Підсумки засідання Ради КНПФ НБУ
25 лютого 2020 року

24 лютого 2020 року відбулося чергове засідання Ради Фонду.

Зокрема, під час цього засідання:

  • розглянуто стан виконання доручень Ради Фонду;
  • затверджено звітність із недержавного пенсійного забезпечення та звіт Департаменту з управління діяльністю КНПФ НБУ станом на та за рік, що закінчився 31.12.2019;
  • затверджено звітність депозитарної установи за ІV квартал 2019 року;
  • розглянуто звітність з управління ризиками та звіт про результати діяльності Комітету з ризиків за 2019 рік;
  • проаналізовано ефективність Інвестиційної декларації та внесено зміни до неї;
  • розглянуто поточний стан судових справ та досудових проваджень щодо активів Фонду;
  • затверджено Поточну стратегію управління портфелем цінних паперів та банківських депозитів на 2020 рік;
  • розглянуто звіт внутрішнього аудитора за підсумками планових перевірок та затверджено план перевірок внутрішнього аудитора на 2020 рік;
  • затверджено результати інвентаризації активів Фонду;
  • розглянуті результати щорічного незалежного опитування учасників Фонду.

Детальніше з результатами діяльності Фонду за 2019 рік можна ознайомитися на сайті КНПФ НБУ. Звіти про діяльність Фонду оновлюються на сайті щомісяця.

Відгуки та пропозиції щодо :