Звітність

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 31.01.2024

Фінансовий результат за місяць

Стаття доходів/витрат

Січень 
(тис. грн)

Нарoстаючим
підсумком

(тис. грн)

Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП (599) (599)
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів 12 220 12 220
Депозити 11 620 11 620
Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок переоцінки  3 541 3 541
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів 12 877 12 877
ОВДП 16 419 16 419
Доходи від оренди інвестиційної нерухомості 120 120
Інвестиційна нерухомість 120 120
Інші активи 0 0
Інвестиційний дохід 28 159 28 159
Аудиторські послуги (210) (210)
Послуги оцінювача 0 0
Юридичні послуги 0 0
Адміністративні витрати (210) (210)
Прибуток (збиток) 27 948 27 948

 

Структура активів

Вид активу Валюта

               Вартість
                (тис. грн)

      Питома вага
      в портфелі
Поточний рахунок у НБУ UAH 616 0,0%
Депозити в державних банках та банках, які контролює держава UAH 636 542 30,1%
Депозити в банках з іноземним капіталом UAH 409 252 19,3%
 Всього грошові кошти 1 046 410 49,4%*
Облігації внутрішніх державних позик UAH 1 057 144 49,9%
Всього облігації 1 057 144 49,9%**
Всього акції 6 987 0,3%
Всього інвестиційна нерухомість 7 678 0,4%
Всього активи 2 118 218 100%

Примітки:

* згідно пп. 4 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів; ** згідно пп. 6 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50% загальної вартості пенсійних активів.

 

Зміна чистої вартості активів

 

Зміна структури активів

 

Чиста вартість активів

 

Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів
(
наростаючим підсумком)

 

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

 

Виплата пенсій на визначений строк (помісячно)

 

Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)

 

Середня дохідність головних категорій активів

 

Вплив макроекономічних чинників на чисту вартість активів

 

Справедлива та номінальна вартість ОВДП за терміном погашення

 

Зміна cправедливої вартості ОВДП

 

                                       

Стан роботи з проблемними активами станом на 31.01.2024
pdf 259.4 Кб

Повернення (відшкодування) проблемних активів станом на 31.01.2024
pdf 311.2 Кб

Відгуки та пропозиції щодо :