Звітність

Звіт про результати діяльності КНПФ НБУ станом на 31.05.2022

Фінансовий результат (наростаючим підсумком)

Фінансовий результат (наростаючим підсумком)

Фінансовий результат за місяць

Фінансовий результат за місяць

Стаття доходів/витрат

                Травень
                 (тис. грн)

      Наростаючим
     підсумком

      (тис. грн)

Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів 5 919 27 528
Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу ДГП 1 313 2 276
Депозити 7 232 29 804
Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок переоцінки  1 037 (13 818)
Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок нарахованих доходів 8 343 42 193
ОВДП 9 380 28 375
Доходи від оренди інвестиційної нерухомості 129 646
Майнові податки (43) (217)
Інвестиційна нерухомість 86 429
Інші активи 0 0
Інвестиційний дохід 16 698 58 608
Аудиторські послуги (4) (417)
Адміністративні витрати (4) (417)
Інші доходи/витрати 0 0
Прибуток (збиток) 16 694 58 192

 

Структура активів

Структура активів
Вид активу Валюта

               Вартість
                (тис. грн)

      Питома вага
      в портфелі
Поточний рахунок у НБУ UAH 632 0,0%
Депозити в державних банках та банках, які контролює держава UAH 258 836 15,0%
Депозити в банках з іноземним капіталом UAH 523 641 30,3%
 Всього грошові кошти 783 109 45,3%*
Облігації внутрішньої державної позики  UAH 863 762 50,0%
Всього облігації 863 762 50,0%**
Всього акції 8 092 0,5%
Всього інвестиційна нерухомість 73 155 4,2%
Всього дебіторська заборгованість 178 0,0%
Всього активи 1 728 296 100%

Примітки:

*згідно пп. 4 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів;


** згідно пп. 6 п. 1 ст. 49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50% загальної вартості пенсійних активів.

 

Зміна чистої вартості активів

Зміна вартості активів за їх видами

 

Зміна структури активів

Динаміка зміни структури активів КНПФ НБУ

 

Чиста вартість активів

Чиста вартість активів КНПФ НБУ

 

Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів
(
наростаючим підсумком)

Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів КНПФ НБУ

 

Зміна розміру середньої щомісячної пенсії на визначений строк

Зміна розміру щомісячної пенсії на визначений строк

 

Виплата пенсій на визначений строк (помісячно)

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ помісячно

 

Виплата пенсій на визначений строк (за роками діяльності Фонду)

Виплата пенсій на визначений строк КНПФ НБУ

 

Дохідність головних категорій активів

Дохідність цільових активів КНПФ НБУ

 

Вплив макроекономічних чинників на чисту вартість активів

Вплив макроекономічних чинників на чисту вартість активів

 

Номінальна та справедлива вартість ОВДП

Номінальна та справедлива вартість ОВДП

 

Зміна cправедливої вартості ОВДП

Зміна cправедливої вартості ОВДП

 

                                       

 

Стан роботи з проблемними активами станом на 31.05.2022
pdf 258.7 Кб

Повернення (відшкодування) проблемних активів станом на 31.05.2022
pdf 315.5 Кб

Відгуки та пропозиції щодо :