Звітність

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 31.10.2022

Фінансовий результат (наростаючим підсумком)

Фінансовий результат (наростаючим підсумком)

Фінансовий результат за місяць

Фінансовий результат за місяць

Стаття доходів/витрат

               Жовтень
                 (тис. грн)

      Наростаючим
     підсумком

      (тис. грн)

Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП 979 0
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів 9 420 69 348
Депозити 10 399 69 348
Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок переоцінки  11 774 (55 863)
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів 8 006 80 160
ОВДП 19 780 24 297
Доходи від оренди інвестиційної нерухомості 132 1 300
Майнові податки (43) (433)
Інвестиційна нерухомість 89 867
Інші активи 0 871
Інвестиційний дохід 30 268 95 383
Аудиторські послуги 0 (417)
Юридичні послуги 0 (110)
Адміністративні витрати 0 (527)
Інші доходи/витрати 0 1
Прибуток (збиток) 30 268 94 857

 

Структура активів

Структура активів
Вид активу Валюта

               Вартість
                (тис. грн)

      Питома вага
      в портфелі
Поточний рахунок у НБУ UAH 1 287 0,1%
Депозити в державних банках та банках, які контролює держава UAH 200 560 11,5%
Депозити в банках з іноземним капіталом UAH 589 090 33,8%
 Всього грошові кошти 790 937 45,3%*
Облігації внутрішньої державної позики  UAH 872 900 50,0%
Всього облігації 872 900 50,0%**
Всього акції 8 092 0,5%
Всього інвестиційна нерухомість 73 155 4,2%
Всього дебіторська заборгованість 16 0,0%
Всього активи 1 745 101 100%

Примітки:

*згідно пп. 4 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів;


** згідно пп. 6 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50% загальної вартості пенсійних активів.

 

Зміна чистої вартості активів

Зміна вартості активів за їх видами

 

Зміна структури активів

Динаміка зміни структури активів КНПФ НБУ

 

Чиста вартість активів

Чиста вартість активів КНПФ НБУ

 

Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів
(
наростаючим підсумком)

Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів КНПФ НБУ

 

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

Зміна розміру щомісячної пенсії на визначений строк

 

Виплата пенсій на визначений строк (помісячно)

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ помісячно

 

Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ

 

Дохідність головних категорій активів

Дохідність цільових активів КНПФ НБУ

 

Вплив макроекономічних чинників на чисту вартість активів

Вплив макроекономічних чинників на чисту вартість активів

 

Номінальна та справедлива вартість ОВДП

Номінальна та справедлива вартість ОВДП

 

Зміна cправедливої вартості ОВДП за терміном погашення

Зміна cправедливої вартості ОВДП

 

                                       

 

Стан роботи з проблемними активами станом на 31.10.2022
pdf 255 Кб

Повернення (відшкодування) проблемних активів станом на 31.10.2022
pdf 311.9 Кб

Відгуки та пропозиції щодо :