Затверджено підсумки роботи КНПФ НБУ за 2023 рік
20 червня 2024 року

Рішенням Правління Національного банку України від 19 червня 2024 року № 218-рш “Про затвердження підсумків роботи Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України за 2023 рік” затверджено підсумки роботи КНПФ НБУ за 2023 рік. Підсумки роботи КНПФ НБУ було затверджено відповідно до вимог статті 16 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», на підставі звітів, розглянутих Радою КНПФ НБУ на засіданні 29 квітня 2024 року.

Так, розглядалися головні показники діяльності й фінансова звітність КНПФ НБУ за 2023 рік, складена за Міжнародними стандартами фінансової звітності, а також звіт незалежного аудитора КНПФ НБУ, ПрАТ «КПМГ Аудит», щодо цієї звітності.

На думку аудитора, фінансова звітність КНПФ НБУ, що складається зі звіту про чисту вартість активів, що належать учасникам на 31 грудня 2023 року, звіту про зміну чистої вартості активів, звіту про рух грошових коштів за рік, що завершився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад суттєвих облікових політик та іншу пояснювальну інформацію, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Фонду на 31 грудня 2023 року та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що завершився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо складання фінансової звітності.

За підсумками аудиту фінансової звітності КНПФ НБУ за 2023 рік за Міжнародними стандартами фінансової звітності отримано безумовно-позитивний висновок незалежного аудитора, ПрАТ «КПМГ Аудит», як і в попередні три роки.

Із рішенням Правління Національного банку України від 19 червня 2024 року № 218 - рш «Про затвердження підсумків роботи КНПФ НБУ за 2023 рік», а також зі звітністю КНПФ НБУ за 2023 рік та аудиторським висновком ви можете ознайомитися за посиланням.

Відгуки та пропозиції щодо :