Підсумки засідання Ради КНПФ НБУ
6 березня 2019 року

25 лютого 2019 року відбулося чергове засідання Ради Фонду. Інформацію про підсумки засідання наведено нижче:

 • розглянуто звітність про діяльність КНПФ НБУ та звітність про здійснення діяльності з адміністрування та управління активами КНПФ НБУ станом на та за рік, що закінчився 31.12.2018;
 • розглянуто звіт депозитарної установи за IV кв. 2018 р.;
 • розглянуто звітність з управління ризиками за рік, що закінчився 31.12.2018, звіт про результати діяльності Комітету з ризиків за 2018 рік;
 • погоджено залучення ризик-консультанта на 2019 рік;
 • розглянуто поточний стан судових справ та досудових проваджень щодо активів Фонду;
 • здійснено щорічний аналіз ефективності Інвестиційної декларації;
 • затверджено  Поточну стратегію управління портфелем цінних паперів та банківських депозитів;
 • розглянуто пропозиції щодо внесення змін до Статуту Фонду;
 • затверджено план перевірок внутрішнього аудитора на 2019 рік;
 • затверджено результати інвентаризації активів Фонду станом на 01.10.2018.

У 2018 році КНПФ НБУ отримав позитивний фінансовий результат, прибуток у розмірі 161,5 млн грн. Складові фінансового результату за головними категоріями активів наведено нижче:

 • облігації внутрішньої державної позики: 56,2 млн грн;
 • депозити (включно з переоцінкою депозитів у дол. США): 11,8 млн грн;
 • корпоративні облігації: 88,6 млн грн.

Детальніше з результатами діяльності Фонду в 2018 році  Ви можете ознайомитися на сайті КНПФ НБУ у розділі "Річна". Звіти про діяльність Фонду оновлюються щомісяця.

Відгуки та пропозиції щодо :