Номінальна та справедлива вартість ОВДП

 

Зміна cправедливої вартості ОВДП

Зміна cправедливої вартості ОВДП

 

                                       

 

Повернення (відшкодування) проблемних активів станом на 31.12.2021
pdf 315.5 Кб

Стан роботи з проблемними активами станом на 31.12.2021
pdf 259 Кб

Відгуки та пропозиції щодо :