Підсумкова зустріч КНПФ НБУ з колективом: підсумки роботи за 2015 рік
1 грудня 2015 року

10 грудня 2015 року відбулася підсумкова зустріч представників Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України (далі – Фонд) з колективом Національного банку. Раніше подібні зустрічі проводились з колективами територіальних управлінь та структурних підрозділів.
Під час зустрічі директор Департаменту з управління діяльністю КНПФ НБУ Олег Курінний поінформував співробітників Національного банку про сучасний стан активів Фонду, результати роботи у 2015 році та плани щодо подальшої стабілізації активів Фонду і збереження пенсійних заощаджень його учасників.

У своєму звіті Олег Курінний виокремив три основні напрямки, за якими Фонд проводив активну роботу протягом поточного року. По-перше, це переоцінка активів Фонду і визначення справедливої вартості інвестиційного портфеля. По-друге – зміна структури активів Фонду з метою зниження ризиків інвестиційного портфеля. По-третє – дії Фонду, спрямовані на повернення (відшкодування) активів та заходи, вжиті для недопущення виникнення подібної ситуації в майбутньому, за якої Фонд втрачає свої активи, а учасники – свої заощадження.

За результатами проведеної міжнародною компанією KPMG оцінки справедливої вартості активів Фонду, було виявлено, що балансова вартість активів Фонду, яка на 31.12.2014 року становила 1 млрд. 612 млн. грн., була суттєво завищена. У результаті переоцінки вартості інвестиційного портфеля Фонду було встановлено, що справедлива вартість активів Фонду знизилась до 775 млн. грн. Основними чинниками зниження справедливої вартості активів Фонду було знецінення інвестицій Фонду в банківські депозити, акції та облігації, у результаті ліквідації банків та дефолтів емітентів через погіршення ринкової ситуації.

Зі слів Олега Курінного, таке суттєве зниження вартості активів Фонду стало результатом неефективної, надто ризикової структури інвестиційного портфеля. Станом на початок поточного року майже 85% інвестиційного портфеля Фонду складали корпоративні облігації, акції та банківські депозити, вартість яких у результаті переоцінки знизилася відповідно – на 501.2 млн. грн., 125.7 млн. грн. та 211.8 млн. грн. Сьогодні у своїй роботі Фонд дотримується консервативної інвестиційної політики, у рамках якої упродовж року була проведена суттєва реструктуризація активів з метою диверсифікації ризиків інвестиційного портфеля. Сьогодні структура активів Фонду відповідає вимогам часу та дозволяє поступово їх нарощувати, уникаючи втрат. Станом на 01 грудня 2015 року майже 75% усіх активів Фонду розміщено у надійні фінансові інструменти – державні облігації та депозити у надійних державних банках, які у повному обсязі гарантуються державою. Зокрема, з початку року частка державних облігацій в активах Фонду зросла з 7% до 32%, а депозитів – з 40 до 43%. Водночас, частка високоризикових інструментів, які спричинили найбільші втрати активів Фонду – акцій та корпоративних облігацій, суттєво скоротилась. При цьому, зараз в портфелі Фонду залишились корпоративні облігації фінансово стійких емітентів, фінансовий стан яких перевіряють незалежні зовнішні аудитори.

Також керівник Департаменту повідомив, що у 2013 та 2014 роках Фонд зазнав додаткових втрат через завищення суми виплат учасникам внаслідок невірного визначення реальної вартості чистих активів. За результатами перевірки фінансової звітності Фонду ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» було встановлено, що через завищення сум виплат учасникам необґрунтовані витрати (втрати) Фонду у 2013 році становили 9,2 млн. грн., а у 2014 році – 34,1 млн. грн.

Олег Курінний запевнив, що зараз Фонд намагається зробити все можливе, аби зменшити суму втрат у результаті знецінення частини інвестиційного портфеля. Для цього Фондом ведеться активна робота для повернення боргу як шляхом судового вирішення спірних питань, так і через виконавчу службу. За оцінками Фонду, із загального обсягу уцінених активів, частка тих, які гарантовано мають бути повернені, становить майже 10% або майже 80 млн. грн., зокрема шляхом реалізації іпотеки через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та потенційний продаж активів. Частка групи активів, повернення яких ускладнено судовими процесами, становить майже 72% або 609 млн. грн. по заставній вартості. Однак, поточна вартість цього заставного майна не перевищує 150 млн.грн. Лише з початку року у результаті погашення заборгованості, реалізації нецільових активів, реструктуризації заборгованості та зменшення експозиції на контрагентів з високим рівнем ризику було повернено понад 97 млн. грн. активів.

Сьогодні дії Фонду спрямовані не тільки на зміцнення фінансового стану, зниження ризиковості інвестиційного портфеля та повернення втрачених активів. Значна робота проводиться Фондом щодо недопущення у майбутньому неефективних інвестицій та втрат активів. З цією метою упродовж 2015 року було внесено значні зміни до регуляторної бази роботи Фонду. Зокрема, Рада Фонду затвердила зміни до Інвестиційної декларації, якими передбачено дотримання консервативної політики управління активами Фонду. З метою підвищення ефективності інвестиційних рішень, зокрема шляхом їх прийняття на колегіальній основі, рішенням Ради Фонду від 23.07.2015 №36 було затверджено Положення про Інвестиційний комітет КНПФ НБУ. А у 2016 році планується запровадження у роботу Фонду комплексної системи управління ризиками (рішення Ради КНПФ НБУ від 18.11.2015 №40). При цьому буде забезпечено всебічний незалежний аудит діяльності Фонду шляхом проведення щорічної аудиторської перевірки (укладено договір на 3 роки з ТОВ Аудиторська фірма «ПрайсвотерхаусКуперс») та щорічної оцінки активів відповідно до МСФЗ (договір з ТОВ «Ернст енд Янг»). Для проведення внутрішнього аудиту Радою Фонду визначено окрему посадову особу в Національному банку.

Оцінюючи результати роботи Фонду за 11 місяців поточного року, Олег Курінний зазначив, що попри уцінку активів, Фонд отримав дохід у розмірі 281 млн. грн., який було спрямовано на забезпечення виплат учасникам та поповнення активів, які станом на 01 грудня 2015 року становили 1 млрд. 13 млн. грн. Зараз КНПФ НБУ є найбільшим недержавним пенсійним фондом в Україні, загальна чисельність учасників якого становить 12 700 осіб. Майже 99% працівників Національного банку України є учасниками Фонду. Більше того, понад 80% співробітників, які звільнились зі служби у системі Національного банку України, не припиняють своєї участі у Фонді і продовжують самостійно здійснювати внески на власні пенсійні рахунки. Всього ж за 11 місяців 2015 року учасникам Фонду було здійснено періодичних пенсійних виплат на суму 37.6 млн. грн.
Після звітного виступу керівництва Фонду відбулась сесія питань та відповідей, під час якої учасникам зустрічі були надані роз’яснення з додаткових актуальних питань.

Відгуки та пропозиції щодо :