Звітність

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 31.03.2021

Фінансовий результат за місяць

 

Фінансовий результат (наростаючим підсумком)

Чистий прибуток КНПФ НБУ за березень 2021 року

Стаття доходів/витрат

Березень
(тис. грн)

Наростаючим підсумком
 (тис. грн)

Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів 5 477 17 514
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП (дисконтування грошових потоків)

(1 045)

(2 282)
Депозити 4 431 15 232
Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок переоцінки  (410) (12 434)
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів 9 107 25 946
ОВДП 8 696 13 512
Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів 666 1 933
Корпоративні облігації 666 1 933
Доходи від оренди нерухомості 107 319
Майнові податки (34) (103)
Нерухомість 73 217
Доходи від переоцінки акцій 0 0
Дивіденди 0 0
Інші активи 0 0
Інвестиційний дохід 13 866 30 894
Послуги з обслуговування активів 0 0
Аудиторські послуги (153) (497)
Послуги оцінювача 0 1
Юридичні послуги 0 0
Адміністративні витрати (153) (497)
Фінансовий результат від продажу обладнання 0 0
Доходи від переоцінки дебіторської заборгованості 0 0
Інші доходи/витрати 0 0
Прибуток (збиток) 13 713 30 397

   

Номінальна та справедлива вартість ОВДП

   

Зміна cправедливої вартості ОВДП

 

Структура активів, тис. грн

Структура активів, тис. грн

Вид активу Валюта Вартість активу
(тис. грн)
Питома вага в портфелі
Поточний рахунок у НБУ UAH 527 0,03%
Депозити в державних банках та банках, які контролює держава UAH 403 772 24,8%
Депозити в банках з іноземним капіталом UAH 296 842 18,3%
 Всього грошові кошти 701 141 43,1%*
Облігації внутрішньої державної позики  UAH 811 772 49,9%**
Облігації корпоративні українських емітентів UAH 26 486 1,6%
Облігації корпоративні українських емітентів, щодо яких тривають роботи з повернення проблемної заборгованості UAH 23 509 1,4%
Всього облігації 861 768 53,0%
Всього акції 7 653 0,5%
Всього нерухомість 54 753 3,4%
Всього дебіторська заборгованість 7 0,0%
Всього активи 1 625 321 100%

Примітки:

*згідно пп. 4 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів;


** згідно пп. 6 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50% загальної вартості пенсійних активів.

                                                                      

Виплата пенсій на визначений строк (помісячно)

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ помісячно

                       

Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ

   

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

                         

Чиста вартість активів

Вартість активів КНПФ НБУ

                                

Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів
(
наростаючим підсумком)

Зміна вартості одиниці пенсійних активів КНПФ НБУ

                                      

Зміна структури активів

Динаміка зміни структури активів КНПФ НБУ

 

Зміна вартості активів за їх видами

Зміна вартості активів за їх видами

 

Дохідність головних категорій активів

Дохідність цільових активів КНПФ НБУ

                                       

Вплив макроекономічних чинників на чисту вартість активів

Дохідність цільових активів КНПФ НБУ

                                       

Повернення (відшкодування) проблемних активів станом на 31.03.2021
pdf 313.4 Кб

Стан роботи з проблемними активами станом на 31.03.2021
pdf 260.4 Кб

Відгуки та пропозиції щодо :