Звітність

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 31.05.2021

Фінансовий результат за місяць

 

Фінансовий результат (наростаючим підсумком)

Чистий прибуток КНПФ НБУ за березень 2021 року

Стаття доходів/витрат

Травень
(тис. грн)

Наростаючим підсумком
 (тис. грн)

Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів 5 050 27 416
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП (дисконтування грошових потоків)

(807)

(4 572)
Депозити 4 244 22 844
Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок переоцінки  (3 255) (16 925)
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів 9 232 44 006
ОВДП 5 977 27 081
Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів 0 2 535
Фінансовий результат від погашення/продажу корпоративних облігацій 0 14 490
Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок переоцінки  0 (23 509)
Корпоративні облігації 0 (6 485)
Доходи від оренди нерухомості 107 533
Майнові податки (44) (189)
Зміна справедливої вартості нерухомості за рахунок переоцінки  0 9 019
Нерухомість 63 9 363
Доходи від переоцінки акцій 0 0
Дивіденди 780 780
Інші активи 780 780
Інвестиційний дохід 11 064 53 584
Послуги з обслуговування активів 0 0
Аудиторські послуги 0 (530)
Послуги оцінювача 0 1
Юридичні послуги 0 0
Нотаріальні послуги 0 (63)
Адміністративні витрати 0 (592)
Фінансовий результат від продажу обладнання 0 0
Доходи від переоцінки дебіторської заборгованості 0 0
Інші доходи/витрати 0 0
Прибуток (збиток) 11 064 52 992

   

Номінальна та справедлива вартість ОВДП

   

Зміна cправедливої вартості ОВДП

 

Структура активів, тис. грн

Структура активів, тис. грн

Вид активу Валюта Вартість активу
(тис. грн)
Питома вага в портфелі
Поточний рахунок у НБУ UAH 453 0,0%
Депозити в державних банках та банках, які контролює держава UAH 399 033 24,4%
Депозити в банках з іноземним капіталом UAH 307 753 18,8%
 Всього грошові кошти 707 239 43,2%*
Облігації внутрішньої державної позики  UAH 817 692 49,9%**
Облігації корпоративні українських емітентів UAH 27 088 1,7%
Всього облігації 844 780 51,6%
Всього акції 7 653 0,5%
Всього нерухомість 78 262 4,8%
Всього дебіторська заборгованість 780 0,0%
Всього активи 1 638 714 100%

Примітки:

*згідно пп. 4 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів;


** згідно пп. 6 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50% загальної вартості пенсійних активів.

                                                                      

Виплата пенсій на визначений строк (помісячно)

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ помісячно

                       

Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ

   

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

                         

Чиста вартість активів

Вартість активів КНПФ НБУ

                                

Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів
(
наростаючим підсумком)

Зміна вартості одиниці пенсійних активів КНПФ НБУ

                                      

Зміна структури активів

Динаміка зміни структури активів КНПФ НБУ

 

Зміна вартості активів за їх видами

Зміна вартості активів за їх видами

 

Дохідність головних категорій активів

Дохідність цільових активів КНПФ НБУ

                                       

Вплив макроекономічних чинників на чисту вартість активів

Дохідність цільових активів КНПФ НБУ

                                       

Стан роботи з проблемними активами станом на 31.05.2021
pdf 261.1 Кб

Повернення (відшкодування) проблемних активів станом на 31.05.2021
pdf 316.4 Кб

Відгуки та пропозиції щодо :