Затверджено підсумки роботи КНПФ НБУ за 2020 рік
19 травня 2021 року

Рішенням Правління Національного банку України від 13 травня 2021 року № 194-рш, було затверджено підсумки роботи КНПФ НБУ за 2020 рік.

Підсумки роботи було затверджено відповідно до статті 16 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та на підставі звітів, розглянутих Радою Фонду 26 лютого 2021 року та 29 квітня 2021 року.

Зокрема, Правління розглянуло:

  • фінансову звітність КНПФ НБУ та звітність із недержавного пенсійного забезпечення за 2020 рік;
  • звіт незалежних аудиторів, ПрАТ «КПМГ Аудит», щодо фінансової звітності Фонду за 2020 рік.

Варто зазначити, що аудитори Фонду, ПрАТ «КПМГ Аудит» у своєму висновку висловили безумовно-позитивну думку та підтвердили, що фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Фонду на 31 грудня 2020 р. та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ») та вимог законодавства України щодо фінансового звітування.

Рішення Правління від 13 травня 2021 року № 194-рш «Про затвердження підсумків роботи КНПФ НБУ за 2020 рік» доведено до відома учасників КНПФ НБУ. З його змістом, звітністю та аудиторськими висновками, про які йдеться в цьому повідомленні, ви можете ознайомитися за посиланням

Відгуки та пропозиції щодо :