Затверджено підсумки роботи КНПФ НБУ за 2021 рік
23 червня 2022 року

Рішенням Правління Національного банку України від 23 червня 2022 року № 312-рш затверджено підсумки роботи КНПФ НБУ за 2021 рік. Підсумки роботи Фонду було затверджено відповідно до вимог статті 16 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та на підставі звітів, розглянутих Радою Фонду на засіданнях, які відбулися 21 березня та 26 травня 2022 року.

Зокрема, Правління розглянуло:

  • фінансову звітність КНПФ НБУ та звітність із недержавного пенсійного забезпечення за 2021 рік;
  • звіт незалежних аудиторів, ПрАТ «КПМГ Аудит», щодо фінансової звітності Фонду за 2021 рік.

Варто зазначити, що аудитори Фонду, ПрАТ «КПМГ Аудит», у своєму висновку висловили позитивну думку (містить застереження, пов’язане із веденням воєнних дій на території України) та підтвердили, що фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Фонду на 31 грудня 2021 р. та його фінансові результати й грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ») та вимог законодавства України щодо фінансового звітування.

Зі змістом Рішення Правління від 23 червня 2022 року № 312-рш «Про затвердження підсумків роботи КНПФ НБУ за 2021 рік», а також зі звітністю та аудиторськими висновками, про які йдеться в цьому повідомленні, ви можете ознайомитися за посиланням

Відгуки та пропозиції щодо :