Звітність

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 30.06.2019

Фінансовий результат за місяць

Стаття доходів/витрат Червень (тис. грн)

Наростаючим підсумком (тис. грн)

Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок переоцінки (5 848) (5 848)
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП (дисконтування грошових потоків) (1 112) -
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці (3 223) (5 757)
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів

5 698

31 933
Депозити (4 485) 20 329
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок курсової різниці (3 220) (6 613)
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів 4 899 29 701
Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок переоцінки  3 775 25 271
Фінансовий результат від продажу ОВДП - -
ОВДП 5 454 48 360
Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів 2 081 12 997
Амортизація премії/дисконту при погашенні корпоративних облігацій - (120)
Корпоративні облігації 2 081 12 877
Доходи від оренди нерухомості 95 602
Майнові податки (21) (109)
Зміна справедливої вартості нерухомості за рахунок переоцінки - -
Нерухомість 74 492
Дивіденди 305 305
Доходи від переоцінки дебіторської заборгованості - 1 895
Інші активи 305 2 201
Інвестиційний дохід 3 429 84 258
Послуги з обслуговування активів 8 (647)
Аудиторські послуги - (462)
Юридичні послуги (41) (431)
Адміністративні витрати (33) (1 539)
Інші доходи/витрати - -
Прибуток (збиток) 3 396 82 719

Виплата пенсій на визначений строк (помісячно) 2018-2019 рр.

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ помісячно

                       

Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ

   

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії КНПФ НБУ

   

Чистий прибуток (збиток)

Чистий прибуток КНПФ НБУ за березень 2018 року

                      

Чиста вартість активів

Вартість активів КНПФ НБУ

                                

Зміна вартості одиниці пенсійних активів,  наростаючим підсумком

Зміна вартості одиниці пенсійних активів КНПФ НБУ

                                      

Структура активів, тис. грн

Структура активів КНПФ НБУ

                                      

Вид активу Валюта Вартість активу
(тис. грн)
Питома вага у портфелі
Поточний рахунок у НБУ UAH 40 0,003%
Депозити у державних банках та банках, що контролюються державою UAH 131 524 9,5%
USD 120 039 8,7%
Депозити у банках з іноземним капіталом UAH 209 177 15,1%
Депозити у банках, що ліквідуються UAH 18 752 1,4%
Всього грошові кошти

479 532

34,7%
Облігації внутрішньої державної позики  UAH 567 349 41,0%
USD 119 716 8,7%
Облігації корпоративні українських емітентів UAH 135 592 9,8%
Облігації корпоративні українських емітентів, щодо яких тривають роботи з повернення проблемної заборгованості UAH 14 906 1,1%
Всього облігації 837 563 60,5%
Всього акції 7 365 0,5%
Всього нерухомість 44 489 3,2%
Всього дебіторська заборгованість 1 506 0,1%
Всього інші активи 12 804 0,9%
Всього активи 1 383 259 100%

                                                                       


Динаміка зміни структури активів

Динаміка зміни структури активів КНПФ НБУ

Звіт про зміну вартості активів

Звіт про зміну чистої вартості активів


   

Дохідність цільових активів

Дохідність цільових активів КНПФ НБУ

                                       

Вплив ключових макроекономічних показників на зміну чистої вартості активів

Вплив ключових макроекономічних показників на зміну чистої вартості активів КНПФ НБУ

 

Стан претензійно-позовної роботи з проблемними активами станом на 30.06.2019
pdf 261.3 Кб

Повернення (відшкодування) проблемних активів станом на 30.06.2019
pdf 192 Кб

Відгуки та пропозиції щодо :