Звітність

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 31.10.2019

Фінансовий результат за місяць

Стаття доходів/витрат Жотвень (тис. грн)

Наростаючим підсумком (тис. грн)

Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок переоцінки (6 585) (12 433)
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП (дисконтування грошових потоків) - (1 112)
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці 4 188 (11 071)
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів

6 349

56 315
Депозити 3 952 32 811
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок курсової різниці 4 156 (11 988)
Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок переоцінки  6 743 50 643
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів 6 923 56 618
Фінансовий результат від продажу ОВДП - 147
ОВДП 17 821 95 420
Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів 1 890 21 659
Амортизація премії/дисконту при погашенні корпоративних облігацій - (188)
Корпоративні облігації 1 890 21 471
Доходи від оренди нерухомості 93 977
Майнові податки (20) (189)
Нерухомість 73 788
Дивіденди - 305
Доходи від переоцінки дебіторської заборгованості - 1 895
Інші активи - 2 201
Інвестиційний дохід 23 736 152 691
Послуги з обслуговування активів - (647)
Аудиторські послуги (20) (482)
Послуги оцінювача (193) (193)
Юридичні послуги (20) (671)
Адміністративні витрати (233) (1 993)
Інші доходи/витрати - 0
Прибуток (збиток) 23 503 150 698

Виплата пенсій на визначений строк (помісячно) 2018-2019 рр.

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ помісячно

                       

Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ

   

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

   

Чистий прибуток (збиток)

Чистий прибуток КНПФ НБУ за березень 2018 року

                      

Чиста вартість активів

Вартість активів КНПФ НБУ

                                

Зміна вартості одиниці пенсійних активів,  наростаючим підсумком

Зміна вартості одиниці пенсійних активів КНПФ НБУ

                                      

Структура активів, тис. грн

Структура активів, тис. грн

                                      

Вид активу Валюта Вартість активу
(тис. грн)
Питома вага у портфелі
Поточний рахунок у НБУ UAH 105 0,007%
Депозити у державних банках та банках, що контролюються державою UAH 145 152 10,1%
USD 114 686 8,0%
Депозити у банках з іноземним капіталом UAH 242 643 16,9%
Депозити у банках, що ліквідуються UAH 12 145 0,8%
Всього грошові кошти

514 731

35,9%
Облігації внутрішньої державної позики  UAH 607 616 42,4%
USD 114 271 8,0%
Облігації корпоративні українських емітентів UAH 115 042 8,0%
Облігації корпоративні українських емітентів, щодо яких тривають роботи з повернення проблемної заборгованості UAH 14 906 1,0%
Всього облігації 851 834 59,4%
Всього акції 7 365 0,5%
Всього нерухомість 44 489 3,1%
Всього дебіторська заборгованість 1 919 0,1%
Всього інші активи 12 804 0,9%
Всього активи 1 433 142 100%

                                                                       


Динаміка зміни структури активів

Динаміка зміни структури активів КНПФ НБУ

Зміна вартості активів за їх видами

Зміна вартості активів за їх видами


   

Дохідність цільових активів

Дохідність цільових активів КНПФ НБУ

                                       

Вплив ключових макроекономічних показників на зміну чистої вартості активів

Вплив ключових макроекономічних показників на зміну чистої вартості активів КНПФ НБУ

 

Повернення (відшкодування) проблемних активів станом на 31.10.2019
pdf 192.4 Кб

Стан претензійно-позовної роботи з проблемними активами станом на 31.10.2019
pdf 251.2 Кб

Відгуки та пропозиції щодо :