Про аудиторську перевірку діяльності КНПФ НБУ
7 січня 2015 року

Дирекція з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України (далі – Дирекція) повідомляє наступне.

Статтею 5 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» передбачено обов’язкове проведення планових аудиторських перевірок діяльності пенсійних фондів, адміністраторів, компаній з управління активами, зберігачів, страхових організацій та банків, що надають послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення, не рідше ніж один раз на рік за рахунок юридичних осіб, що перевіряються.

Такі аудиторські перевірки можуть проводити аудиторські фірми та аудитори, які включені до Реєстру аудиторських фірм, який ведеться Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Дирекцією на виконання вимог законодавства з метою забезпечення проведення аудиторської перевірки достовірності і повноти річної фінансової звітності Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України (далі – Фонду) та звітності з недержавного пенсійного забезпечення було проведене маркетингове дослідження ринку аудиторських послуг. За результатами такого дослідження на розгляд ради Фонду було винесено пропозиції щодо чотирьох аудиторських компаній, які відповідають вимогам законодавства та можуть здійснювати таку перевірку. Радою Фонду було прийняте рішення на користь аудиторської компанії ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА».

Таким чином, відповідно до умов Договору, укладеного між Корпоративним недержавним пенсійним фондом Національного банку України та ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА», в період з 12 грудня 2014 року по 15 березня 2015 року проводиться аудиторська перевірка фінансової звітності та звітності з недержавного пенсійного забезпечення Фонду за рік, що закінчується 31 грудня 2014 року.

Більш детальну інформацію про ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» можна отримати на офіційному сайті http://www.bakertilly.ua.

Відгуки та пропозиції щодо :