Звітність

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 30.09.2019

Фінансовий результат за місяць

Стаття доходів/витрат Вересень (тис. грн)

Наростаючим підсумком (тис. грн)

Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок переоцінки - (5 848)
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП (дисконтування грошових потоків) - (1 112)
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці 5 260 (15 259)
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів

6 062

49 966
Депозити 802 28 859
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок курсової різниці (5 222) (16 144)
Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок переоцінки  5 077 43 900
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів 6 773 49 695
Фінансовий результат від продажу ОВДП 147 147
ОВДП 6 775 77 599
Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів 1 870 19 769
Амортизація премії/дисконту при погашенні корпоративних облігацій (54) (188)
Корпоративні облігації 1 816 19 581
Доходи від оренди нерухомості 93 884
Майнові податки (19) (169)
Нерухомість 74 715
Дивіденди - 305
Доходи від переоцінки дебіторської заборгованості - 1 895
Інші активи - 2 201
Інвестиційний дохід 9 467 128 955
Послуги з обслуговування активів - (647)
Аудиторські послуги - (462)
Послуги оцінювача - -
Юридичні послуги (20) (651)
Адміністративні витрати (20) (1 759)
Інші доходи/витрати - -
Прибуток (збиток) 9 447 127 195

Виплата пенсій на визначений строк (помісячно) 2018-2019 рр.

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ помісячно

                       

Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ

   

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

   

Чистий прибуток (збиток)

Чистий прибуток КНПФ НБУ за березень 2018 року

                      

Чиста вартість активів

Вартість активів КНПФ НБУ

                                

Зміна вартості одиниці пенсійних активів,  наростаючим підсумком

Зміна вартості одиниці пенсійних активів КНПФ НБУ

                                      

Структура активів, тис. грн

Структура активів, тис. грн

                                      

Вид активу Валюта Вартість активу
(тис. грн)
Питома вага у портфелі
Поточний рахунок у НБУ UAH 3 0,0002%
Депозити у державних банках та банках, що контролюються державою UAH 143 989 10,2%
USD 110 481 7,8%
Депозити у банках з іноземним капіталом UAH 242 566 17,2%
Депозити у банках, що ліквідуються UAH 18 752 1,3%
Всього грошові кошти

515 790

36,5%
Облігації внутрішньої державної позики  UAH 594 511 42,0%
USD 109 554 7,7%
Облігації корпоративні українських емітентів UAH 113 152 8,0%
Облігації корпоративні українських емітентів, щодо яких тривають роботи з повернення проблемної заборгованості UAH 14 906 1,1%
Всього облігації 832 123 58,8%
Всього акції 7 365 0,5%
Всього нерухомість 44 489 3,1%
Всього дебіторська заборгованість 1 494 0,1%
Всього інші активи 12 804 0,9%
Всього активи 1 414 064 100%

                                                                       


Динаміка зміни структури активів

Динаміка зміни структури активів КНПФ НБУ

Зміна вартості активів за їх видами

Зміна вартості активів за їх видами


   

Дохідність цільових активів

Дохідність цільових активів КНПФ НБУ

                                       

Вплив ключових макроекономічних показників на зміну чистої вартості активів

Вплив ключових макроекономічних показників на зміну чистої вартості активів КНПФ НБУ

 

Стан претензійно-позовної роботи з проблемними активами станом на 30.09.2019
pdf 253.8 Кб

Повернення (відшкодування) проблемних активів станом на 30.09.2019
pdf 187.7 Кб

Відгуки та пропозиції щодо :