Звітність

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 30.06.2021

Фінансовий результат за місяць

Фінансовий результат за місяць

 

Фінансовий результат (наростаючим підсумком)

Фінансовий результат (наростаючим підсумком)

Стаття доходів/витрат

Червень
(тис. грн)

Наростаючим підсумком
 (тис. грн)

Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів 4 850 32 266
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП (дисконтування грошових потоків)

(92)

(4 663)
Депозити 4 758 27 603
Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок переоцінки  (2 968) (19 893)
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів 8 946 52 952
ОВДП 5 978 33 059
Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів 0 2 535
Фінансовий результат від погашення/продажу корпоративних облігацій 0 14 490
Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок переоцінки  0 (23 509)
Корпоративні облігації 0 (6 485)
Доходи від оренди нерухомості 116 649
Майнові податки (44) (232)
Зміна справедливої вартості нерухомості за рахунок переоцінки  1 786 10 805
Нерухомість 1 859 11 222
Доходи від переоцінки акцій 0 0
Дивіденди 0 780
Інші активи 0 780
Інвестиційний дохід 12 595 66 179
Послуги з обслуговування активів 0 0
Аудиторські послуги 0 (530)
Послуги оцінювача 0 1
Юридичні послуги 0 0
Нотаріальні послуги 0 (63)
Адміністративні витрати 0 (592)
Фінансовий результат від продажу обладнання 0 0
Доходи від переоцінки дебіторської заборгованості 0 0
Інші доходи/витрати 0 0
Прибуток (збиток) 12 595 65 587

   

Номінальна та справедлива вартість ОВДП

Номінальна та справедлива вартість ОВДП

   

Зміна cправедливої вартості ОВДП

Зміна cправедливої вартості ОВДП

 

Структура активів, тис. грн

Структура активів

Вид активу Валюта Вартість активу
(тис. грн)
Питома вага в портфелі
Поточний рахунок у НБУ UAH 1 455 0,1%
Депозити в державних банках та банках, які контролює держава UAH 381 690 23,2%
Депозити в банках з іноземним капіталом UAH 325 286 19,8%
 Всього грошові кошти 708 431 43,0%*
Облігації внутрішньої державної позики  UAH 822 894 50,0%**
Облігації корпоративні українських емітентів UAH 27 088 1,6%
Всього облігації 849 982 51,6%
Всього акції 7 653 0,5%
Всього нерухомість 80 048 4,9%
Всього дебіторська заборгованість 17 0,0%
Всього активи 1 646 130 100%

Примітки:

*згідно пп. 4 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів;


** згідно пп. 6 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50% загальної вартості пенсійних активів.

                                                                      

Виплата пенсій на визначений строк (помісячно)

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ помісячно

                       

Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ

   

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

                         

Чиста вартість активів

Чиста вартість активів КНПФ НБУ

                                

Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів
(
наростаючим підсумком)

Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів КНПФ НБУ

                                      

Зміна структури активів

Динаміка зміни структури активів КНПФ НБУ

 

Зміна вартості активів за їх видами

Зміна вартості активів за їх видами

 

Дохідність головних категорій активів

Дохідність цільових активів КНПФ НБУ

                                       

Вплив макроекономічних чинників на чисту вартість активів

Вплив макроекономічних чинників на чисту вартість активів

                                       

Стан роботи з проблемними активами станом на 30.06.2021
pdf 261.3 Кб

Повернення (відшкодування) проблемних активів станом на 30.06.2021
pdf 315.9 Кб

Відгуки та пропозиції щодо :