Глосарій термінів
А Б В Г Д Е Є Ж З І
Ї Й К Л М Н О П Р С
Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

 

А

Адміністратор – юридична особа, що здійснює адміністрування недержавного пенсійного фонду. Адміністратор діє від імені недержавного пенсійного фонду в інтересах його учасників. Основні функції адміністратора це: персоніфікований облік учасників і вкладників фонду, укладення пенсійних контрактів, договорів, здійснення пенсійних виплат та інші  (стаття 21 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1057-15).

Адміністратор — представник НПФ, той з ким ви консультуєтесь, коли укладаєте контракт або подаєте заяви до недержавного пенсійного фонду.

Функції з адміністрування Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України (далі – КНПФ НБУ) здійснює Департамент з управління діяльністю КНПФ НБУ Національного банку України, телефон гарячої лінії 0800 505 180.

В

Відкритий недержавний пенсійний фонд – недержавний пенсійний фонд, учасниками і вкладниками якого можуть бути будь-які фізичні особи (стаття 6 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1057-15).

Вкладник – особа, яка сплачує пенсійні внески на користь учасника фонду шляхом перерахування грошових коштів до недержавного пенсійного фонду відповідно до умов пенсійного контракту та закону (стаття 7 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1057-15).

Вкладниками можуть бути: сам учасник фонду, роботодавець учасника фонду, подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід і баба учасника фонду, діти подружжя учасника фонду, у тому числі усиновлені ним (нею) діти, батьки подружжя учасника фонду.

Вкладником – юридичною особою КНПФ НБУ є Національний банк України, що сплачує на користь своїх працівників щомісячні пенсійні внески. Додатково, пенсійні внески до КНПФ НБУ на свою користь сплачують вкладники – фізичні особи, які уклали пенсійні контракти.

З

Зберігач пенсійного фонду – Національний банк України або банк, який на підставі відповідної ліцензії провадить діяльність із зберігання активів пенсійних фондів. Основними обов'язками банка-зберігача є відкриття, ведення рахунків пенсійного фонду, а також збереження та облік цінних паперів, якими володіє недержавний пенсійний фонд (стаття 44 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1057-15).

Функції зберігача КНПФ НБУ здійснює Управління депозитарної діяльності Національного банку України.

І

Інвестиційна декларація – офіційний документ, який визначає інвестиційну політику недержавного пенсійного фонду. В інвестиційній декларації зазначені пріоритетні напрями та обмеження для інвестування пенсійних активів (стаття 10 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1057-15).

Інвестиційна декларація КНПФ НБУ передбачає інвестування в депозити, облігації внутрішньої державної позики, корпоративні облігації, нерухомість. Детальніше з інвестиційною політикою КНПФ НБУ можна ознайомитись на сайті КНПФ НБУ за посиланням https://knpf.bank.gov.ua/uchasnykam/pro_fond/investytsiina_polityka_fondu.html.

Індивідуальний пенсійний рахунок  – персоніфікований рахунок учасника пенсійного фонду, на якому обліковуються пенсійні накопичення учасника.

Кожен адміністратор недержавного пенсійного фонду має спеціальне програмне забезпечення – систему персоніфікованого обліку. В цій програмі для кожного учасника відкривається власний рахунок, на якому обліковуються зараховані пенсійні внески та здійснені пенсійні виплати, а також фінансовий результат.

Стан рахунку онлайн можна переглянути в персональному кабінеті на сайті КНПФ НБУ за посиланням: https://personal-knpf.bank.gov.ua.

К

Компанія з управління активами (КУА) – юридична особа, що провадить професійну діяльність з управління активами, керуючи активами недержавного пенсійного фонду, інвестуючи їх у цінні папери, депозити тощо, щоб уберегти пенсійні активи від інфляції та заробити інвестиційний дохід. Рішення щодо інвестування КУА приймає згідно з інвестиційною декларацією недержавного пенсійного фонду (стаття 34 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1057-15).

Функції з управління активами КНПФ НБУ здійснює Департамент з управління діяльністю КНПФ НБУ Національного банку України.

Інвестування пенсійних активів здійснюється після прийняття відповідного рішення Інвестиційним комітетом – колегіальним органом, підпорядкованим Раді Фонду. Звітування Раді Фонду здійснюється щоквартально. Рада Фонду забезпечує здійснення контролю за діяльністю Фонду та Департаменту.

Корпоративний пенсійний фонд – недержавний пенсійний фонд, засновником якого є юридична особа-роботодавець або декілька юридичних осіб - роботодавців та до якого можуть приєднатись роботодавці-платники (стаття 1 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1057-15).

Учасниками корпоративного фонду можуть бути особи, які знаходяться (знаходились) в трудових відносинах з роботодавцем платником.

Найбільшим корпоративним фондом в Україні є КНПФ НБУ. Участь в ньому можуть брати тільки працівники НБУ (в т.ч. колишні).

Н

Недержавне (добровільне) пенсійне забезпеченнявид пенсійного забезпечення, що може бути, за бажанням працівника, доповненням до державної пенсії.

Недержавний пенсійний фонд – це неприбуткова організація, що діє згідно з законом «Про недержавне пенсійне забезпечення» з метою накопичення пенсійних внесків з подальшими виплатами пенсій. Всі внески, отримані за пенсійним контрактом від вкладників, надходять до Банку-зберігача, управління пенсійними активами здійснюється спеціальною компанією з управління активами (залучені від вкладників гроші вкладаються в акції, облігації, нерухомість, тощо). Доходи від цих вкладень розподіляються пропорційно сумам на рахунках учасників недержавного пенсійного фонду. Розрізняють відкриті, корпоративні та професійні пенсійні фонди (стаття 1 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1057-15)

О

Одиниця пенсійних активів (ОПА) – показник, який використовується для визначення частки учасника в загальній вартості активів фонду (стаття 1 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1057-15).

На індивідуальному пенсійному рахунку учасника облік усіх операцій ведеться в одиницях пенсійних активів та гривнях.

Як розраховується зазначений показник можна розглянути на прикладі пенсійного внеску, що зараховується на індивідуальний пенсійний рахунок учасника НПФ.

ОПА=ПВ/ЧВО,

де:

ПВ – пенсійний внесок;

ЧВО – чиста вартість одиниці пенсійних активі на дата зарахування ПВ.

 

Приклад розрахунку одиниці пенсійних активів:

ПВ -100 грн.

ЧВО на дату зарахування пенсійного внеску – 4,0000

ОПА =100/4,0000=25.

На рахунок учасника зараховано 100 грн, а це 25 одиниць пенсійних активів.

 

Одноразова пенсійна виплата – пенсійна виплата, що здійснюється одноразово. Може здійснюватися на вимогу учасника фонду у разі:

-  медично підтвердженого критичного стану здоров’я або настання інвалідності учасника фонду;

-  якщо сума пенсійних коштів на рахунку учасника на дату  визначеного пенсійного віку не досягає мінімальної суми пенсійних накопичень;

-  виїзду учасника на постійне місце проживання за межі України (стаття 65 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1057-15).

П

Пенсійна виплата – виплата пенсійних коштів учаснику НПФ або його спадкоємцям, за рахунок коштів, які були накопичені у недержавному пенсійному фонді на індивідуальному пенсійному рахунку цього учасника.

Пенсійна схема – документ, що визначає умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення учасників фонду (стаття 59 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1057-15).

Пенсійний контракт – договір між пенсійним фондом та його вкладником в якому визначені умови здійснення недержавного пенсійного забезпечення учасника (учасників) фонду за визначеною пенсійною схемою (стаття 55  Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1057-15).

Пенсійні активи – активи пенсійного фонду, страхової організації, банківської установи, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати.

Пенсія на визначений строк – виплати учаснику, що здійснюються періодично протягом визначеного строку. Пенсія на визначений строк розраховується виходячи із строку не менш як 10 років від початку здійснення першої виплати (стаття 63  Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1057-15).

Як отримати більше коштів при виплаті пенсій на визначений строк за посиланням: https://knpf.bank.gov.ua/uchasnykam/baza_znan/pensiini_vyplaty.html.

Р

Роботодавець – власник підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності або уповноважений ним орган чи фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю;

Роботодавець - платник корпоративного пенсійного фонду (далі - роботодавець-платник) - роботодавець, який визнає статут уже створеного корпоративного пенсійного фонду, виявив бажання перераховувати грошові кошти на користь своїх працівників до такого фонду на підставі договору, укладеного ним з радою цього пенсійного фонду

У

Учасник пенсійного фонду – фізична особа, на користь якої сплачуються (сплачувалися) пенсійні внески до недержавного пенсійного фонду та яка  має право на отримання пенсійних виплат або отримує такі виплати (стаття 7 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1057-15)

Ч

Чиста вартість одиниці пенсійних активів (ЧВО) – вартість одиниці (показника в системі персоніфікованого обліку) в пенсійному фонді. Одиниця означає частку власності у фонді, подібно до Акції, яка означає частку власності в акціонерному товаристві. 

Вартість коштів на рахунку учасника дорівнює чистій вартості одиниці пенсійних активів, помноженої на загальну кількість одиниць пенсійних активів, якими володіє учасник.

Чиста вартість одиниці пенсійних активів на день надходження першого пенсійного внеску до пенсійного фонду встановлюється у розмірі 1 гривня (стаття 1 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1057-15).

Для розрахунку чистої вартості одиниці пенсійних активів використаємо формулу:

ЧВО = ЧВА/КО,

де:

ЧВА –чиста вартість активів на дату розрахунку;

КО – кількість одиниць на дату розрахунку.

 

Приклад розрахунку чистої вартості одиниці пенсійних активів:

Чиста вартість активів фонду на день розрахунку - 1 200 000 000 грн.

Кількість одиниць пенсійних активів фонду на день розрахунку - 300 000 000.

Розрахуємо ЧВО = 1 200 000 0000/300 000 000 = 4,0000

Чиста вартість одиниці пенсійних активів на дату підрахунку становить 4,0000

 

Чиста вартість активів пенсійного фонду (ЧВА) – різниця між загальною вартістю активів на день проведення підрахунку та загальною сумою зобов'язань, що підлягають виконанню на день проведення підрахунку (стаття 1 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1057-15).

Чиста вартість активів фонду визначається кожного робочого дня. Кожного робочого дня актуалізується вартість інвестицій, що знаходиться у власності КНПФ НБУ: депозити, облігації внутрішньої державної позики, корпоративні облігації, нерухомість.

За допомогою показника ЧВА розраховується ЧВО та кожного робочого дня актуалізується стан індивідуального рахунку учасника НПФ.

Відгуки та пропозиції щодо :