Звітність

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 31.05.2020

Фінансовий результат за місяць

 

Фінансовий результат (наростаючим підсумком)

Чистий прибуток КНПФ НБУ за березень 2018 року

Стаття доходів/витрат

Травень
(тис. грн)

Наростаючим підсумком
 (тис. грн)

Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок переоцінки 0 615
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП (дисконтування грошових потоків) 841 5 957
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці 0 4 180
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів

7 821

37 591
Депозити 8 662 48 344
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок курсової різниці 0 3 400
Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок переоцінки  65 544 (9 952)
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів 8 835 36 619
Фінансовий результат від продажу ОВДП 0 (419)
ОВДП 74 379 29 648
Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів 664 3 854
Амортизація премії/дисконту при погашенні корпоративних облігацій 0 (2 983)
Корпоративні облігації 664 981
Доходи від оренди нерухомості 100 498
Майнові податки (21) (89)
Нерухомість 79 408
Дивіденди 0 244
Доходи від переоцінки дебіторської заборгованості 2 2
Інші активи 2 246
Інвестиційний дохід 83 785 79 628
Послуги з обслуговування активів 0 0
Аудиторські послуги 0 (469)
Послуги оцінювача 0 0
Юридичні послуги 0 40
Адміністративні витрати 0 (429)
Уцінка/дооцінка дебіторської заборгованості 0 0
Інші доходи/витрати 0 0
Прибуток (збиток) 83 785 79 200

 

Різниця між номінальною та справедливою вартістю ОВДП

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ

   

Зміна cправедливої вартості ОВДП

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ

 

Структура активів, тис. грн

Структура активів, тис. грн

Вид активу Валюта Вартість активу
(тис. грн)
Питома вага в портфелі
Поточний рахунок у НБУ UAH 431 0,0%
Депозити у державних банках та банках, які контролює держава UAH 339 960 22,0%
Депозити у банках з іноземним капіталом UAH 285 342 18,5%
Всього грошові кошти

625 733

40,6%*
Облігації внутрішньої державної позики  UAH 783 751 50,8%**
Облігації корпоративні українських емітентів UAH 43 435 2,8%
Облігації корпоративні українських емітентів, щодо яких тривають роботи з повернення проблемної заборгованості UAH 16 180 1,0%
Всього облігації 843 366  54,7%
Всього акції 6 475 0,4%
Всього нерухомість 54 014 3,5%
Всього дебіторська заборгованість 121 0,0%
Всього інші активи 12 828 0,8%
Всього активи 1 542 537 100%

*Примітки:

*згідно п.п.4 п.1 ст.49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів;
** згідно п.п.6 п.1 ст.49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50% загальної вартості пенсійних активів.

                                                                      

 

Виплата пенсій на визначений строк (помісячно) 2019-2020 рр.

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ помісячно

                       

Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ

   

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

                         

Чиста вартість активів

Вартість активів КНПФ НБУ

                                

Зміна вартості одиниці пенсійних активів, наростаючим підсумком

Зміна вартості одиниці пенсійних активів КНПФ НБУ

                                      

Динаміка зміни структури активів

Динаміка зміни структури активів КНПФ НБУ

 

Зміна вартості активів за їх видами

Зміна вартості активів за їх видами

 

Дохідність головних категорій активів

Дохідність цільових активів КНПФ НБУ

                                       

Вплив макроекономічних факторів на чисту вартість активів

Дохідність цільових активів КНПФ НБУ

                                       

Повернення (відшкодування) проблемних активів станом на 31.05.2020
pdf 187.5 Кб

Стан роботи з проблемними активами станом на 31.05.2020
pdf 174.9 Кб

Відгуки та пропозиції щодо :