Затверджено підсумки роботи КНПФ НБУ за 2022 рік
15 травня 2023 року

Рішенням Правління Національного банку України від 13 травня 2023 року № 186-рш затверджено підсумки роботи КНПФ НБУ за 2022 рік. Підсумки роботи КНПФ НБУ було затверджено відповідно до вимог статті 16 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», на підставі звітів, розглянутих Радою КНПФ НБУ на засіданні, яке відбулося 1 травня 2023 року.

Зокрема, Правління розглянуло фінансову звітність КНПФ НБУ за 2022 рік за Міжнародними стандартами фінансової звітності, а також звіт незалежного аудитора КНПФ НБУ, ПрАТ «КПМГ Аудит», щодо цієї звітності.

Варто наголосити, що, як і протягом двох попередніх років, незалежний аудитор надав безумовно-позитивний висновок та підтвердив, що фінансова звітність КНПФ НБУ, яка складається зі звіту про чисту вартість активів, що належать учасникам станом на 31 грудня 2022 р., звіту про зміну чистої вартості активів, звіту про рух грошових коштів за рік, що завершився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад суттєвих облікових політик та іншу пояснювальну інформацію, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Фонду на 31 грудня 2022 р. та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що завершився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо складання фінансової звітності. Звіт аудитора містить застереження, пов’язане із веденням воєнних дій на території України.

Із рішенням Правління Національного банку України від 13 травня 2023 року № 186-рш «Про затвердження підсумків роботи КНПФ НБУ за 2022 рік», звітністю КНПФ НБУ за 2022 рік та аудиторським висновком ви можете ознайомитися за посиланням

Відгуки та пропозиції щодо :