Звітність

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 29.02.2020

Фінансовий результат за місяць

Стаття доходів/витрат Лютий (тис. грн)

Наростаючим підсумком (тис. грн)

Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок переоцінки 615 615
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП (дисконтування грошових потоків) 2 530 5 478
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці (43) 4 180
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів

7 267

14 527
Депозити 10 370 24 802
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок курсової різниці (2 294) 3 400
Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок переоцінки  (5 503) 6 531
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів 6 138 12 353
Фінансовий результат від продажу ОВДП - (419)
ОВДП (1 659) 21 865
Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів 621 1 883
Амортизація премії/дисконту при погашенні корпоративних облігацій - (2 983)
Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок переоцінки 110 110
Корпоративні облігації 731 (990)
Доходи від оренди нерухомості 99 199
Майнові податки (42) (42)
Нерухомість 57 157
Доходи від переоцінки дебіторської заборгованості 0 0
Інші активи 0 0
Інвестиційний дохід 9 500 45 834
Послуги з обслуговування активів 0 0
Аудиторські послуги (148) (307)
Послуги оцінювача 0 0
Юридичні послуги 0 40
Адміністративні витрати (148) (267)
Уцінка/дооцінка дебіторської заборгованості 0 0
Інші доходи/витрати 0 0
Прибуток (збиток) 9 351 45 567

Виплата пенсій на визначений строк (помісячно) 2019-2020 рр.

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ помісячно

                       

Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ

   

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

   

Чистий прибуток (збиток)

Чистий прибуток КНПФ НБУ за березень 2018 року

                      

Чиста вартість активів

Вартість активів КНПФ НБУ

                                

Зміна вартості одиниці пенсійних активів,  наростаючим підсумком

Зміна вартості одиниці пенсійних активів КНПФ НБУ

                                      

Структура активів, тис. грн

Структура активів, тис. грн

                                      

Вид активу Валюта Вартість активу
(тис. грн)
Питома вага у портфелі
Поточний рахунок у НБУ UAH 310 0,0%
Депозити у державних банках та банках, що контролюються державою UAH 327 264 21,5%
Депозити у банках з іноземним капіталом UAH 310 144 20,4%
Всього грошові кошти

637 717

41,9%
Облігації внутрішньої державної позики  UAH 752 494 49,5%
Облігації корпоративні українських емітентів UAH 41 464 2,7%
Облігації корпоративні українських емітентів, щодо яких тривають роботи з повернення проблемної заборгованості UAH 16 180 1,1%
Всього облігації 810 138 53,5%
Всього акції 6 475 0,4%
Всього нерухомість 54 014 3,6%
Всього дебіторська заборгованість 6 0,0%
Всього інші активи 12 828 0,8%
Всього активи 1 521 178 100%

                                                                       


Динаміка зміни структури активів

Динаміка зміни структури активів КНПФ НБУ

Зміна вартості активів за їх видами

Зміна вартості активів за їх видами


   

Дохідність цільових активів

Дохідність цільових активів КНПФ НБУ

                                       

 
 
Повернення (відшкодування) проблемних активів станом на 29.02.2020
pdf 187 Кб

Стан роботи з проблемними активами станом на 29.02.2020
pdf 176.3 Кб

Відгуки та пропозиції щодо :