Звітність

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 30.04.2023

Фінансовий результат (наростаючим підсумком)

Фінансовий результат (наростаючим підсумком)

Фінансовий результат за місяць

Фінансовий результат за місяць

Стаття доходів/витрат

               Квітень
                 (тис. грн)

      Наростаючим
     підсумком

      (тис. грн)

Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП (211) 8 434
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів 13 043 49 038
Депозити 12 832 57 432
Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок переоцінки  12 152 15 731
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів 9 811 39 091
ОВДП 21 963 54 822
Доходи від оренди інвестиційної нерухомості 132 529
Майнові податки (47) (187)
Інвестиційна нерухомість 85 342
Інші активи 0 0
Інвестиційний дохід 34 881 112 636
Аудиторські послуги (2) (637)
Послуги оцінювача 0 (96)
Адміністративні витрати (2) (733)
Інші доходи/витрати 0 0
Прибуток (збиток) 34 878 111 902

 

Структура активів

Структура активів
Вид активу Валюта

               Вартість
                (тис. грн)

      Питома вага
      в портфелі
Поточний рахунок у НБУ UAH 528 0,0%
Депозити в державних банках та банках, які контролює держава UAH 369 831 19,7%
Депозити в банках з іноземним капіталом UAH 484 977 25,9%
 Всього грошові кошти 855 336 45,6%*
Облігації внутрішньої державної позики  UAH 937 111 50,0%
Всього облігації 937 111 50,0%**
Всього акції 6 987 0,4%
Всього інвестиційна нерухомість 76 339 4,1%
Всього дебіторська заборгованість 58 0,0%
Всього активи 1 875 830 100%

Примітки:

*згідно пп. 4 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів;


** згідно пп. 6 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50% загальної вартості пенсійних активів.

 

Зміна чистої вартості активів

Зміна вартості активів за їх видами

 

Зміна структури активів

Динаміка зміни структури активів КНПФ НБУ

 

Чиста вартість активів

Чиста вартість активів КНПФ НБУ

 

Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів
(
наростаючим підсумком)

Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів КНПФ НБУ

 

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

Зміна розміру щомісячної пенсії на визначений строк

 

Виплата пенсій на визначений строк (помісячно)

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ помісячно

 

Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ

 

Дохідність головних категорій активів

Дохідність цільових активів КНПФ НБУ

 

Вплив макроекономічних чинників на чисту вартість активів

Вплив макроекономічних чинників на чисту вартість активів

 

Номінальна та справедлива вартість ОВДП

Номінальна та справедлива вартість ОВДП

 

Зміна cправедливої вартості ОВДП за терміном погашення

Зміна cправедливої вартості ОВДП

 

                                       

Стан роботи з проблемними активами станом на 30.04.2023
pdf 259.5 Кб

Повернення (відшкодування) проблемних активів станом на 30.04.2023
pdf 315.9 Кб

Відгуки та пропозиції щодо :