Звітність

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 31.12.2020

Фінансовий результат за місяць

 

Фінансовий результат (наростаючим підсумком)

Чистий прибуток КНПФ НБУ за серпень 2020 року

Стаття доходів/витрат

Грудень
(тис. грн)

Наростаючим підсумком
 (тис. грн)

Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок переоцінки 0 615
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП (дисконтування грошових потоків) (5 296) 2 718
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці 0 4 180
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів

7 031

92 608
Депозити 1 735 94 686
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок курсової різниці 0 3 400
Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок переоцінки  4 394 (11 236)
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів 8 878 97 734
Фінансовий результат від продажу ОВДП 0 (419)
ОВДП 13 272 89 479
Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів 666 8 447
Амортизація премії/дисконту при погашенні корпоративних облігацій 0 (2 816)
Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок переоцінки (6 546) (6 766)
Корпоративні облігації (5 880) (1 134)
Доходи від оренди нерухомості 107 1 227
Фінансовий результат від продажі нерухомості 0 (1 676)
Майнові податки (31) (301)
Зміна справедливої вартості нерухомості за рахунок переоцінки 2 289 2 289
Нерухомість 2 365 1 539
Доходи від переоцінки акцій 1 178 1 178
Дивіденди 0 405
Інші активи 1 178 1 583
Інвестиційний дохід 12 670 186 153
Послуги з обслуговування активів 0 0
Аудиторські послуги (181) (772)
Послуги оцінювача (106) (346)
Юридичні послуги (220) (460)
Адміністративні витрати (507) (1 579)
Фінансовий результат від продажу обладнання 0 (9 413)
Доходи від переоцінки дебіторської заборгованості 0 4
Інші доходи/витрати 0 (9 409)
Прибуток (збиток) 12 163 175 166

 

Різниця між номінальною та справедливою вартістю ОВДП

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ

   

Зміна cправедливої вартості ОВДП

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ

 

Структура активів, тис. грн

Структура активів, тис. грн

Вид активу Валюта Вартість активу
(тис. грн)
Питома вага в портфелі
Поточний рахунок у НБУ UAH 117 0,01%
Депозити в державних банках та банках, які контролює держава UAH 421 265 26,2%
Депозити в банках з іноземним капіталом UAH 275 459 17,2%
Всього грошові кошти

696 841

43,4%*
Облігації внутрішньої державної позики  UAH 798 331 49,7%**
Облігації корпоративні українських емітентів UAH 24 553 1,5%
Облігації корпоративні українських емітентів, щодо яких тривають роботи з повернення проблемної заборгованості UAH 23 509 1,5%
Всього облігації 846 393 52,7%
Всього акції 7 653 0,5%
Всього нерухомість 54 753 3,4%
Всього дебіторська заборгованість 125 0,0%
Всього активи 1 605 766 100%

Примітки:

*згідно пп. 4 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів;
** згідно пп. 6 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50% загальної вартості пенсійних активів.

                                                                      

Виплата пенсій на визначений строк (помісячно) 2019-2020 рр.

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ помісячно

                       

Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ

   

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

                         

Чиста вартість активів

Вартість активів КНПФ НБУ

                                

Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів, наростаючим підсумком

Зміна вартості одиниці пенсійних активів КНПФ НБУ

                                      

Зміна структури активів

Динаміка зміни структури активів КНПФ НБУ

 

Зміна вартості активів за їх видами

Зміна вартості активів за їх видами

 

Дохідність головних категорій активів

Дохідність цільових активів КНПФ НБУ

                                       

Вплив макроекономічних чинників на чисту вартість активів

Дохідність цільових активів КНПФ НБУ

                                       

Стан роботи з проблемними активами станом на 31.12.2020
pdf 268.5 Кб

Повернення (відшкодування) проблемних активів станом на 31.12.2020
pdf 313.7 Кб

Відгуки та пропозиції щодо :