Запитання

Як стати учасником Фонду?

   Згідно зі Статутом, учасниками Фонду є виключно фізичні особи, які перебувають (перебували) у трудових відносинах із засновником Фонду або роботодавцями - платниками, на користь яких сплачуються (сплачувались) пенсійні внески до Фонду та які мають право або набудуть право на отримання пенсійних виплат або отримують такі виплати з Фонду згідно із Законом. Участь фізичних осіб у Фонді є добровільною.

   Кожному новоприйнятому працівникові Національного банку України після проходження випробувального терміну пропонується стати учасником Фонду. У разі надання працівником згоди, Національний банк України укладає з Фондом пенсійний контракт на користь такого учасника (пенсійний контракт від 28.12.2007 № D:1 зі змінами) та щомісячно перераховує на його користь пенсійний внесок (3%).

   Звертаємо Вашу увагу, що пенсійні внески на рахунок учасників Фонду здійснює Національний банк України, розраховуючи їх розмір як 3% від суми нарахованої (до оподаткування) місячної заробітної плати працівника.

   Відрахування здійснюються за рахунок коштів НБУ з метою додаткового матеріального заохочення своїх працівників.

Як  повідомити про зміну персональних даних?

   Пенсійними контрактами передбачено, що в разі зміни відомостей про себе, учасник повинен повідомити про це Департамент з управління діяльністю КНПФ НБУ. Повідомлення Департаменту з управління діяльністю КНПФ НБУ про зміну персональних даних здійснюється шляхом подання відповідної заяви (заява про зміну прізвища, заява про зміну адреси, заява про зміну паспортних даних, заява про зміну банківських реквізитів).

   Повідомлення про зміну персональних даних

 

Як змінити банківські реквізити для отримання недержавної пенсії?

   Для зміни банківських реквізитів щодо отримання пенсії з недержавного пенсійного фонду потрібно заповнити відповідну Заяву та додати до неї реквізити нового рахунку (отримуються у банку).

   Заява на зміну банківських реквізитів

Куди  інвестуються кошти?

   Кошти учасників інвестуються відповідно до інвестиційної декларації Фонду, затвердженої радою Фонду та погодженої в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

   На сьогодні, інвестиції здійснюються в ОВДП, депозити в державних банках (та деяких банках з іноземним капіталом).

   Детальніше перелік інвестицій

Хто приймає рішення про інвестування активів?

   Рішення про інвестування активів приймаються інвестиційним комітетом. Якщо рішення стосується суттєвого обсягу активів, таке рішення інвестиційного комітету затверджує рада Фонду.

Чи враховуються ризики під час інвестування?

Під час інвестування активів ризики враховуються. Так, саме для цього впроваджено комплексну систему управління ризиками, яка розроблена компанією «Deloitte».

Чи зменшаться накопичення найближчими роками?

Основною метою діяльності Фонду є збереження пенсійних активів. Коливання вартості активів, на сьогодні, залежить лише від ринкових чинників. Зі свого боку, Рада Фонду та Департамент роблять все можливе, щоб не допустити зменшення вартості активів.

Який дохід планується отримувати щорічно? Питання в розрізі пенсійного калькулятора.

Згідно зі Стратегією Фонду, дохідність пенсійної одиниці має бути не меншою за індекс споживчих цін плюс 1%.

З якої дати закінчується нарахування коштів на рахунок учасника фонду?

Внески, що здійснюються Національним банком України на користь свого працівника, припиняються з місяця припинення трудових відносин з Національним банком України. Тобто, останній пенсійний внесок від Національного банку надходить у місяці, наступному за місяцем звільнення (Приклад: працівник звільнився 15 січня, отже останній внесок буде зарахований у лютому). У разі, якщо учасником укладений індивідуальний пенсійний контракт, за яким він сам є вкладником, учасник закінчує перераховувати кошти з дати, зазначеної у його контракті або за заявою учасника (при настанні обставин, що є підставою для отримання виплати, та подачею документів на отримання виплат).

Чи розглядається можливість збільшення суми внеску працівникам, які набули права на отримання щомісячної виплати?

Згідно з законодавством, роботодавець має сплачувати внески на користь усіх своїх учасників. На користь учасників, які знаходяться у трудових відносинах з Національним банком України, та отримують пенсію на визначений строк, роботодавець сплачує внесок у розмірі 17 грн. Це є політика роботодавця. Питання збільшення розміру пенсійного внеску на користь учасників Фонду виносилося Департаментом персоналу на розгляд керівництва НБУ і наразі знаходиться на стадії обговорення. У разі збільшення розміру пенсійного внеску, учасники Фонду будуть обов’язково проінформовані.

Як швидко я зможу отримати гроші у разі закриття пенсійного рахунку, якщо сума коштів на ньому не буде перевищувати 106 140 грн?

Відповідно до законодавства,  учасник має право на одноразову виплату, якщо учасник досяг пенсійного віку та сума на його індивідуальному пенсійному рахунку (станом на 01.07.2021) не перевищує 111 240 грн. Законодавством встановлено, що заява про визначення пенсійного віку подається не менше, ніж за два місяці, до дати, визначеній  учасником у заяві. Одноразова виплата здійснюється учаснику протягом 5 робочих днів з дати настання пенсійного віку. Отже, розглядаючи даний випадок одноразової виплати, учасник отримує кошти через два місяці+5 робочих днів (з дати реєстрації заяви у адміністратора).

Як отримати більше коштів при виплаті пенсій на визначений строк?

Для отримання відповіді на дане питання перейдіть, будь ласка, за посиланням.

Який режим роботи КНПФ НБУ під час карантину?

Ми продовжуємо працювати й виконувати свої зобов’язання. Хоч особистий прийом документів і призупинено на час карантину, ви можете подавати документи або звертатися до працівників КНПФ НБУ такими способами:

 • за допомогою електронного документообігу через Персональний кабінет учасника, з використанням КЕП (раніше ‒ЕЦП);
 • направити запит на нашу електронну поштову скриньку  knpf.nbu@bank.gov.ua;
 • зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію 0 800 505 180 (у робочий час);
 • направити лист або документи на нашу поштову адресу: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9.
Чи регулярно здійснюватимуться пенсійні виплати та зарахування внесків роботодавця протягом карантину?

Так, виплати учасникам здійснюються в звичайному режимі, а саме: пенсії на визначений строк виплачуються щомісяця з 5 до 15 числа (з періодичністю, яку зазначено в договорі про виплату пенсії на визначений строк), а одноразові виплати – протягом п’яти робочих днів із дати отримання документів від учасника або спадкоємця.  

Який режим роботи КНПФ НБУ під час карантину?

Ми продовжуємо працювати й виконувати свої зобов’язання. Хоч особистий прийом документів і призупинено на час карантину, ви можете подавати документи або звертатися до працівників КНПФ НБУ такими способами:

 • за допомогою електронного документообігу через Персональний кабінет учасника, з використанням КЕП (раніше ‒ ЕЦП);
 • направити запит на нашу електронну поштову скриньку  knpf.nbu@bank.gov.ua;
 • зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію 0 800 505 180 (у робочий час);
 • направити лист або документи на нашу поштову адресу: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9.
У чому полягає причина зменшення вартості активів КНПФ НБУ в березні?

Приблизно половина активів КНПФ НБУ припадає на облігації внутрішньої державної позики (далі – ОВДП), емітентом яких є держава в особі Міністерства фінансів України. Ситуація з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 у світі та Україні не найкращим чином вплинула на ринкову вартість українських ОВДП. Протягом березня 2020 року їх справедлива вартість знизилася майже на 10%. При цьому, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, переоцінка активів Фонду за справедливою вартістю здійснюється й відображається в його звітності на щоденній основі.

Коли планується відновлення вартості активів?

У квітні вже спостерігалася позитивна динаміка порівняно з березнем, завдяки чому було отримано позитивний фінансовий результат в розмірі 59,5 млн грн. Проте повного відновлення ринкової вартості ОВДП, а відтак і обернення наявного станом на звітну дату від’ємного фінансового результату ми очікуємо протягом року.

Чи можу я отримати виплату у зв’язку з пандемією?

Законом України “Про недержавне пенсійне забезпечення” передбачені підстави для отримання одноразової пенсійної виплати, детальніше можна ознайомитися за посиланням.

Якщо розглядати стан здоров’я як підставу для отримання одноразової пенсійної виплати, то виплата здійснюється за наявності в учасника однієї з таких довідок:

 • у разі наявності або настання інвалідності учасника КНПФ НБУ ‒ довідка медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), засвідчена в порядку, визначеному законодавством України;
 • у разі наявності в учасника онкологічного захворювання або інсульту – форма первинної облікової документації № 027/о “Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого”, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974;
 • висновок (рішення) лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я, засвідчений відповідними підписами та відбитком печатки закладу охорони здоров’я, у якому зазначено, що стан здоров’я учасника на дату видачі довідки є критичним (для всіх видів захворювання, щодо яких лікарсько-консультативна комісія дійшла висновку, що такий стан здоров’я учасника є критичним).
Чи можу я отримати кошти на лікування родича?

На жаль, ні. Пенсійна виплата – грошова виплата учасникові недержавного пенсійного забезпечення або його спадкоємцям.

Законодавством України передбачено здійснення одноразової пенсійної виплати в разі наявності підстав, передбачених статтею 61 Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення” і всі вони стосуються безпосередньо учасника КНПФ НБУ.

Чи обов’язково починати отримувати виплати з 50 років чи можна і з 55 (60)?

Пенсійний вік, після досягнення якого учасник КНПФ НБУ має право на отримання пенсійної виплати, визначається за заявою учасника.

Єдине обмеження щодо віку, яке є в законодавстві України, полягає в тому, що цей вік має бути не меншим, ніж 50 років. Тобто, починаючи з 50 років, учасник сам визначає вік, з якого він бажає отримувати пенсійні виплати.

Як можна дізнатися, скільки коштів на рахунку?

   Учасник може дізнатися про стан свого рахунку такими шляхами:

а) зайти до свого Персонального кабінету учасника (ознайомитися з відеоінструкціями щодо користування Персональним кабінетом можна за посиланням);

б) отримати виписку з індивідуального пенсійного рахунку від Департаменту (раз на рік кожний учасник отримує виписку);

в) з СМС-повідомлення, отриманого від Департаменту (станом на певну дату).

 

Як отримати виписку з рахунку?

   Виписку з індивідуального пенсійного рахунку учасник може отримати:

а) створивши її в Персональному кабінеті учасника;

б) раз на рік (лютий – березень) без надання заяви;

в) надавши заяву до Департаменту (отримати виписку на поштову адресу учасника (заява), на адресу територіального управління Національного банку України (заява).

 

Чи направлять мені без заяви виписку за рік, якщо я вже не працюю в НБУ?

   Виписка з індивідуального пенсійного рахунку надається учаснику раз на рік обов’язково без надання учасником заяви. Виписка надається УСІМ учасникам Фонду, незалежно від того, чи перебувають вони в трудових відносинах з Національним банком України. Учасники, які працюють, отримують виписки через структурні підрозділи, у яких працюють. Учасники, які не працюють, отримують виписки на поштові адреси.

Як поповнити рахунок, маючи індивідуальний пенсійний контракт?

   У пункті 7.6 Індивідуального пенсійного контракту зазначено банківські реквізити, за якими необхідно здійснювати внесок до Фонду.  Ви можете перерахувати внесок, скориставшись послугами поповнення рахунку on-line.

Коли учасник має право на отримання одноразової виплати?

   Одноразова пенсійна виплата здійснюється в разі настання таких підстав:

   а) медично підтвердженого критичного стану здоров’я (онкозахворювання, інсульт тощо) або настання інвалідності учасника Фонду;

   б) виїзду учасника Фонду на постійне проживання за межі України;

   в) коли сума належних учаснику Фонду пенсійних коштів на дату настання пенсійного віку учасника фонду не досягає суми, достатньої для забезпечення протягом 10 років щомісячної виплати в розмірі 50% офіційно затвердженого прожиткового мінімуму, визначеного законом для непрацездатних громадян (з 1 грудня 2021 року ця сума становить 116 040 грн.);

   г) смерті учасника Фонду (виплату отримує спадкоємець).

Які документи необхідні для отримання одноразової виплати у разі виїзду за кордон?
Як отримати виплату спадкоємцю?
Коли я маю право отримувати пенсію з КНПФ НБУ?

   Учасник набуває право на отримання пенсії на визначений строк у разі досягнення пенсійного віку, установленого відповідно до законодавства України.

Протягом якого терміну отримують пенсію з Фонду?

   Пенсія на визначений строк виплачується не менш як протягом 10 років від початку здійснення першої виплати.

Чи можу я змінити періодичність пенсійних виплат?

   Періодичність пенсійних виплат може бути змінена, але не частіше, ніж один раз на 6 місяців.

Чи може учасник раніше ніж у 60 років почати отримувати пенсію?

   У разі набуття учасником Фонду права на отримання пенсії по інвалідності за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням виплата пенсії за рахунок коштів Фонду дозволяється раніше настання 60 років.

Як розпочати отримувати пенсію на визначений строк?

   Для отримання пенсійних виплат на визначений строк учасник  повинен надати до Департаменту з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України (далі – Департамент) :

   а) заяву учасника фонду про визначення пенсійного віку;

   б) копію сторінок паспорта (1-ї, 2-ї, 5-ї, 6-ї (у разі наявності другої фотографії) та сторінки з пропискою), завірену підписом самого учасника на кожній сторінці із вказівкою «З оригіналом згідно»;

   в) копію ідентифікаційного номера, завірену підписом самого учасника на кожній сторінці із вказівкою «З оригіналом згідно»;

   г) довідку про відкриття рахунку в банку;

   ґ) договір про виплату пенсії на визначений строк.

  Для підтвердження інвалідності І групи– копія довідки МСЕК, засвідчена в порядку, установленому законодавством.

   Детальніше щодо оформлення документів

Чи вигідно отримувати пенсію на визначений строк більше 10 років?

Так, учасники Фонду, які отримують пенсію на визначений строк строком на 15 або 20 років, матимуть загальну суму пенсійних виплат набагато вищу (+30-45%), ніж учасники Фонду, які уклали Договір про виплату пенсії на 10 років.

Як отримати більше коштів при виплаті пенсій на визначений строк?

Для отримання відповіді на дане питання перейдіть, будь ласка, за посиланням.

За якими реквізитами потрібно сплачувати внески?

Сплатити пенсійні внески можна також шляхом банківського переказу грошових коштів на поточний рахунок Фонду UA453000010000000032305334801 в Національному банку України, код за ЄДРПОУ 34880663.

Призначення платежу обов’язково повинно містити інформацію:

Пенсійні внески згідно пенсійного контракту № _____- Ф від______

на ІПР 34880663-______________________      На ім’я :

за _______________20______

Який розмір внесків від НБУ?

      Пенсійний внесок від Національного банку України розраховується за такою формулою:

ПВ = 0,03 •НЗП, але не більше ніж 2,5*МЗП,

де    ПВ – пенсійний внесок за працівника Національного банку України;

НЗП – фактична сума нарахованої заробітної плати працівника Національного банку України;

МЗП – мінімальна заробітна плата, установлена законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

Чи можу я додатково вносити кошти, працюючи в НБУ?

   Кожен учасник Фонду, за власним бажанням та перебуваючи в трудових відносинах із Національним банком України, може укласти індивідуальний пенсійний контракт та здійснювати внески на свій індивідуальний пенсійний рахунок.

Чи можу я укласти контракт особисто з Фондом?

   У Вас є можливість збільшити накопичення, додатково сплачуючи на свій персональний рахунок пенсійні внески, для цього:

Чи нараховуються внески, якщо я отримую пенсію?

   Учасникам Фонду, які перебувають у трудових відносинах з Національним банком України, та отримують пенсійні виплати з Фонду, внески нараховуються в розмірі одного неоподаткованого мінімуму (17 грн.).

Як стати учасником Фонду?

   Кожному новоприйнятому працівникові Національного банку України після проходження випробувального терміну пропонується стати учасником Фонду. У разі надання працівником згоди Національний банк України укладає з Фондом пенсійний контракт на користь такого Учасника (пенсійний контракт від 28.12.2007 № D:1, зі змінами) та щомісячно перераховує на його користь пенсійний внесок (3%).

   Звертаємо Вашу увагу, що із заробітної плати до Фонду не відраховується жодної копійки. Пенсійні внески нараховуються виходячи із розміру місячної заробітної плати учасника Фонду.

Як оподатковуються внески до Фонду?

      Внески до пенсійного фонду не оподатковуються, якщо становлять не більше 2,5 мінімальних заробітних плат, установлених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.

Як оподатковується пенсія з Фонду?

   З 01.01.2016 оподаткування періодичних пенсійних виплат здійснюється так:

 • 18% – податок з доходів фізичних осіб;
 • 1,5% – військовий збір.

   Базою оподаткування є 60% суми пенсійної виплати.

   Відповідно до податкового законодавства пенсія на визначений строк не оподатковується у випадку, коли учасник Фонду має вік, не менший 70 років, або має інвалідність І групи.

   Податковим агентом є Національний банк України.

Як оподатковується одноразова виплата?

   З 01.01.2016 сума одноразової пенсійної виплати оподатковується у розмірі 19,5%:

 • 18%  – податок з доходів фізичних осіб;
 • 1,5%  – військовий збір.

   Одноразова пенсійна виплата не оподатковується в таких випадках:

 • якщо учасник Фонду отримує інвалідність І групи;
 • якщо вік учасника становить понад 70 років.

   Податковим агентом є Національний банк України.

Чи оподатковується виплата спадкоємцю?

   Відповідно до Податкового кодексу України: особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину, розмір оподаткування здійснюється також відповідно до Податкового кодексу України.

Як отримати податкову знижку?

   Відповідно до ст. 166.3.5 Податкового кодексу України фізичні особи–платники податку на доходи фізичних осіб мають право включити до складу податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, такі фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати:

 • суму витрат платника податку на сплату пенсійних внесків, сплачених платником податку недержавному пенсійному фонду за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, на рахунки як такого платника податку, так і членів його сім'ї першого ступеня споріднення, які не перевищують 2 690 гривень на місяць (пп. 169.4.1);
 • у разі страхування члена сім'ї платника податку першого ступеня споріднення або за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, на користь такого члена сім'ї чи за їх сукупністю – 1 345 гривень на місяць (50 відсотків від 2 690 гривень на місяць).

   Отже, якщо вкладник недержавного пенсійного фонду працює, офіційно отримує заробітну плату та сплачує внески до недержавного пенсійного фонду за власні кошти, то він може повернути майже 15% від сплачених внесків як податкову знижку.

   Якщо вкладник не надав декларацію до податкових органів для повернення податкової знижки до кінця поточного року, то він втрачає право на отримання такої податкової знижки за попередній рік.

Скільки я сплачую за СМС-повідомлення?

   Користування  послугами Фонду для Вас є безкоштовним,  витрати здійснюються за рахунок засновника Фонду – Національного банку України.

Для чого потрібен персональний кабінет учасника?

   Персональний кабінет учасника розроблений для того, щоб у кожного учасника була можливість переглядати свій рахунок та створювати виписки з індивідуального пенсійного рахунку станом на будь-яку дату та за будь-який період (починаючи з 01.01.2016). Для користування цією послугою, учаснику необхідний комп’ютер та доступ до інтернету.

Як отримати код авторизації?

   Для отримання коду авторизації (для реєстрації в персональному кабінеті учасника) необхідно зателефонувати на гарячу лінію за тел. 0 800 50 51 80 та надати необхідну інформацію фахівцеві. Отримані дані фіксуються, і на мобільний телефон учасника відправляється код авторизації.

Який режим роботи гарячої лінії?

   Гаряча лінія (0 800 50 51 80) працює в понеділок - п’ятницю з 9.00 до 18.00 години.

Чи є платними дзвінки на гарячу лінію?

   Дзвінки на гарячу лінію є безкоштовними з усіх стаціонарних та мобільних телефонів у межах України.

Які дати відправлення СМС-повідомленнь?

   Смс-повідомлення надсилаються:

 • учасникам-працівникам Національного банку України  ≈ 20 числа щомісяця (після надходження та зарахування на індивідуальні пенсійні рахунки учасників внеску від роботодавця) (в СМС-повідомленні: сума внеску та сума на рахунку на дату зарахування внеску);
 • учасникам, які отримують періодичні виплати з Фонду ≈ 12-16 числа (після нарахування виплат) з періодичністю, з якою учасник отримує виплати (в СМС-повідомленні: сума виплати та сума на рахунку на дату нарахування виплати);
 • усім іншим учасникам  ≈ 1-2 числа щомісяця (в СМС-повідомленні: сума на рахунку станом на 1 число поточного місяця).
Як почати отримувати СМС-повідомлення?

Для того, щоб почати отримувати СМС-повідомлення, необхідно зателефонувати на гарячу лінію за тел. 0 800 50 51 80 та надати необхідну інформацію фахівцеві. Отримані дані фіксуються, і з наступною розсилкою учасник отримує на мобільний телефон СМС-повідомлення або просто замовте підключення до послуги СМС-інформування в правому нижньому кутку будь-якої веб-сторінки сайту. 

Переглянути відеоінструції щодо використання усіх можливостей Персонального кабінету учасника КНПФ НБУ можна, перейшовши за посиланням.

Відгуки та пропозиції щодо :