Звітність

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 30.06.2022

Фінансовий результат (наростаючим підсумком)

Фінансовий результат (наростаючим підсумком)

Фінансовий результат за місяць

Фінансовий результат за місяць

Стаття доходів/витрат

               Червень
                 (тис. грн)

      Наростаючим
     підсумком

      (тис. грн)

Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів 6 303 33 831
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП (2 276) -
Депозити 4 027 33 831
Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок переоцінки  1 214 (12 604)
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів 7 877 50 070
ОВДП 9 092 37 466
Доходи від оренди інвестиційної нерухомості 129 775
Майнові податки (43) (260)
Інвестиційна нерухомість 86 515
Інші активи 0 0
Інвестиційний дохід 13 204 71 813
Аудиторські послуги 0 (417)
Адміністративні витрати 0 (417)
Інші доходи/витрати 0 0
Прибуток (збиток) 13 204 71 396

 

Структура активів

Структура активів
Вид активу Валюта

               Вартість
                (тис. грн)

      Питома вага
      в портфелі
Поточний рахунок у НБУ UAH 480 0,0%
Депозити в державних банках та банках, які контролює держава UAH 200 836 11,6%
Депозити в банках з іноземним капіталом UAH 588 136 33,8%
 Всього грошові кошти 789 452 45,4%*
Облігації внутрішньої державної позики  UAH 867 055 49,9%
Всього облігації 867 055 49,9%**
Всього акції 8 092 0,5%
Всього інвестиційна нерухомість 73 155 4,2%
Всього дебіторська заборгованість 102 0,0%
Всього активи 1 737 856 100%

Примітки:

*згідно пп. 4 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів;


** згідно пп. 6 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50% загальної вартості пенсійних активів.

 

Зміна чистої вартості активів

Зміна вартості активів за їх видами

 

Зміна структури активів

Динаміка зміни структури активів КНПФ НБУ

 

Чиста вартість активів

Чиста вартість активів КНПФ НБУ

 

Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів
(
наростаючим підсумком)

Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів КНПФ НБУ

 

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

Зміна розміру щомісячної пенсії на визначений строк

 

Виплата пенсій на визначений строк (помісячно)

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ помісячно

 

Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ

 

Дохідність головних категорій активів

Дохідність цільових активів КНПФ НБУ

 

Вплив макроекономічних чинників на чисту вартість активів

Вплив макроекономічних чинників на чисту вартість активів

 

Номінальна та справедлива вартість ОВДП

Номінальна та справедлива вартість ОВДП

 

Зміна cправедливої вартості ОВДП

Зміна cправедливої вартості ОВДП

 

                                       

 

Стан роботи з проблемними активами станом на 30.06.2022
pdf 258.7 Кб

Повернення (відшкодування) проблемних активів станом на 30.06.2022
pdf 315.6 Кб

Відгуки та пропозиції щодо :