Незалежний аудитор підтвердив звітність КНПФ НБУ за 2019 рік
30 березня 2020 року

27 березня 2020 р. завершилася перевірка річної звітності Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України за 2019 рік. Перевірку провів зовнішній незалежний аудитор, аудиторська фірма ПрАТ «КПМГ Аудит», що належить до мережі фірм KPMG, яка, в свою чергу, входить до так званої «Великої четвірки» найбільших міжнародних консалтингових груп.

Аудитор здійснив перевірку фінансової звітності Фонду на достовірність та відповідність Міжнародним стандартам фінансової звітності, а перевірку звітності з недержавного пенсійного забезпечення – на відповідність вимогам законодавства України.

Згідно висновків незалежного аудитора:

  • фінансова звітність КНПФ НБУ відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Фонду на 31 грудня 2019 р. та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, вимог законодавства України щодо фінансового звітування (виключення викладені у «Основі для висловлення думки із застереженням»).
  • форми звітності з недержавного пенсійного забезпечення підготовлені в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 674 від 27 жовтня 2011 р., зі змінами та доповненнями, та Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 339 від 11 серпня 2004 р., зі змінами та доповненнями (за винятком питання, описаного у розділі «Основа для висловлення думки із застереженням».

Детальніше з висновками незалежного аудитора можна ознайомитися на сайті КНПФ НБУ в розділі Звітність/Річна за посиланням.

Відгуки та пропозиції щодо :