Інвестиційна політика Фонду

Інвестиційна політика Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України (далі – Фонду) визначається як консервативна. Консервативна політика передбачає здійснення інвестиційної діяльності в інтересах учасників Фонду з метою отримання стабільного доходу за мінімального рівня ризику з метою збереження та примноження пенсійних накопичень.

Оптимальним способом реалізації консервативної політики є інвестування пенсійних активів Фонду в такі фінансові інструменти:

  • ✓  облігації внутрішньої державної позики;
  • ✓  депозити у державних банках;
  • ✓  депозити у банках, які контролює держава;
  • ✓  депозити у банках з іноземним капіталом, що входять до груп G-SIB[1];
  • ✓  депозити в інших банках з іноземним капіталом[2].

 

Важливим елементом інвестиційної політики Фонду є підтримання високого рівня ліквідності активів для забезпечення теперішніх та майбутніх пенсійних виплат, а також комбінування гривневих вкладів та вкладів в іноземній валюті.

Інвестиційна політика Фонду спрямована на одночасне досягнення таких цілей:

  • ✓  забезпечення вчасних пенсійних виплат;
  • ✓  захист пенсійних коштів від інфляції;
  • ✓  мінімізація девальваційного впливу;
  • ✓  дотримання мінімального рівня ризику при обранні об’єктів інвестування.

 

Важливими складовими інвестиційної політики Фонду є також повернення проблемних активів і поступове приведення структури активів Фонду до цільової у відповідності до Стратегії розвитку КНПФ НБУ на 2023-2025 роки.

 


[1] Global Systemically Important Banks (див. http://www.fsb.org/wp-content/uploads/P161118-1.pdf).

[2] Джерело: Інвестиційна декларація Фонду (зі змінами).

Відгуки та пропозиції щодо :