Звіт керівництва КНПФ НБУ про подальшу стабілізацію роботи у 2015 році
25 квітня 2016 року

Керівництво Корпоративного недержавного пенсійного фонду відзвітувало про подальшу стабілізацію роботи у 2015 році

У четвер, 21 травня 2016 року, відбулася чергова зустріч керівництва Департаменту з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду (далі – Департамент) з керівництвом Національного банку України.

У зустрічі – нараді від Департаменту взяв участь директор Департаменту Олег Курінний, заступник директора – начальник управління Сергій Козаченко та заступник начальника управління Ірина Бурмістрова.

Під час зустрічі О. Курінний представив презентацію за результатами роботи Фонду за 2015 рік, повідомив про завершення аудиторської перевірки та проведення оцінки справедливої вартості активів КНПФ НБУ станом на 31.12.2015, розповів про плани на майбутнє.

Вітаючи присутніх, О. Курінний зазначив, що попри всі труднощі, які доводиться долати на шляху реформ, Фонд розвивається й упевнено продовжує свою роботу. На сьогодні КНПФ НБУ – найбільший недержавний пенсійний фонд в Україні, учасниками якого є 12 428 працівників НБУ.

Керівник Департаменту наголосив, що у 2015 році зроблено такі важливі кроки: приведено вартість активів Фонду до справедливої ринкової вартості, здійснено реструктуризацію деяких проблемних активів, розпочато претензійно-позовну роботу з повернення проблемної заборгованості, Фонд ввів нові підходи в управлінні, а саме: колегіальне прийняття інвестиційних рішень, облік активів з 21.03.2016 здійснюється за Міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – МСФЗ), розробляється система ризик-менеджменту.

О. Курінний повідомив, що компаніями KMPG та Ernst & Young здійснено оцінку справедливої вартості активів Фонду за Міжнародними стандартами оцінювання відповідно станом на 31.12.2014 та 31.12.2015. Приріст справедливої вартості активів за 2015 рік за даними незалежної оцінки становив +25%. Також О.Курінний зауважив, що за результатами оцінки Ernst & Young, справедлива вартість активів станом на 31.12.2015 була на 39 млн. грн. або на 3,8% меншою від балансової вартості, і пояснив чинники відмінності балансової та справедливої вартості активів КНПФ НБУ.

Аудиторську перевірку Фонду здійснювала компанія PricewaterhouseCoopers. За результатами перевірки звітності з недержавного пенсійного забезпечення було висловлено умовно-позитивну думку, а за результатами фінансової звітності – негативну. Негативна думка ґрунтується на принциповій невідповідності вимогам МСФЗ методики НКЦПФР щодо визначення справедливої вартості активів недержавних пенсійних фондів, яка діяла до початку 2016 року.

Таким чином, після приведення НКЦПФР вищезазначеної методики у відповідність до вимог МСФЗ і після запровадження з 21.03.2016 нової облікової політики Фонду та актуалізації справедливої вартості його активів згідно з даними зовнішньої незалежної оцінки Ernst & Young, розбіжності між балансовою та справедливою вартістю активів Фонду наразі повністю усунено.

Нова облікова політика, прийнята за рішенням Ради Фонду, відповідає міжнародним стандартам та погоджена компанією PricewaterhouseCoopers.

Як зазначив О. Курінний, на сьогодні вже здійснено переоцінку активів за МЗФЗ, завершено очищення активів і планових зменшень їхньої вартості не передбачається. Коливання справедливої вартості активів можливі лише внаслідок суто ринкових чинників: зміни кредитного рейтингу емітентів корпоративних облігацій, коливання курсу гривні відносно долара США, зміни відсоткових ставок за депозитами і державними облігаціями.

У нинішній структурі активів переважають ліквідні та надійні активи з низьким рівнем ризику. Так, станом на 31.03.2016 банківські депозити у державних банках та банках, що контролюються державою, становлять 427 млн. грн. або 43% від чистої вартості активів, а інвестиції в ОВДП – 332 млн. грн. або 34% від чистої вартості активів.

Під час виступу О. Курінний акцентував увагу слухачів на тому, що запроваджені керівництвом Фонду механізми сприяють активній роботі щодо повернення проблемної заборгованості як шляхом судового вирішення спірних питань, так і через виконавчу службу.

Завдяки ефективній роботі з боржниками, у 2015 році учасникам Фонду було повернуто 108 млн. грн. Рішенням суду другої інстанції вдалося уникнути стягнення з Фонду 132 млн. грн., яке виникло внаслідок укладення у минулі роки договору поруки за боргами третіх осіб.

Подальшу прозорість діяльності Фонду гарантують укладені на період 2016-2018 рр. договори на проведення зовнішнього аудиту з компанією PricewaterhouseCoopers та незалежної оцінки активів з компанією Ernst & Young, а також розпочатий Департаментом разом із компанією Deloitte проект з упровадження системи управління ризиками, що відповідатиме загальноприйнятим світовим практикам. Усі зазначені компанії належать до так званої «Великої четвірки» найбільших у світі консалтингових компаній, що унеможливлює упередженість або суб’єктивність у їх діях.

У поточному році керівництво Департаменту планує автоматизувати систему розрахунків чистої вартості активів Фонду, розробити зовнішній сайт Фонду та створити персональний кабінет, що дозволить учасникам мати вільний доступ до перегляду стану індивідуальних пенсійних рахунків у режимі on-line у мережі Інтернет.

Наприкінці доповіді О. Курінний зазначив, що на сьогодні Фонд є найбільшим в Україні як за вартістю активів (51 % вартості активів усіх НПФ), так і за кількістю учасників, які отримують пенсії на визначний строк (близько 4 тис. осіб), а також за сумами таких виплат.

«Ми розуміємо, що стабільна робота Фонду надзвичайно важлива для його учасників, тому докладаємо всіх зусиль, щоб зберегти та примножити активи Фонду», – сказав О. Курінний.

Планується, що у подальшому подібні зустрічі проходитимуть щорічно у квітні, водночас із публікацією на офіційному сайті Фонду річного звіту і аудиторських висновків.

Дізнатися більше можете з презентації.

Відгуки та пропозиції щодо :