Засновник затвердив підсумки роботи КНПФ НБУ за 2018 рік
14 червня 2019 року

Рішенням Правління Національного банку України від 17 травня 2019 року № 350-рш, було затверджено підсумки роботи КНПФ НБУ за 2018 рік.

Підсумки роботи було затверджено на підставі звіту, розглянутого Радою Фонду 22 квітня 2019 року. Зокрема, Правління розглянуло:

  • фінансову звітність КНПФ НБУ за 2018 рік;
  • звіт незалежних аудиторів, ПрАТ «КПМГ Аудит», щодо фінансової звітності Фонду за 2018 рік;
  • звітність з недержавного пенсійного забезпечення станом на та за рік, що закінчився 31.12.2018;
  • аудиторський висновок незалежних аудиторів, ПрАТ «КПМГ Аудит», щодо звітності з недержавного пенсійного забезпечення станом на та за рік, що закінчився 31.12.2018.

Нагадаємо, що експерти ПрАТ «КПМГ Аудит» висловили умовно-позитивну думку («думка із застереженням») та підтвердили, що, за винятком питання, яке слугувало основою для висловлення думки із застереженням, фінансова звітність Фонду відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Фонду на 31 грудня 2018 року та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та вимог законодавства України щодо фінансового звітування, а звітність з недержавного пенсійного забезпечення підготовлена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог законодавства України. 

Рішення Правління від 17 травня 2019 року № 350-рш «Про затвердження підсумків роботи КНПФ НБУ за 2018 рік» доведено до відома учасників КНПФ НБУ. Зі змістом рішення, звітністю та аудиторськими висновками, про які йдеться в цьому повідомленні, ви можете ознайомитися  за посиланням

Відгуки та пропозиції щодо :