Комітети

Інвестиційний комітет Національного банку України з управління активами Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України

Комітет є постійно діючим консультативно-дорадчим колегіальним органом Національного банку України.

Комітет створено з метою забезпечення умов для професійного розгляду питань, пов’язаних із провадженням Національним банком діяльності з управління активами Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України (далі – КНПФ НБУ або Фонд) та сприяння підвищенню якості прийняття відповідних управлінських рішень.

Основне завдання комітету – розгляд пропозицій та рекомендацій щодо управління активами Фонду, зокрема визначення фінансових інструментів для інвестування його активів, з урахуванням обмежень щодо складу та структури активів недержавних пенсійних фондів, установлених законодавством України про недержавне пенсійне забезпечення, умов Договору про управління активами та Інвестиційної декларації.

Усі операції з управління активами Фонду здійснюються лише на підставі відповідних рекомендацій Інвестиційного комітету. Звітування Раді Фонду про роботу комітету здійснюється щоквартально, Правлінню Національного банку – щорічно.

До складу комітету входять:

 • голова комітету – Сергій Козаченко, директор Департаменту з управління діяльністю КНПФ НБУ;
 • секретар комітету (з правом голосу) – Тетяна Расюк, начальник відділу бухгалтерського обліку та контролю Департаменту з управління діяльністю КНПФ НБУ;

члени комітету:

 • Ірина Бурмістрова, заступник директора Департаменту з управління діяльністю КНПФ НБУ;
 • Вадим Самар, начальник відділу інвестиційної діяльності Департаменту з управління діяльністю КНПФ НБУ.

Комітет з ризиків Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України  

Комітет з ризиків є постійно діючим консультативно-дорадчим колегіальним органом Ради Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України (далі – КНПФ НБУ або Фонд).

Комітет створено з метою здійснення моніторингу за дотриманням лімітів ризику під час здійснення активних операцій щодо активів Фонду та для підготовки пропозицій Раді Фонду щодо вдосконалення системи управління ризиками Фонду.

Управління ризиками Фонду має на меті досягнення таких цілей:

 • -   сприяння виконанню цілей та завдань діяльності Фонду;
 • -   сприяння забезпеченню безперервності діяльності та фінансової стійкості Фонду;
 • -   забезпечення збереження оптимального співвідношення ризик-дохідність щодо активів Фонду.

Головні функції комітету – це:

 • -   підготовка рекомендацій та попередній розгляд рішень за процедурами управління ризиками;
 • -   надання Раді Фонду рекомендацій щодо лімітів фінансових ризиків за типами операцій та контрагентами;
 • -   контроль за дотриманням лімітів та прийнятним рівнем ризиків;
 • -   розгляд та аналіз звітності з управління ризиками.

До складу комітету входять:

 • голова комітету – Сергій Демиденко, начальник Управління фінансових та операційних ризиків Національного банку України;
 • заступник голови комітету – Вячеслав Палій, заступник начальника управління - начальник відділу фінансових ринків Управління фінансових та операційних ризиків Національного банку України;
 • секретар комітету  – Станіслава Ярош, головний економіст відділу фінансових ризиків Управління фінансових та операційних ризиків Національного банку України;

члени комітету:

 • Сергій Козаченко, директор Департаменту з управління діяльністю КНПФ НБУ;
 • Ірина Бурмістрова, заступник директора Департаменту з управління діяльністю КНПФ НБУ.
Відгуки та пропозиції щодо :