Звітність

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 30.04.2022

Фінансовий результат (наростаючим підсумком)

Фінансовий результат (наростаючим підсумком)

Фінансовий результат за місяць

Фінансовий результат за місяць

Стаття доходів/витрат

Квітень
(тис. грн)

Наростаючим підсумком
 (тис. грн)

Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів 5 658 21 609
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП (927) 964
Депозити 4 731 22 573
Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок переоцінки  140 (14 855)
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів 8 390 33 850
ОВДП 8 529 18 995
Доходи від оренди інвестиційної нерухомості 129 517
Майнові податки (43) (173)
Інвестиційна нерухомість 86 343
Інші активи 0 0
Інвестиційний дохід 13 346 41 911
Аудиторські послуги 0 (413)
Адміністративні витрати 0 (413)
Інші доходи/витрати 0 0
Прибуток (збиток) 13 346 41 498

 

Структура активів, тис. грн

Структура активів
Вид активу Валюта Вартість активу
(тис. грн)
Питома вага в портфелі
Поточний рахунок у НБУ UAH 110 0,0%
Депозити в державних банках та банках, які контролює держава UAH 256 494 15,0%
Депозити в банках з іноземним капіталом UAH 518 682 30,3%
 Всього грошові кошти 775 286 45,3%*
Облігації внутрішньої державної позики  UAH 856 071 50,0%
Всього облігації 856 071 50,0%
Всього акції 8 092 0,5%
Всього інвестиційна нерухомість 73 155 4,3%
Всього дебіторська заборгованість 158 0,0%
Всього активи 1 712 763 100%

Примітки:

*згідно пп. 4 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів;


** згідно пп. 6 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50% загальної вартості пенсійних активів.

 

Зміна вартості активів за їх видами

Зміна вартості активів за їх видами

 

Зміна структури активів

Динаміка зміни структури активів КНПФ НБУ

 

Чиста вартість активів

Чиста вартість активів КНПФ НБУ

 

Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів
(
наростаючим підсумком)

Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів КНПФ НБУ

 

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

Зміна розміру щомісячної пенсії на визначений строк

 

Виплата пенсій на визначений строк (помісячно)

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ помісячно

 

Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ

 

Дохідність головних категорій активів

Дохідність цільових активів КНПФ НБУ

 

Вплив макроекономічних чинників на чисту вартість активів

Вплив макроекономічних чинників на чисту вартість активів

 

Номінальна та справедлива вартість ОВДП

Номінальна та справедлива вартість ОВДП

 

Зміна cправедливої вартості ОВДП

Зміна cправедливої вартості ОВДП

 

                                       

 

Стан роботи з проблемними активами станом на 30.04.2022
pdf 258.8 Кб

Повернення (відшкодування) проблемних активів станом на 30.04.2022
pdf 315.8 Кб

Відгуки та пропозиції щодо :