Директор Департаменту з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України Олег Курінний: «Фонд зазнав збитків, але ліквідність залишається достатньою»
20 лютого 2015 року

Шановні учасники Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України!

Ви вже знаєте, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактами розтрати та легалізації грошових коштів колишніми посадовими особами Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку. У Фонді проведено аудит із залученням провідних спеціалістів ринку – ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ Україна».

За результатами аудиту було виявлено, що діяльність колишніх керівників Фонду може бути класифікована як шахрайські операції, адже була порушена ціла низка норм, зокрема, закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та інші закони, нормативно-правові акти Національного банку та інших державних органів.

Колишнє керівництво Фонду діяло повністю на свій власний розсуд. У Фонді не була запроваджена системи ризик-менеджменту при прийнятті інвестиційних рішень. В документах, що зберігаються в Фонді, не були виявлені дослідження щодо економічного, фінансового, ринкового аналізу емітентів та інвестиційних оцінок їх діяльності. Фонд інвестував у заздалегідь неліквідні облігації. Зокрема, емітенти таких облігацій на момент купівлі в них цінних паперів Фондом, перебували лише на початку своєї діяльності, тобто на стадії розбудови бізнесу. Тобто, кошти учасників Фонду вкладались у підприємство на стадії «greenfield», або іншими словами, у чисте поле. Така практика є неприпустимою для пенсійного Фонду, який повинен дотримуватися консервативної інвестиційної політики, оскільки ризики прийнятих рішень відображаються не на комерційному інвесторі, а на пенсійних накопиченнях учасників Фонду.

Далеко не всі інвестиції колишнього керівництва Фонду були вдалими. Наприклад, приймалися рішення щодо розміщення коштів Фонду на депозити у комерційних банках без попереднього аналізу їх фінансового стану та рівня ліквідності. У деяких випадках за такими розміщеннями відсутня застава за депозитом, або у якості застави передані майнові права за кредитними договорами, які за умов ліквідації банку Фонд не має можливості реалізувати.  Зрозуміло, що подібна практика розміщення коштів пенсійного фонду у «слабких» банках є неприйнятною, бо фактично дані сумі підлягають списанню з активів Фонду.

Наразі Фонд активно працює над якнайшвидшим поверненням заставного майна для відшкодування активів Фонду та відновленням платоспроможності емітентів облігацій, якими володіє Фонд. Однак Фонд змушений списати частину активів, пов’язаних із втратою коштів, розміщених на депозитах у банках, які знаходяться на стадії ліквідації, а також у зв’язку із знеціненням коштів, що були вкладені попереднім керівництвом Фонду у так звані «сміттєві цінні папери».

Таким чином, можна констатувати, що попереднє керівництво Фонду перевищило свої повноваження та діяло не на користь та не в інтересах Фонду та його учасників. Це призвело до знецінення активів Фонду та вкладів його  учасників.

Маю підкреслити, що сьогодні Фонд продовжує працювати у нормальному режимі, дотримуючись консервативної стратегії інвестування, купуючи лише  державні цінні папери та розміщуючи кошти на депозитах у державних банках. Як і у всій системі Національного банку у Фонді відбувається трансформація, у ході якої буде змінено підходи до оцінки активів. Зараз Фонд веде активну роботу спільно з НКЦПФР щодо зміни системи підрахунку чистої вартості активів Фонду. Діюча процедура оцінки активів призводить до нерівної та викривленої оцінки, наслідком якої є невідповідність оціночної вартості активів реальній (ринковій) вартості. Уже в найближчий час планується запровадити таку систему оцінювання, за якої оцінка вартості активів пенсійних фондів здійснюватиметься згідно чинних стандартів міжнародної бухгалтерської звітності.

Насамкінець, зауважу, що Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку за фінансовою надійністю, яка завжди буде підтримана регулятором, можна порівняти з державними банками. Упевнений, що за існуючих умов і стагнації фондового ринку та попри всі минулі негаразди Фонд є найбільш вдалим інструментом збереження пенсійних накопичень співробітників Національного банку.

Відгуки та пропозиції щодо :