Про результати аудиторської перевірки, оцінку активів, трансформацію фінансової звітності
28 квітня 2015 року

У березні 2015 року аудиторською фірмою ТОВ “Бейкер Тіллі Україна” було закінчено перевірку фінансової звітності та звітності з недержавного пенсійного забезпечення Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України (далі – Фонду) за 2014 рік.

Незалежний аудитор дав відмову від висловлення думки через численні порушення діючого законодавства, які думку аудитора було вчинено колишнім керівництвом Фонду, а також на підставі невідповідності фінансової звітності Фонду положенням МСФЗ.

За результатами аудиторського висновку Фондом запроваджено ряд заходів щодо переходу до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ). Зокрема наразі відбувається трансформація фінансової звітності, протягом якої буде змінено підходи до оцінки активів, оскільки діюча процедура оцінки не дає можливості своєчасно визначити реальну ринкову вартість активів Фонду. До кінця квітня буде також приведено у відповідність до МСФЗ облікову політику Фонду.

Для встановлення реальної ринкової вартості активів, на початку квітня Фонд уклав договір про надання послуг з оцінки активів за Міжнародними стандартами оцінки (далі – МСО) з ТОВ “ КПМГ-Україна”, що входить до міжнародної групи KPMG. Мета договору – надання інформації про справедливу вартість активів та заставного майна Фонду для підготовки фінансової звітності за МСФЗ.

Звіт з оцінки буде надано на розгляд Ради Фонду на початку червня, після чого, оцінка активів Фонду здійснюватиметься за справедливою вартістю відповідно до МСО та МСФЗ.

Відгуки та пропозиції щодо :