Аудиторська палата України застосувала стягнення до аудиторів, які здійснювали аудит фінансової звітності КНПФ НБУ за 2008-2013 рр.
7 лютого 2017 року

На підставі звернення Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України щодо неналежного виконання професійних обов'язків колишнім аудитором Фонду, ТОВ «АБК-Аудит», Аудиторська палата України здійснила відповідну перевірку. За  її результатами, до генерального директора ТОВ «АБК-Аудит» Горбача К. П. та до аудитора Пугачова Ю. О. застосовано стягнення у вигляді зупинення чинності сертифікатів аудиторів строком на шість місяців.

У рішенні Аудиторської палати України від 01.12.2016 йдеться: «Встановлено неналежне виконання професійних обов'язків з боку генерального директора ТОВ «АБК-Аудит» аудитора Горбача Костянтина Петровича та аудитора ТОВ «АБК-Аудит» Пугачова Юрія Олександровича, а саме: порушення статей 6 та 19 Закону України «Про аудиторську діяльність», недотримання рішень АПУ та стандартів аудиту під час виконання завдань з аудиту (Міжнародного стандарту аудиту (МСА) 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності», МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора»)».

Причиною звернення Фонду до Аудиторської палати України було те, що незважаючи на виявлені новим керівництвом Фонду протягом 2014-2016 років численні факти зловживань щодо активів Фонду і суттєвих викривлень даних його фінансової звітності, зазначений аудитор надавав позитивні висновки щодо відповідності фінансової звітності Фонду вимогам НСБО та МСФЗ за 2008-2013 рр.

Відгуки та пропозиції щодо :