Звітність

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 31.03.2024

Фінансовий результат (наростаючим підсумком)

Фінансовий результат за місяць

Стаття доходів/витрат

Березень
(тис. грн)

Нарoстаючим
підсумком

(тис. грн)

Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП (1 656) (4 961)
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів 12 261 35 824
Депозити 10 605 30 863
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок переоцінки  7 810 13 503
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів 13 229 38 312
ОВДП 21 039 51 814
Доходи від оренди інвестиційної нерухомості 120 360
Майнові податки (15) (45)
Інвестиційна нерухомість 105 315
Інші активи 0 0
Інвестиційний дохід 31 749 82 992
Аудиторські послуги (149) (556)
Послуги оцінювача 0 0
Юридичні послуги 0 0
Адміністративні витрати (149) (556)
Прибуток (збиток) 31 600 82 436

 

Структура активів

Вид активу Валюта

               Вартість
                (тис. грн)

      Питома вага
      в портфелі
Поточний рахунок у НБУ UAH 129 0,0%
Депозити в державних банках та банках, які контролює держава UAH 642 056 29,7%
Депозити в банках з іноземним капіталом UAH 417 223 19,3%
 Всього грошові кошти 1 059 408 49,0%*
Облігації внутрішніх державних позик UAH 1 087 914 50,3%
Всього облігації 1 087 914 50,3%**
Всього акції 6 987 0,3%
Всього інвестиційна нерухомість 7 678 0,4%
Всього активи 2 161 987 100%

Примітки:

* згідно пп. 4 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів; ** згідно пп. 6 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50% загальної вартості пенсійних активів. При цьому, згідно з роз'ясненнями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, перевищення обмежень щодо структури активів пенсійного фонду, яке відбулося за рахунок коливань ринкової вартості активу або за рахунок зменшення загальної вартості активів пенсійного фонду, не є порушенням вимог ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» та не потребує вчинення зберігачем пенсійного фонду дій, передбачених ч. 4 ст. 44 вищенаведеного закону.

 

Зміна чистої вартості активів

 

Зміна структури активів

 

Чиста вартість активів

 

Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів
(
наростаючим підсумком)

 

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

 

Виплата пенсій на визначений строк (помісячно)

 

Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)

 

Дохідність цільових активів у валюті інвестиції

 

Вплив макроекономічних чинників на чисту вартість активів

 

Справедлива та номінальна вартість ОВДП за терміном погашення

 

Зміна cправедливої вартості ОВДП

 

                                       

Повернення (відшкодування) проблемних активів станом на 31.03.2024
pdf 222.4 Кб

Стан роботи з проблемними активами станом на 31.03.2024
pdf 218.8 Кб

Відгуки та пропозиції щодо :