Звітність

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 31.10.2020

Фінансовий результат за місяць

 

Фінансовий результат (наростаючим підсумком)

Чистий прибуток КНПФ НБУ за серпень 2020 року

Стаття доходів/витрат

Жовтень
(тис. грн)

Наростаючим підсумком
 (тис. грн)

Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок переоцінки 0 615
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП (дисконтування грошових потоків) (3 625) 1 321
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці 0 4 180
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів

8 167

77 706
Депозити 4 542 83 823
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок курсової різниці 0 3 400
Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок переоцінки  (5 414) 437
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів 8 825 80 256
Фінансовий результат від продажу ОВДП 0 (419)
ОВДП 3 411 82 801
Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів 666 7 137
Амортизація премії/дисконту при погашенні корпоративних облігацій 167 (2 816)
Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок переоцінки 0 (220)
Корпоративні облігації 666 4 101
Доходи від оренди нерухомості 107 1 014
Фінансовий результат від продажі нерухомості 0 (1 676)
Майнові податки (31) (240)
Нерухомість 76 (901)
Дивіденди 0 405
Інші активи 0 405
Інвестиційний дохід 8 695 170 228
Послуги з обслуговування активів 0 0
Аудиторські послуги 0 (469)
Послуги оцінювача (28) (28)
Юридичні послуги 0 (240)
Адміністративні витрати (28) (737)
Фінансовий результат від продажу обладнання 0 (9 413)
Доходи від переоцінки дебіторської заборгованості 0 4
Інші доходи/витрати 0 (9 409)
Прибуток (збиток) 8 666 160 082

 

Різниця між номінальною та справедливою вартістю ОВДП

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ

   

Зміна cправедливої вартості ОВДП

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ

 

Структура активів, тис. грн

Структура активів, тис. грн

Вид активу Валюта Вартість активу
(тис. грн)
Питома вага в портфелі
Поточний рахунок у НБУ UAH 1 028 0,1%
Депозити в державних банках та банках, які контролює держава UAH 429 259 26,8%
Депозити в банках з іноземним капіталом UAH 255 641 16,0%
Всього грошові кошти

685 928

42,9%*
Облігації внутрішньої державної позики  UAH 800 985 50,1%**
Облігації корпоративні українських емітентів UAH 38 878 2,4%
Облігації корпоративні українських емітентів, щодо яких тривають роботи з повернення проблемної заборгованості UAH 14 420 0,9%
Всього облігації 854 283 53,4%
Всього акції 6 475 0,4%
Всього нерухомість 52 464 3,3%
Всього дебіторська заборгованість 208 0,0%
Всього активи 1 599 358 100%

Примітки:

*згідно пп. 4 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів;
** згідно пп. 6 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50% загальної вартості пенсійних активів.

                                                                      

Виплата пенсій на визначений строк (помісячно) 2019-2020 рр.

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ помісячно

                       

Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ

   

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

                         

Чиста вартість активів

Вартість активів КНПФ НБУ

                                

Зміна вартості одиниці пенсійних активів, наростаючим підсумком

Зміна вартості одиниці пенсійних активів КНПФ НБУ

                                      

Зміна структури активів

Динаміка зміни структури активів КНПФ НБУ

 

Зміна вартості активів за їх видами

Зміна вартості активів за їх видами

 

Дохідність головних категорій активів

Дохідність цільових активів КНПФ НБУ

                                       

Вплив макроекономічних чинників на чисту вартість активів

Дохідність цільових активів КНПФ НБУ

                                       

Повернення (відшкодування) проблемних активів станом на 31.10.2020
pdf 310.6 Кб

Стан роботи з проблемними активами станом на 31.10.2020
pdf 268 Кб

Відгуки та пропозиції щодо :