Незалежний аудитор підтвердив звітність КНПФ НБУ за 2017 рік
3 квітня 2018 року

30 березня 2018 року завершилась аудиторська перевірка Корпоративного недержавного пенсійного фонду НБУ за 2017 рік. Для достовірного підтвердження звітності та висловлення об’єктивної думки щодо діяльності КНПФ НБУ перевірку проводив незалежний зовнішній аудитор ПрАТ «КПМГ Аудит», що входить до складу так званої Великої четвірки.

ПрАТ «КПМГ Аудит» проводило перевірку фінансової звітності на достовірність та відповідність Міжнародним стандартам фінансової звітності, а перевірку звітності з недержавного пенсійного забезпечення – на відповідність вимогам Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором НПФ звітності з недержавного пенсійного забезпечення.

Висновки незалежного аудитора:

Фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Фонду на 31 грудня 2017 р. та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (винятки – див. аудиторський висновок та примітки до фінансової звітності);

Форми звітності з недержавного пенсійного забезпечення підготовлені в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №674 від 27 жовтня 2011 р., зі змінами та доповненнями та Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №339 від 11 серпня 2004 р., зі змінами та доповненнями (виняток – див. аудиторський висновок та примітки до фінансової звітності).

 

     Основні досягнення КНПФ НБУ у 2017 році :

     зростання одиниці пенсійних активів на 21%;

     чистий прибуток – 213 млн грн;

     доходність активів – 19% річних.

 

     Інвестиційний дохід, в основному, отримано за рахунок таких статей:

     сукупний дохід від вкладень в ОВДП – 71 млн грн;

     сукупний дохід від вкладень у корпоративні облігації – 61 млн грн;

     відсотковий дохід за депозитами – 28 млн грн;

     переоцінка депозитів у дол США - 12 млн грн.

 

     Учасниками Фонду станом на 31.12.2017 є 12 323 особи, з них:

     2 227 особи, що уклали індивідуальні пенсійні контракти;

     5 463 учасники, на користь яких сплачує внески Національний банк України;

     близько 3,5 тисяч учасників отримують пенсійні виплати з Фонду.

 

Фонд у повній мірі виконує основну мету своєї діяльності – забезпечення додатковою пенсією працівників Національного банку. Так, за минулий рік середній розмір пенсійної виплати зріс з 1 191 до 1 446 гривень на місяць, а загальна сума виплачених пенсій з Фонду склала більше 50 млн грн.

«Фонд своєчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кожним учасником. Рада Фонду і колектив фахівців, який здійснює управління його діяльністю, і надалі послідовно та наполегливо працюватимуть над поліпшенням якості послуг і прозорості діяльності Фонду, упровадженням найкращої світової практики в галузі управління фінансовими ризиками для збереження пенсійних накопичень учасників», – запевнив директор Департаменту з управління діяльністю КНПФ НБУ, член Ради Фонду Сергій Козаченко.

Звітність КНПФ НБУ за 2017 рік, затверджену Радою Фонду 26 лютого, разом із висновками незалежного аудитора оприлюднено на сайті Фонду за посиланням.

 

Відгуки та пропозиції щодо :