Засідання Ради КНПФ НБУ
21 грудня 2018 року

14 грудня 2018 року відбулося чергове засідання Ради Фонду, порядком денним якого були:

  1. Розгляд результатів щорічного зовнішнього незалежного опитування учасників Фонду. 
  2. Проведення щорічних регламентних процедур щодо діючої у Фонді системи управління ризиками (далі – СУР) та підведення підсумків проекту з її доопрацювання.

Щодо першого питання було розглянуто результати щорічного опитування учасників Фонду.

Щорічне зовнішнє незалежне опитування учасників Фонду щодо прозорості його діяльності та якості обслуговування учасників передбачено Стратегією Фонду 2017-2022, затвердженою рішенням Правління НБУ від 30.08.2017 № 558-рш. Проведення такого опитування було започатковано починаючи з поточного року.

Опитування проводило ТОВ «Ремарк» у період з 17.09.2018 по 02.11.2018. Його підсумки можна оглянути у презентації.

Переважна більшість учасників вважає діяльність Фонду прозорою (93% позитивних відповідей), а інформацію, що надає Фонд учасникам, - повною та об’єктивною (96% позитивних відповідей). Також, було отримано 98% позитивних відповідей щодо якості обслуговування учасників Фонду.

Щодо другого блоку питань було здійснено таке:

  • щорічний перегляд та актуалізації політик та процедур СУР;
  • щорічний перегляд та затвердження звітів про ідентифікацію кредитних та ринкових ризиків;
  • щорічний перегляд та затвердження звітів про валідацію моделей оцінки валютного та кредитного ризиків;
  • щорічний перегляд та затвердження лімітної відомості, яка містить ліміти позицій щодо активів Фонду та ліміти ризику за окремими видами фінансових ризиків – кредитним (включно з лімітами на контрагентів), ліквідності, ринковим.

На засіданні представники Департаменту з управління діяльністю КНПФ НБУ також доповіли, що протягом 3-4 кварталів 2018 року в співпраці з незалежним ризик-консультантом Фонду ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК», було успішно реалізовано проект із удосконалення СУР. Зокрема, було оновлено політики та процедури СУР, доопрацьовано існуючі та впроваджено нові моделі оцінки ризику, змінено методику розрахунку лімітів.

У разі виникнення запитань щодо цієї новини, а також будь-яких інших питань, пов’язаних із діяльністю Фонду, звертайтеся, будь ласка, до Департаменту з управління діяльністю КНПФ НБУ:

 

Відгуки та пропозиції щодо :