Звітність

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 28.02.2023

Фінансовий результат (наростаючим підсумком)

Фінансовий результат (наростаючим підсумком)

Фінансовий результат за місяць

Фінансовий результат за місяць

Стаття доходів/витрат

               Лютий
                 (тис. грн)

      Наростаючим
     підсумком

      (тис. грн)

Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП 2 775 6 470
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів 11 272 22 456
Депозити 14 047 28 926
Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок переоцінки  9 919 3 383
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів 9 109 19 176
ОВДП 19 028 22 559
Доходи від оренди інвестиційної нерухомості 131 264
Майнові податки (93) (93)
Інвестиційна нерухомість 38 170
Інші активи 0 0
Інвестиційний дохід 33 113 51 655
Аудиторські послуги (214) (451)
Послуги оцінювача (96) (96)
Адміністративні витрати (310) (547)
Інші доходи/витрати 0 0
Прибуток (збиток) 32 803 51 108

 

Структура активів

Структура активів
Вид активу Валюта

               Вартість
                (тис. грн)

      Питома вага
      в портфелі
Поточний рахунок у НБУ UAH 460 0,0%
Депозити в державних банках та банках, які контролює держава UAH 287 245 15,8%
Депозити в банках з іноземним капіталом UAH 545 857 29,9%
 Всього грошові кошти 833 562 45,7%*
Облігації внутрішньої державної позики  UAH 906 791 49,7%
Всього облігації 906 791 49,7%**
Всього акції 6 987 0,4%
Всього інвестиційна нерухомість 76 339 4,2%
Всього дебіторська заборгованість 58 0,0%
Всього активи 1 823 737 100%

Примітки:

*згідно пп. 4 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів;


** згідно пп. 6 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50% загальної вартості пенсійних активів.

 

Зміна чистої вартості активів

Зміна вартості активів за їх видами

 

Зміна структури активів

Динаміка зміни структури активів КНПФ НБУ

 

Чиста вартість активів

Чиста вартість активів КНПФ НБУ

 

Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів
(
наростаючим підсумком)

Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів КНПФ НБУ

 

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

Зміна розміру щомісячної пенсії на визначений строк

 

Виплата пенсій на визначений строк (помісячно)

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ помісячно

 

Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ

 

Дохідність головних категорій активів

Дохідність цільових активів КНПФ НБУ

 

Вплив макроекономічних чинників на чисту вартість активів

Вплив макроекономічних чинників на чисту вартість активів

 

Номінальна та справедлива вартість ОВДП

Номінальна та справедлива вартість ОВДП

 

Зміна cправедливої вартості ОВДП за терміном погашення

Зміна cправедливої вартості ОВДП

 

                                       

Повернення (відшкодування) проблемних активів станом на 28.02.2023
pdf 315.6 Кб

Стан роботи з проблемними активами станом на 28.02.2023
pdf 259 Кб

Відгуки та пропозиції щодо :