Затверджено Стратегію розвитку КНПФ НБУ на 2023-2025 роки
22 серпня 2023 року

Правління Національного банку затвердило Стратегію розвитку Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України на 2023-2025 роки.

Рішенням Правління Національного банку від 22 серпня 2023 року № 292-рш затверджено Стратегію розвитку Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України на 2023-2025 роки (далі – Стратегія КНПФ НБУ 2023-2025).

У Стратегії КНПФ НБУ 2023-2025 визначено візію та місію Фонду, його ключові пріоритети, головні засади функціонування, а також стратегічні цілі та завдання на відповідний період.

Так, протягом найближчих трьох років стратегічними цілями Фонду визначено такі:

  • зростання вартості пенсійних активів;
  • довіра до Фонду, надання сучасних послуг;
  • управління ризиками;
  • упровадження кращих практик.

Для досягнення кожної стратегічної цілі передбачено відповідні завдання, заходи та очікуваний результат.

Стратегія КНПФ НБУ 2023-2025 має структуру, подібну до Стратегії КНПФ НБУ 2017-2022. Це має дозволити легше та звичніше сприймати інформацію, викладену в ній. При розробці Стратегії КНПФ НБУ 2023-2025, як і при обранні періоду, на який її розроблено (три роки), було враховано міжнародну практику, а також сьогоденні виклики та реалії, які впливають на вітчизняний фінансовий ринок і на діяльність Фонду.

Рішенням Правління Національного банку України традиційно передбачено щорічне подання Департаментом з управління діяльністю КНПФ НБУ на розгляд та затвердження Правлінням звітів про хід виконання Стратегії КНПФ НБУ 2023-2025, які оприлюднюватимуться на сайті Фонду.

Ознайомитися зі Стратегією КНПФ НБУ 2023-2025 можна за посиланням.

 

Відгуки та пропозиції щодо :