Звітність

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 30.09.2021

Фінансовий результат за місяць

Фінансовий результат за місяць

 

Фінансовий результат (наростаючим підсумком)

Фінансовий результат (наростаючим підсумком)

Стаття доходів/витрат

Вересень
(тис. грн)

Наростаючим підсумком
 (тис. грн)

Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів 7 7
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів 4 919 47 401
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП (дисконтування грошових потоків)

(45)

(4 754)
Депозити 4 881 42 654
Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок переоцінки  (551) (24 453)
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів 8 716 79 631
ОВДП 8 165 55 178
Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок нарахованих доходів 0 2 535
Фінансовий результат від погашення/продажу корпоративних облігацій 0 10 402
Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок переоцінки  0 (23 509)
Корпоративні облігації 0 (10 573)
Доходи від оренди нерухомості 119 1006
Майнові податки (44) (364)
Зміна справедливої вартості нерухомості за рахунок переоцінки  0 10 805
Нерухомість 75 11 448
Дивіденди 0 780
Інші активи 0 780
Інвестиційний дохід 13 121 99 488
Послуги з обслуговування активів 0 0
Аудиторські послуги 0 (530)
Послуги оцінювача 0 1
Юридичні послуги 0 (30)
Нотаріальні послуги 0 (63)
Адміністративні витрати 0 (622)
Інші доходи/витрати 0 0
Прибуток (збиток) 13 121 98 865

 

Структура активів, тис. грн

Структура активів
Вид активу Валюта Вартість активу
(тис. грн)
Питома вага в портфелі
Поточний рахунок у НБУ UAH 163 0,0%
Депозити в державних банках та банках, які контролює держава UAH 314 680 18,9%
Депозити в банках з іноземним капіталом UAH 428 520 25,7%
 Всього грошові кошти 743 363 44,6%*
Облігації внутрішньої державної позики  UAH 835 635 50,1%**
Всього облігації 835 635 50,1%
Всього акції 7 653 0,5%
Всього нерухомість 80 048 4,8%
Всього дебіторська заборгованість 77 0,0%
Всього активи 1 666 776 100%

Примітки:

*згідно пп. 4 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів;


** згідно пп. 6 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50% загальної вартості пенсійних активів.

 

Зміна вартості активів за їх видами

Зміна вартості активів за їх видами

 

Зміна структури активів

Динаміка зміни структури активів КНПФ НБУ

 

Чиста вартість активів

Чиста вартість активів КНПФ НБУ

 

Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів
(
наростаючим підсумком)

Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів КНПФ НБУ

 

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

 

Виплата пенсій на визначений строк (помісячно)

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ помісячно

 

Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ

 

Дохідність головних категорій активів

Дохідність цільових активів КНПФ НБУ

 

Вплив макроекономічних чинників на чисту вартість активів

Вплив макроекономічних чинників на чисту вартість активів

 

Номінальна та справедлива вартість ОВДП

Номінальна та справедлива вартість ОВДП

 

Зміна cправедливої вартості ОВДП

Зміна cправедливої вартості ОВДП

 

                                       

Повернення (відшкодування) проблемних активів станом на 30.09.2021
pdf 316.2 Кб

Стан роботи з проблемними активами станом на 30.09.2021
pdf 259.4 Кб

Відгуки та пропозиції щодо :