Пенсійна система України

Історія пенсії сягає корінням углиб століть. Це у I столітті до н. е. Юлій Цезар запровадив державне забезпечення військових після завершення служби. Із розвитком держав змінювалася й ідеологія пенсії: у минулому вона була символом привілеїв та обраності, пізніше набула ширшого соціального значення. Протягом майже двадцяти століть держави забезпечували людей, які завершили державну та військову службу, землею і грошовими коштами.

Першим же офіційно запровадив солідарну державну пенсію для всіх працюючих канцлер Німеччини, Отто фон Бісмарк у 1889 році. 20 років потому естафету підхопили Великобританія та Австралія, а Сполучені Штати Америки прийшли до державної пенсійної системи в 30-ті роки ХХ століття. СРСР надав народу право на отримання пенсії за віком лише у 1956 році.

Зауважимо, що недержавні пенсійні фонди не є нововведенням, а існують ще з початку ХVIII століття. Перший пенсійний фонд, організований за принципом «зароби собі на пенсію сам», було створено в Англії; згодом такий фінансовий інструмент прийшов до царської Росії, де називався «касою».

Сьогодні ми бачимо, що всі розвинуті країни знайшли розумний компроміс між державною та приватною пенсіями у вигляді збалансованої трирівневої системи. Кожна держава вибудовує власну модель пенсійної системи з урахуванням своїх національних особливостей, при цьому пропорції недержавної пенсії в пенсійній системі поступово збільшуються.

У нашій країні пенсійні фонди третього рівня офіційно з’явилися на початку 2004 року після набрання чинності Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

Сучасна пенсійна система України складається з трьох рівнів:

1-й рівень

Солідарна система, створена для забезпечення базових потреб пенсіонерів та соціального захисту кожного громадянина

2-й рівень

Накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, якою передбачається створення додаткових коштів для майбутніх пенсіонерів шляхом обов’язкової сплати внесків на індивідуальні пенсійні рахунки та їх інвестування

3-й рівень

Добровільне недержавне пенсійне забезпечення, завдяки якому кожен бажаючий може накопичити додаткові пенсійні кошти для себе, своїх близьких або працівників свого підприємства.
На сьогодні в Україні функціонують лише перший і третій рівні.

 
Відгуки та пропозиції щодо :