Звітність

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 31.10.2023

Фінансовий результат (наростаючим підсумком)

Фінансовий результат за місяць

Стаття доходів/витрат

Жовтень 
(тис. грн)

Нарoстаючим
підсумком

(тис. грн)

Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП 409 2 629
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів 13 506 131 518
Депозити 13 915 134 148
Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок переоцінки  5 527 58 021
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів 10 491 101 297
ОВДП 16 018 159 317
Зміна справедливої вартості інвестиційної нерухомості за рахунок переоцінки 0 1 748
Фінансовий результат від продажу інвестиційної нерухомості 2 059 4 593
Доходи від оренди інвестиційної нерухомості 104 1 244
Майнові податки (15) (359)
Інвестиційна нерухомість 2 148 7 226
Інші активи 0 1 049
Інвестиційний дохід 32 081 301 740
Аудиторські послуги 0 (637)
Послуги оцінювача 0 (96)
Юридичні послуги (160) (160)
Адміністративні витрати (160) (893)
Прибуток (збиток) 31 921 300 847

 

Структура активів

Вид активу Валюта

               Вартість
                (тис. грн)

      Питома вага
      в портфелі
Поточний рахунок у НБУ UAH 194 0,0%
Депозити в державних банках та банках, які контролює держава UAH 606 197 29,8%
Депозити в банках з іноземним капіталом UAH 395 915 19,4%
 Всього грошові кошти 1 002 307 49,2%*
Облігації внутрішніх державних позик UAH 1 020 988 50,1%
Всього облігації 1 020 988 50,1%**
Всього акції 6 987 0,3%
Всього інвестиційна нерухомість 6 328 0,3%
Всього дебіторська заборгованість 33 0,0%
Всього активи 2 036 643 100%

Примітки:

* згідно пп. 4 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів; ** згідно пп. 6 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50% загальної вартості пенсійних активів.

 

Зміна чистої вартості активів

 

Зміна структури активів

 

Чиста вартість активів

 

Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів
(
наростаючим підсумком)

 

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

 

Виплата пенсій на визначений строк (помісячно)

 

Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)

 

Середня дохідність головних категорій активів

 

Вплив макроекономічних чинників на чисту вартість активів

 

Справедлива та номінальна вартість ОВДП за терміном погашення

 

Зміна cправедливої вартості ОВДП

 

                                       

Стан роботи з проблемними активами станом на 31.10.2023
pdf 259.1 Кб

Повернення (відшкодування) проблемних активів станом на 31.10.2023
pdf 320.5 Кб

Відгуки та пропозиції щодо :