Оприлюднено річну фінансову звітність КНПФ НБУ за 2023 рік та звіт незалежних аудиторів
29 березня 2024 року

Повідомляємо, що 28.03.2024 року незалежний аудитор КНПФ НБУ, ПрАТ «КПМГ Аудит», надав висновок за підсумками перевірки річної фінансової звітності КНПФ НБУ за Міжнародними стандартами фінансової звітності станом на та за рік, що завершився 31.12.2023.

За підсумками перевірки фінансової звітності КНПФ НБУ за 2023 рік аудитор надав безумовно-позитивний (немодифікований) висновок, який Фонд отримує вже четвертий рік поспіль. Такий результат повністю відповідає встановленій цілі «Довіра до Фонду, надання сучасних послуг», яку передбачено Стратегією розвитку КНПФ НБУ на 2023-2025 роки.

Зауважимо, що ПрАТ «КПМГ Аудит» належить до компаній так званої «великої четвірки» провідних міжнародних аудиторських та консалтингових компаній. Для забезпечення неупередженості та високого рівня якості зовнішнього аудиту, Рада КНПФ НБУ вже протягом 9 років залучає компанії «великої четвірки» для проведення перевірки фінансової звітності КНПФ НБУ.

Ознайомитися з річною фінансовою звітністю КНПФ НБУ за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2023 рік та аудиторським висновком можна на сайті Фонду в розділі Звітність/Річна за посиланням.

Відгуки та пропозиції щодо :