Департамент повідомляє про продаж неліквідної нерухомості
7 червня 2016 року

Шановні учасники Фонду!
Департамент з управління діяльністю КНПФ НБУ повідомляє, що 26 травня 2016 року на відкритому аукціоні на електронному торгівельному майданчику Державним підприємством «СЕТАМ» було реалізовано комерційну нерухомість, що перебувала у власності Фонду, а саме частка будівлі адміністративно-побутового корпусу, що розташована у м. Севастополь, АР Крим.

З огляду на те, що зазначене приміщення перебуває на тимчасово окупованій території, станом на дату продажу Фонд не мав як можливості доступу до приміщення, так і можливості отримувати дохід від передавання його в оренду.

Нерухомість (загальною площею 80,3 кв.м.) реалізовано за ціною 750 тис. грн., що становить прибуток Фонду оскільки балансова вартість об’єкту станом на дату продажу становила 0 грн. Балансову вартість було встановлено згідно справедливої вартості, яку визначив незалежний оцінювач, ТОВ «Ернст енд Янг».

Відповідно до законодавства, усю суму надходжень від продажу розподілено на індивідуальні пенсійні рахунки учасників. Це ще один крок на шляху до зменшення частки низьколіквідних активів у портфелі Фонду та збільшення сум накопичень на індивідуальних пенсійних рахунках учасників.

Нагадуємо, що з метою реалізації низькодохідних і низьколіквідних активів Фонду та підвищення дохідності інвестиційного портфеля Департамент з управління діяльністю КНПФ НБУ уклав договір про співпрацю з ДП «СЕТАМ» (https://setam.net.ua/). Це надає Фонду можливість реалізовувати інвестиційно непривабливі активи за ринковими цінами у відкритому публічному доступі, а отриманий дохід розподіляти на індивідуальні пенсійні рахунки учасників.

Про усі подальші дії щодо реалізації низьколіквідних активів Фонд обов’язково повідомлятиме своїх учасників. Для отримання поточної інформації про діяльність Фонду просимо звертатися за посиланнями: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=26491876, http://knpf.bank.gov.ua/, або до Департаменту з управління діяльністю КНПФ НБУ.

Відгуки та пропозиції щодо :