Роз'яснення щодо електронного декларування (у частині недержавного пенсійного забезпечення)
27 лютого 2018 року

 

Роз’яснення щодо електронного декларування (у частині недержавного пенсійного забезпечення)

ПЕНСІЙНІ ВНЕСКИ (РОЗДІЛ № 11 ДЕКЛАРАЦІЇ, «ДОХОДИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОДАРУНКИ»)

 1. У полі «Вид доходу» обрати «Інше» та у полі «Вкажіть який саме» зазначити «Сплачені пенсійні внески».
 2. У полі «Розмір (вартість)» зазначити суму сплачених за звітний період на Вашу користь пенсійних внесків, з округленням до гривні. Цю суму зазначено у полі Виписки КНПФ НБУ – «Сплачені пенсійні внески вкладником на користь учасника» розділу 1.
 3. У полі «Джерело доходу» зазначити «Інша фізична або юридична особа».
 4. У полі «Тип особи» зазначити «Юридична особа, зареєстрована в Україні».
 5. У полі «Найменування» зазначити «Національний банк України».
 6. У полі «Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та    громадських формувань» зазначити «00032106».

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДОХІД (РОЗДІЛ № 11 ДЕКЛАРАЦІЇ, «ДОХОДИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОДАРУНКИ»)   

 1. У полі «Вид доходу» обрати «Інше» та у полі «Вкажіть який саме» зазначити «Інвестиційний прибуток».
 2. У полі «Розмір (вартість)» зазначити суму отриманого інвестиційного прибутку за звітний період. Цю суму зазначено у полі Виписки КНПФ НБУ  «Чистий фінансовий результат (інвестиційний прибуток/збиток)» розділу 2.
 3. У полі «Джерело доходу» зазначити «Інша фізична або юридична особа». У полі «Тип особи» зазначити «Юридична особа, зареєстрована в Україні».
 4. У полі «Найменування» зазначити «Корпоративний недержавний пенсійний фонд НБУ».
 5. У полі «Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та    громадських формувань» зазначити «34880663».

ПЕНСІЙНІ ВИПЛАТИ (РОЗДІЛ № 11 ДЕКЛАРАЦІЇ, «ДОХОДИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОДАРУНКИ»)

 1. У полі «Вид доходу» обрати «Інше» та у полі «Вкажіть який саме» зазначити «Пенсійні виплати».
 2. У полі «Розмір (вартість)» зазначити суму нарахованих пенсійних виплат за звітний період. Цю суму зазначено у полі  Виписки КНПФ НБУ  «Нараховані пенсійні виплати (до оподаткування)» розділу 1.
 3. У полі «Джерело доходу» зазначити «Інша фізична або юридична особа».
 4. У полі «Тип особи» зазначити «Юридична особа, зареєстрована в Україні».
 5. У полі «Найменування» зазначити «Корпоративний недержавний пенсійний фонд НБУ».
 6. У полі «Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та    громадських формувань» зазначити «34880663».

ПЕНСІЙНІ НАКОПИЧЕННЯ (РОЗДІЛ 12 ДЕКЛАРАЦІЇ «ГРОШОВІ АКТИВИ»)

(зазначається у випадку, якщо сукупна вартість усіх грошових активів декларанта перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року. Для 2017 року – 1600 грн. Х 50 = 80 000 грн.)

 1. У полі «Вид активу» обрати «Інше» та у полі «Вкажіть який саме» зазначити «Сума накопичених пенсійних коштів»;
 2. У полі «Розмір активу» зазначити суму пенсійних коштів, накопичених на користь учасника фонду (у Виписці КНПФ НБУ дана сума зазначена на 31 грудня 2017 р. (останній абзац виписки ).
 3. У полі «Валюта» зазначити «UAH».
 4. У полі «Установа, в якій відкриті такі рахунки або до якої зроблені відповідні внески» зазначити «Інша юридична особа» та «Юридична особа, зареєстрована в Україні». У полі «Найменування» зазначити «Корпоративний недержавний пенсійний фонд НБУ».
 5. У полі «Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та    громадських формувань» зазначити «34880663».

!  Для учасників, які особисто уклали індивідуальний пенсійний контракт з КНПФ НБУ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УЧАСНИКА ЗА ПЕНСІЙНИМ КОНТРАКТОМ, УКЛАДЕНИМ ОСОБИСТО З КНПФ НБУ (УЧАСНИК САМОСТІЙНО СПЛАЧУЄ ВНЕСКИ НА СВОЮ КОРИСТЬ) (розділ № 13 ДЕКЛАРАЦІЇ, «ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ»)

 1. У полі «Вид зобов’язання» обрати «Зобов’язання за договором недержавного пенсійного забезпечення».
 2. У полі «Розмір зобов’язання» зазначити суму зобов’язань за укладеним з КНПФ НБУ пенсійним контрактом*.
 3. У полі «Валюта» зазначити «UAH».
 4. У полі «Дата виникнення зобов’язання» зазначити дату укладення пенсійного контракту з КНПФ НБУ.
 5. У полі «Особа, на користь якої виникло зобов’язання» зазначити «Третя особа».
 6. У полі «Тип особи» зазначити «Юридична особа, зареєстрована в Україні».
 7. У полі «Найменування» зазначити «Корпоративний недержавний пенсійний фонд НБУ».
 8. У полі «Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та    громадських формувань» зазначити «34880663».

*наприклад, якщо згідно з умовами Пенсійного контракту:

 • пункт  7.1: пенсійний внесок здійснюється один раз на місяць;
 • пункт  7.2: розмір внеску 100 грн.;
 • пункт  7.4: сплата внеску здійснюється до 01.01.2028;

учасник у полі ««Розмір зобов’язання» зазначає «12 000 грн.» (12 місяців*100 грн.*10 років(з 2018 по 2028)).

Завантажити роз'яснення

Відгуки та пропозиції щодо :