Підсумки засідання Ради КНПФ НБУ
26 квітня 2019 року

22 квітня 2019 року відбулося чергове засідання Ради Фонду. Інформацію про підсумки засідання наведено нижче.

 • Розглянуто висновки зовнішнього аудитора щодо фінансової звітності та звітності з недержавного пенсійного забезпечення станом на та за рік, що закінчився 31.12.2018;
 • затверджено інформацію про фінансовий стан Фонду, що підлягає оприлюдненню;
 • розглянуто звітність з недержавного пенсійного забезпечення та звіт Департаменту з управління діяльністю КНПФ НБУ за І квартал 2019 року;
 • розглянуто звіт Управління депозитарної діяльності Національного банку України за І квартал 2019 року;
 • розглянуто звітність з управління ризиками за І квартал 2019 року;
 • розглянуто звіт про поточний стан досудових проваджень та окремих судових справ щодо активів Фонду;
 • розглянуто звіт про стан виконання Стратегії КНПФ НБУ 2017-2022 з метою подання на розгляд Правлінню Національного банку України;
 • здійснено щорічний перегляд та затвердження Політики та процедур Системи управління ризиками;
 • проведено щорічний перегляд та затвердження актуарних припущень;
 • здійснено щорічний перегляд та затвердження Лімітної відомості Системи управління ризиками в частині ризику ліквідності та ринкових ризиків;
 • розглянуто звіт внутрішнього аудитора Фонду за підсумками планової перевірки.

Детальніше з висновками зовнішнього аудитора щодо фінансової звітності та звітності з недержавного пенсійного забезпечення станом на та за рік, що закінчився 31.12.2018, Ви можете ознайомитися в розділі "Річна".

Відгуки та пропозиції щодо :