У КНПФ НБУ впроваджено комплексну систему управління фінансовими ризиками
9 лютого 2017 року

З 1 січня поточного року рішенням Ради Корпоративного недержавного пенсійного фонду НБУ (засідання № 47 від 28.12.2016) у Фонді впроваджено комплексну систему управління фінансовими ризиками. Наразі КНПФ НБУ – єдиний в Україні недержавний пенсійний фонд, у якому запроваджено подібну систему.

Впровадження вищезазначеної системи дозволить:
· отримувати якісну управлінську інформацію для прийняття інвестиційних рішень;
· попередити можливі збитки завдяки системі раннього попередження (early warning system) фінансових ризиків;
· вдосконалити модель управління діяльністю Фонду.

Комплексна система управління фінансовими ризиками Фонду впроваджена зусиллями працівників Департаменту з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду НБУ за участі провідної міжнародної консалтингової компанії Deloitte, яка входить до так званої «великої четвірки» провідних аудиторських і консалтингових компаній світу.

Зокрема в 2016 році команда Deloitte розробила для Фонду:
Організаційна структура:
· Політику з управління ризиками, яка регламентує розподіл повноважень між Радою Фонду, профільними комітетами (Інвестиційним комітетом, Комітетом з ризиків), службою управління ризиками Фонду та відділами Департаменту, відповідальними за здійснення операцій з пенсійними активами;
· Положення про комітет з ризиків, яке передбачає створення та функціонування даного колегіального органу з метою розгляду питань у сфері управління фінансовими ризиками Фонду та винесення рекомендацій на Раду Фонду щодо системи управління ризиками;
· проекти змін до посадових інструкцій, які закріплюють розподіл повноважень між співробітниками, які здійснюють прийняття ризиків та облік операцій і співробітниками, відповідальними за оцінку та управління ризиками.

Управління ліквідністю:
· методологію та процедури управління ліквідністю;
· Excel-інструмент прогнозування актуарного балансу;
· Excel-інструмент прогнозування ГЕПів ліквідності.

Управління ринковим ризиком:
· методологію та процедури управління валютним і процентним ризиком;
· Excel-інструменти для оцінки ринкового ризику;
· встановлені ліміти на операції.

Управління кредитним ризиком:
· методологію та процедури управління кредитним ризиком;
· методологію та Excel-інструменти оцінки кредитоспроможності банків;
· встановлені ліміти на операції.

Комплексна система управління фінансовими ризиками Фонду враховує вимоги національного законодавства, а також провідні міжнародні практики управління ризиками, положення яких викладено у таких документах:
· вимоги законодавства України з питань недержавного пенсійного забезпечення (Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 № 1057-IV);
· вимоги Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Рішення національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1282 від 25.09.2012);
· міжнародні стандарти управління ризиками ISO 31000:2009, COSO ERM;
· провідні практики управління ризиками у пенсійних фондах (OECD/IOPS Good practices for pension funds’ risk management systems);
· принципи Базельського комітету у сфері управління фінансовими ризиками.

Затвердження підсумків робіт щодо валідації системи за наслідками першого кварталу експлуатації і затвердження актуарних припущень на наступний рік для розрахунку ризику ліквідності відбудеться на засідання Ради Фонду у квітні. Подальший перегляд і актуалізація систему здійснюватимуться щорічно.

Відгуки та пропозиції щодо :