Стратегія розвитку КНПФ НБУ 2017–2022

Рішенням Правління Національного банку від 30.08.2017 №558-рш затверджено Стратегію розвитку КНПФ НБУ на 2017–2022 роки.

У Стратегії КНПФ НБУ визначено візію та місію Фонду, його ключові пріоритети, основні засади функціонування, а також стратегічні цілі та завдання на 2017–2022 роки.

Стратегічними цілями Фонду на зазначений період визначено:

  • зростання вартості пенсійних активів;
  • довіру учасників;
  • створення нових можливостей для учасників;
  • впровадження кращих практик у сфері недержавного пенсійного забезпечення.

Для досягнення кожної цілі передбачено відповідні завдання, заходи та очікуваний результат. Важливо зазначити, що прозора та зрозуміла учасникам фонду стратегія, побудована за принципом SMART-планування, є сьогодні невід’ємним елементом планування діяльності провідних пенсійних фондів світу. Відтак, затвердження Стратегії розвитку КНПФ НБУ 2017–2022 стало ще одним кроком на шляху до приведення діяльності Фонду у відповідність до кращих світових практик.

Варто також наголосити, що Стратегія розвитку КНПФ НБУ 2017–2022 стала важливим інструментом досягнення місії Фонду, якою є збереження та примноження пенсійних накопичень учасників з метою забезпечення гідного рівня пенсійних виплат.

 

Звіти про виконання Стратегії розвитку КНПФ НБУ 20172022

Звіт про виконання Стратегії розвитку КНПФ НБУ 2017–2022 (за 2017–2022 рр.)

Звіт про виконання Стратегії розвитку КНПФ НБУ 2017–2022 (за 2017–2021 рр.)

Звіт про виконання Стратегії розвитку КНПФ НБУ 2017–2022 (за 2017–2020 рр.)

Звіт про виконання Стратегії розвитку КНПФ НБУ 2017–2022 (за 2017–2019 рр.)

Звіт про виконання Стратегії розвитку КНПФ НБУ 2017–2022 (за 2017–2018 рр.)

 

Відгуки та пропозиції щодо :