Ради та комітети

Рада Національного банку України з питань управління активами Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України

Рішенням Правління Національного банку України від 4 серпня 2021 року № 373-рш було затверджено Положення про Раду Національного банку України з питань управління активами Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України.

Рада Національного банку України з питань управління активами Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України (далі – Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим колегіальним органом Національного банку, який розглядає питання, що стосуються процесу «Управління активами та адміністрування Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України». Раду створено з метою забезпечення умов для професійного розгляду питань, пов’язаних із провадженням Національним банком діяльності з управління активами Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України (далі – КНПФ НБУ, Фонд) та сприяння підвищенню якості прийняття відповідних управлінських рішень.

Основним завданням Ради є підвищення ефективності управління активами Фонду шляхом розгляду та ухвалення пропозицій та рекомендацій з відповідних питань.

Рада також проводить щомісячний аналіз звітів Департаменту з управління діяльністю КНПФ НБУ та щорічно звітує перед Правлінням Національного банку про свою діяльність.

Персональний склад Ради було затверджено Рішенням Правління Національного банку України від 6 серпня 2021 року № 575-но.

До складу Ради входять:

 • голова Ради – Сергій Козаченко, директор Департаменту з управління діяльністю КНПФ НБУ;

члени Ради:

 • Ірина Бурмістрова – заступник голови Ради, заступник директора Департаменту - начальник управління адміністрування та контролю Департаменту з управління діяльністю КНПФ НБУ;
 • Ірина Заіка – заступник начальника управління фінансово-економічної безпеки Департаменту безпеки Національного банку України;
 • Вадим Самар – начальник відділу інвестиційної діяльності Департаменту з управління діяльністю КНПФ НБУ;
 • Павло Власенко – начальник відділу супроводження реалізації застав Управління роботи з проблемними активами Національного банку України;
 • Тетяна Расюк – начальник відділу бухгалтерського обліку та контролю управління адміністрування та контролю Департаменту з управління діяльністю КНПФ НБУ.

Комітет з ризиків Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України  

Комітет з ризиків Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України (далі – Комітет) є постійно діючим консультативно-дорадчим колегіальним органом Ради Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку (далі – Рада КНПФ НБУ).

Комітет створено з метою здійснення моніторингу за дотриманням лімітів ризику під час здійснення активних операцій щодо активів Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України (далі – Фонд) та для підготовки пропозицій Раді КНПФ НБУ щодо вдосконалення системи управління ризиками Фонду.

Управління ризиками Фонду має на меті досягнення таких цілей:

 • -   сприяння виконанню цілей та завдань діяльності Фонду;
 • -   сприяння забезпеченню безперервності діяльності та фінансової стійкості Фонду;
 • -   забезпечення збереження оптимального співвідношення ризик-дохідність щодо активів Фонду.

Головними функціями Комітету є такі:

 • -   підготовка рекомендацій та попередній розгляд рішень за процедурами управління ризиками;
 • -   надання Раді КНПФ НБУ рекомендацій щодо лімітів фінансових ризиків за типами операцій та контрагентами;
 • -   контроль за дотриманням лімітів ризиків та прийнятним рівнем ризиків;
 • -   розгляд та аналіз звітності з управління ризиками.

До складу Комітету входять:

 • голова Комітету – Сергій Демиденко, начальник Управління фінансових та операційних ризиків Національного банку України;

члени Комітету:

 • Тетяна Касаткіна – заступник голови Комітету, начальник управління методології фінансових ризиків Департаменту ризик-менеджменту Національного банку України;
 • Сергій Козаченко – директор Департаменту з управління діяльністю КНПФ НБУ;
 • Ірина Бурмістрова – заступник директора Департаменту - начальник управління адміністрування та контролю Департаменту з управління діяльністю КНПФ НБУ.
Відгуки та пропозиції щодо :